GÖZİÇİ TÜMÖRLERİ

Koroidal Malign Melanoma (KMM)
-KMM yetişkinlerde görülen en sık primer intraoküler tümördür Oküler veya okuludermal melanozisli kişilerde risk artmaktadır Ortalama 50 yaşlarında insidansı pik yapar İnsidansı 70 yaşına doğru artmaya devam eder Olguların sadece %4’ü 30 yaşın altındadır Siyah ırkta son derece nadirdir
-Unilateraldir Kliniği değişkenlik gösterir Tipik bir melanom pigmentli, yüzeyden kabarık, oval bir kitledir Sıklıkla kavrengidir ancak koyu kahve, siyah olabileceği gibi amelanotik de olabilir Tümör büyüyüp Bruch’s membranını parçalarsa mantar şeklinde kendini gösterir ve eksudatif retina dekolmanına neden olabilir Diagnostik olmamakla birlikte RPE’de portakal renkli lipofuskin pigmenti birikimi görülebilir Koroidal kıvrımlara, subretinal ve intraretinal hemorajilere, sert sarı eksudasyonlara, vitreus hemorajisi, sekonder glokom, katarakt, iridosiklit ve posterior üveite neden olabilir Intraokuler tumörün uzak metastazları veya ekstraskleral yayılımı sık ex nedenleridir
-Ayırıcı tanıda retina dekolmanı, koroidin metastatik tümörleri, eksudatif yaşa bağlı makula dejenerasyonu, koroid dekolmanı, koroidal hemanjiom, büyük koroidal nevüsler unutulmamalıdır Koroiddeki bir metastatik tümör olma olasılığı için en sık metastaz yapan akciğer ve meme tümörleri yanında diğer primer böbrek ve GIS tümörleri de araştırılmalıdır KMM’un metastaz yapıp yapmadığını anlamak için de %97 oranında metastaz yaptığı karaciğer ve akciğerler araştırılmalıdır
-Diğer gözün muayenesi
-İndirekt oftalmaskopi, kontakt lenslerle (ör Goldman) muayene, transillüminasyon, fundus fotoğrafisi, flöresein anjiografi,*USG, P32 uptake, *BT, MRG
-Tedavi:
*İzlem i) 10mm çap ve 3mm kalınlıktan daha az olanlarda prognoz oldukça iyidir ve metastatik potansiyel de oldukça düşük
ii65 yaşın üstinde, vizyon iyi, yavaş büyüyen tümör Bunlarda enükleasyonun prognoza katkısı yok
iiiTek gözlü yaşlı ve kronik hastalıklı bir olduda tümör yavaş büyüyorsa
ivKaraciğer metastazı olanlar
*Enükleasyon (globun eksizyonu) Enükleasyondan 4 hafta sonra protezler uygulanabilir En az 9 aylık aralıklarla kontrolü gereklidir KMM’de enükleasyon sonrası prognoz;
5 yıllık yaşam …%75
10 yıllık …%65
15 yıllık …%60

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1148
favori
like
share