cuma günü duaları - cuma vaktinde okunacak dualar
:604:
Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

"Cum'a gününde bir saat vardır. Allah'ın kullarından bir müslim namazda ve kıyamda iken Allah Teâlâ'dan niyâz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir." Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (11)

Cum'a gününün içindeki saat, küçük parmağına nisbetle parmağın ufak ucu ne kadar ise, güne nis-betle o kadar az bir müddetdir ki o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir.
Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri:- 'Cum'a günü, ibâdet ve ezkâr ile mü'minle-rin kalbi mesrûr olacak bir bayram günüdür' (12) buyurmuşlardır.


-"Size bir sûre haber vereyim mi ki, azameti semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmişbin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu öteki cum'aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonunda üç gün de ziyâdesi vardır. Ve semâya ulaşan bir nûr verilir ve Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır." (13)

"Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl." (14)

Hadîsin şerhinde deniliyor ki, bugünün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek, nikâh akdetmek ve bunun gibi mühim işler sünnettir.

"Cum'a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonra onbir defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyâmet korkularından emin kılar. " (15)

"Şu duâ ile cum'a günü herhangi bir saatte dua edilirse sâhibine muhakkak icâbet olunur." (16)"Cum'a gününde bir saat vardır, mü'min bir kul namazda duâ ederken Allah 'dan bir şey ister ve o saate denk gelirse Allah muhakkak ona icâbet eder. Ashab-ı kirâm: 'Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellah" dediklerinde: "İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir." buyurdular.

"Cum'a namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defadiyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder." (17)
:604:
......BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM........

Lailahe illALLAH Cuma'nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver.


Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim günahımdan geç.


Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.


İlahi kabre vardığım gece lütfeyle, yalnız kaldığım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster.


Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.


Rabbim ALLAH, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim ALLAH, ahirim ALLAH, La ilahe illALLAH Muhammedün Resullullah.


Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. ALLAH dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.


Sırrım sübhanım ALLAH, derdim dermanım ALLAH, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.


Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya ALLAH, ya Muhammed umarız senden şefaat.


Lailahe illALLAHtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.


Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne.


Lailahe illALLAH üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.


Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.


Cennetine davet et ALLAHım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.


Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.


Lailahe illALLAH selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.


Elif ALLAH, Nur Muhammed tez selamet.


Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir.


ALLAHım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illALLAH arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya.


Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini göster bana.


Lailahe illALLAH günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.


İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.


Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma'ya.


Lailahe illALLAH ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler duası ile.


Lailahe illALLAH kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.


Lailahe illALLAH imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız kabir.


ALLAHım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.


Evvelim ALLAH, ahirim ALLAH, kalbimde beytullah Lailahe illALLAH Muhammedün Resullullah. "Eşhedü en lâ ilâhe illALLAH ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü" diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.


ALLAHım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle ALLAHım.


Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi.


Amin.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 25948
favori
like
share
hafizee Tarih: 24.09.2015 20:40
Ellerimiz;
utandı dualara bile kalkmaya
Zalimin tepesine inmesi gereken ellerimiz.
Kapandı gözlerimiz hep kapandı
İki damla yaş için mi? halimize kendimize
Omuzlarımız;
O tam görünüş birbirine kenetlenmiş duvar gibi olması gereken omuzlarım
Uzaklaştı birbirinden namaz hani?
Ayaklarımız;
Sürünür oldu küçücük bir iyiliğe
Cihada çağırıldığında bir an bile tereddüt etmeyen ayaklarımız.
Duymaz oldu kulaklarımız selam vermeye çekinen ağızlardan fısıltıyla çıkan ALLAH ın selamı
Onu bile esirger olduk kardeşimizden
Ve yüzlerimiz;
Paramparça olan kalplerimiz gibi hala şuursuzca secdelere kapanan yüzlerimiz
Dudaklarımız;
Dualarda titreyen ve her zaman hayır sözler söyleyen dudaklarımız vardı
Öper oldu ebu leheblerlerin kuruyası ellerini
Dualarımız var içten yürekten
Zalimlerden merhamet dilenir oldu dualarımız
Sadece ALLAH tan rahmet bekler.
Boyunlarımız;
Eğildi insanlar önünde
ALLAH a eğilmedi.
Ve bunca isyanımız üzerinde bir tek umudumuz kalsın RABBİMizden
Affetsin bizleri ve bağışlasın
Ve yeniden yeniden güç versin müslümanca yaşamak için...
AYIŞIĞI Tarih: 21.03.2013 22:45
:604:

Rahman ve Rahîm olan ALLAH’ın adıyla
Geceyi örtü, uykuyu dinlenme,
gündüzü de yeniden dirilip yeryüzüne yayılma vesilesi yapan ALLAH’a hamdolsun!

