Mimarlar Odası Kısa Film Yarışması - 10 - 09 - 2009


Sinema ve modern kent hemen hemen aynı tarihlerde doğmuş ve gelişimlerini etkileşim içerisinde devam ettirmiş iki olgudur. Sinema bir temsiliyet alanı olarak farklı kentleri farklı kimliklerle kitlelere sunarken kent de sinemayı hem bir sanat dalı hem de sosyal bir birliktelik olarak dönüşüme uğratmıştır. Bu açılardan bakıldığında sinemayla kentin birlikteliği, ilişkisi ve benzerlikleri araştırılacak uçsuz bucaksız bir alan yaratmaktadır. Sinemasal yaratım bu alanda kendisine istisnasız bir öncelik bulur. Bu seneki Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında ilk kez gerçekleştirilecek olan Mimarlar Odası İzmir Şubesi Kısa Film Yarışması bu nedenle kendisine tema olarak KENTLİ OLMAK kavramını seçmiştir.

Yapım olanakları ve anlatısal konular gözönüne alındığında kısa film, yaratıcısına benzersiz
bir özgürlük ortamı sağlamaktadır. Bir kent sanatı olup en çok kentlilerin hikâyelerini konu
alan sinemanın kendi içsel dinamikleri açısından bakıldığında, kısa film daha bir kentsoylu
durmaktadır. Kısa film ve kentlilik kavramlarını bir araya getiren bu yarışmaya KENTLİ
OLMAK teması altında ele alınabilecek her türlü kurmaca ve belgesel kısa film
katılabilecektir. Kentli olmanın avantajlarını, zorluklarını, kentte yaşamanın korkularını
anlatan, kentlilik tanımına farklı bakış açıları getiren, kentli olmanın tarihçesini sorgulayan,
kentleri ve insanlarını ya da kentlilerin mimarlıkla ilişkisini betimleyen filmler bu seneki
temanın çatısı altında bir araya getirilecek ve yapılan yarışma sonucu gösterime değer
filmlerden bir kısmı ödüllendirilecektir.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin KENTLİ OLMAK temalı kısa film yarışması 5-11 Ekim 2009
tarihleri arasında gerçekleşecek olan Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında
düzenlenmekte olup, gösterimler ve ödül töreni bu hafta içerisinde gerçekleştirilecektir.
Başvuruda bulunulan filmler ön değerlendirmeye alınacak ve gösterime değer bulunan filmler
jürinin değerlendirmesine sunulacaktır. Ön seçim aşamasında başvuruda bulunulan filmlerin
belirli bir düzeyin üzerinde sinemasal değer taşımalarına, yarışmanın temasına uygun
olmalarına ve teknik yeterliğe sahip olmalarına, dikkat edilecektir.

1. Kurmaca ve belgesel dallarında yapılacak yarışmaya katılmak için bir yapım formatı
kısıtlaması yoktur. Katılacak filmlerin yapım tarihleri konusunda da bir kısıtlama
bulunmamaktadır.

2. Yarışmaya gönderilecek filmlerde daha önce bir festivalde gösterilmiş olması ya da ödül
almış olması bir engel teşkil etmemektedir.

3. Yarışmaya süresi 15 dakikayı aşmayan kurmaca ve belgesel filmler katılabilir.

4. Türkçe dışında bir dilde olan yapımlarda Türkçe altyazı şartı aranmaktadır.

5. Müzik ve diğer telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.

6. Yarışmaya katılacak filmler “PAL” sistemi ile kaydedilmiş ve DVD Video formatında
hazırlanmış olmalıdır. Video CD, DivX, avi, mov ya da benzeri diğer formatlar kabul
edilmeyecektir. Yurtdışından yapılan başvurularda gönderinin üzerine “Kültürel Amaçlı, Ticari
Değeri Yoktur / No Commercial Value, For Cultural Purposes Only” ibaresi yazılmalıdır.

7. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilirler.
8. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 10 Eylül 2009 saat 18.00′dir. Elden veya
posta yoluyla yapılan başvuruların bu tarihe kadar Mimarlar Odası İzmir Şubesi’ne ulaşmış
olması gerekmektedir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Mimarlar Odası İzmir Şubesi
sorumlu değildir. Ayrıca başvuruda bulunulan filmler bu tarihten sonra geri çekilemez.

9. Katılımcıların en geç bu tarihe kadar aşağıdaki adrese eksiksiz olarak bilgisayarda
doldurulmuş ve çıktısı alınarak imzalanmış başvuru formu ve filmin 3 adet PAL formatta
DVD kopyasını göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca filmden bir kare ile yönetmenin bir
fotoğrafı (300dpi çözünürlükte jpeg formatında), filmin kısa özeti ve yönetmenin kısa
özgeçmişi (Word formatında) CD’ye kaydedilerek iletilmelidir. Film seçildigi takdirde bu
bilgiler Şube’nin web sitesinde ve yayınlarında kullanılacaktır.

10. Filmlerin DVD kopyaları ayrı ayrı 13X19 cm boyutlarındaki plastik kutulara konmuş,
kutuların üzeri filmin adını, süresini, yönetmenin adını ve diğer gerekli bilgileri içeren bir
kapak sayfası ile tamamlanmış olarak gönderilmelidir.

11. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru formunu Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin web
sitesinden ([url]www.izmimod.org.tr[/url]) sağlayabilirler.

12. Yarışma ile ilgili sorular e-posta yoluyla Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nden Tuba
Çakıroğlu’na yönlendirilebilir (tubacakiroglu@izmimod.org.tr).

13. Yarışmada “En İyi Film” ödülü alan eser(ler)in yönetmen(ler)i toplam 3000 TL ile
ödüllendirilecektir. Mansiyon ödülü alan filmlerin yönetmenleri ise Mimarlar Odası İzmir
Şubesi’nin kitap setiyle ödüllendirilecektir. Ayrıca ön eleme değerlendirmesi sonucunda
seçilen tüm filmler Mimarlık Haftası süresince izleyici ile buluşacaktır.

14. Yarışmanın ön seçici kurulu Gül Kaçmaz Erk (Mimar, İzmir Ekonomi Üniversitesi), Tuna
Yılmaz (Sinemacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi) ve Tuba Çakıroğlu’ndan (Mimar, Mimarlar
Odası İzmir Şubesi) oluşur. Jüri ise Mimarlık Haftası programında ilan edilecek olup sinema
ve mimarlık alanlarında çalışan yetkin kişilerden oluşacaktır.

15. Ön seçici kurul ve jürinin yargısı kesindir.

16. Ön elemeyi geçen filmler Mimarlık Haftası kapsamında oluşturulacak programda izleyici
ile buluşacaktır.

17. Yarışmaya gönderilen filmlerin ve yönetmenlerin adlarının Mimarlık Haftası etkinliklerinin
yanı sıra ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen kültürel ya da eğitim amaçlı etkinliklerde yer
alması ve filmlerin gösterime sunulması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

18. Filmler izleyicilere, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği
salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında Yönetim Kurulu’na ya da salon
yönetimine değişiklik önerilemez.

19. Teknik olarak yeterli görülmeyen yapımları gösterimden çekme hakkı Mimarlar Odası
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nda saklıdır.

20. Başvurulan filmler organizasyon arşivinde tutulacak olup, başvuru sonrası iade edilmez.İletişim Adresi: Mimarlar Odası İzmir Şubesi
1456 Sk. No: 8 Kat: 4 Alsancak İzmir
Tel: (0232) 463 6625 Faks: (0232) 463 5212
[url]www.izmimod.org.tr[/url] [email]tubacakiroglu@izmimod.org.tr[/email]

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 328
favori
like
share