Şeriat'le ilgili Bazı Ayetler
Maide Suresi 5.ayet = Bugün temiz nimetler size helal edildi. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size sizin yemekleriniz de onlara helaldır. Hür mü'min kadınlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerin hür kadınları namusunuzu muhafaza etmek zina etmemek gizli dost tutmamak kendilerine mehirlerini verip nikahlamak şartıyla size helaldır. Her kim şeriatın hükümlerini tanımazsa bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve o ahirette zarara uğrayacaklardandır.
Casiye Suresi 18. Ayet =Sonra emirden (olan) bir şeriat ile seni vazifelendirdik; onun için sen o şeriata uy'da ilmi olmayanların arzularına uyma!

Bakare Suresi 62. Ayet = Şüphesiz inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun kendi şeriatında) "Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar mahzun da olmayacaklardır" (diye hükmedilmiştir).

Maide Suresi 48. Ayet = (Ey Muhammed!) Sana da o Kitab'ı (Kur'an'ı) hak önündeki kitapları doğrulayıcı onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp ta onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir

Maide Suresi 69.Ayet = Şüphesiz inananlar (müslümanlar) ile Yahudiler Sabiîler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi şeriatında) "Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır" (diye hükmedilmiştir.)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2444
favori
like
share