ALLAH'ım
Bu mübarek cuma gününde
Taatinde bana kuvvet,İbadetimde daimiyet,
Sevabına rağbet, Acıklı azabını hak ettirecek şeylerden de kaçınmak lutfeyle,

SEN dilediğini lutfedensin.
AYIŞIĞI Tarih: 05.10.2012 01:44
:604:

ALLAH'tan başka ilâh yoktur.
O birdir, ortağı yoktur. Mülk ve hamd Ona mahsustur.
Diriltir ve öldürür. O Hayy'dır, ölmez.
Hayır Onun elindedir.
O, her şeye gücü yetendir.

ALLAH'ım!
Cuma günümüzü hayreyle.
Bizleri Sana götüren dostlarla bir et.
Kötü arkadaşlardan bizi ve sevdiklerimizi koru.
Dualarımızın hakkımızda hayırlı olan tümünü kabul eyle.
AYIŞIĞI Tarih: 13.04.2012 11:16
:604:
Ey yardım isteyenlerin yardımcısı
İhsânı çok olan ALLAH'ım,
Yolda kalmışların yoldaşı,
Sen yalnızlığımıza dost olan
Ve tüm gönüllerin dert ortağısın.
Kalplerimiz imanla,
Gönüllerimiz huzurla dolsun.
Saadetler hepimizin olsun.
Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun
Dualarımız Kabul, Cumamız mübarek olsun.
yürek_secdem Tarih: 11.04.2012 08:00
RAHMAN RAZI OLSUN İNŞALLAH....
AYIŞIĞI Tarih: 06.04.2012 20:48
:604:
ALLAH'tan başka ilah yoktur, kerimdir.
Ulu arşın Rabbini tesbih ederiz.
Alemlerin Rabbi Allah’a hamd ederiz. Allahım,
Senden rahmetini kazandıracak şeyleri, bağışını temin edecek nesneleri,
Her türlü iyilikten ganimet elde etmeyi, bütün günahlardan esen kalmayı dilerim.
Bağışlamadığın günahımı, def etmediğin sıkıntımı,
Razı olup da yerine getirmediğin ihtiyacımı bırakma,
Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
İlminle Senden hayır diler ve kudretinle takdirini beklerim.
Büyük lutfundan isterim.
Çünkü Sen takdir edersin, ben takdir edemem,
Sen bilirsin, ben bilemem.
Sen görünmeyeni bilirsin.

Bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.
MAVi Tarih: 24.02.2012 00:51
[COLOR="#FF8C00"]Allah razı olsun arkadaşım paylaşımlarınız çok iyi
AYIŞIĞI Tarih: 24.02.2012 00:27

YA RAB
Sıhhat, Afiyet ve Güzel Ahlak Ver
Kaza ve Kaderine Rıza Gösterenlerden,
Sonsuz Nimetlerine Şükredenlerden Eyle.
YA RAB
Dara Düştüğümüzde SENİ Hatırlayanlardan Değil..
Geniş Vakitlerde SANA Şükreden Kullarından EyLe Bizi.
Amin...
AYIŞIĞI Tarih: 23.02.2012 21:11
:604:
ALLAH'ım,
Ben kendime çok zulmettim.
Günahları ancak Sen affedersin.
Beni kendi katında bağışla.
Bana merhamet et.
Çünkü Sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.

ALLAH'ım,
Bana hidayet et, bana doğru yolu göster.
ALLAH'ım, Senden hidayet ve doğruluk isterim.
Ey hayat sahibi ve hayat veren, kâinatı kudretinde tutan ALLAH'ım!
Senin rahmetine iltica ederek yardımını diliyorum.

Hz.Muhammed (S.a.v)