Retinoblastom: Çocuklukta en sık görülen malign göz içi tümördür Tedavi edilmez ise yaşamı tehdit eder Otozomal dominant olarak kalıtsal veya sporadik ortaya çıkar Hastada bulgular genellikle ilk üç yaş içinde ortaya çıkar En sık görülen bulgular lökokori ve şaşılıktır Bazen intraoküler inflamasyon, glokom veya proptozis ile karşımıza çıkabilir Muayenede tümör retinada tek veya multifokal, düz, pembe ve yuvarlak kitle şeklinde görülür Retinanın dışına (ekzofitik) veya içine (endofitik) büyüme olur Tümör en sık kemik iliğine ve optik sinir aracılığı ile santral sinir sistemine metastaz yapar(bkz Göziçi tümörleri)
Proptozis: Gözün öne doğru yer değiştirmesi şeklinde bir görünüm rabdomyosarkom, orbital sellülit, orbita psödotümörü, optik sinir gliomu, retrobulber kanama, nöroblastom, lenfoproliferatif hastalıklar düşündürmelidir
Neonatal konjonktivitler: bkz konjunktivitler
Konjenital toksoplazmozis: Oküler toksoplazmozis lezyonlarının büyük bir çoğunluğu konjenital enfeksiyonlara bağlıdır Oküler lezyonlar, nadiren erişkin dönemde primer bir enfeksiyon sırasında ortaya çıkabilir Karakteristik lezyonu fokal nekrotizan bir retinittir Tek olabilir veya küçük kümeler halindedir Genellikle arka kutupta yer alır Konjenital toksoplazmozisin klasik bulguları fokal nekrotizan retinit, intrakranial kalsifikasyon ve hepatosplenomegalidir Ciddi olarak etkilenen çocuklarda arka segmentte yoğun inflamasyon, katarakt, şaşılık, mikroftalmi görülür Hafif etkilenen olgularda sadece küçük retina skarları ve pozitif serolojik testler kalabilir Tedavide bir veya daha fazla antitoksoplazmik ajanın kombinasyonu (Sulfadiazin, primetamin, klindamisin, tetrasiklin) ve bazen kortikosteroidler kullanılır
Konjenital sifiliz: Erken konjenital sifiliz: Anne karnında etkilenen bebekte hayatın ilk 2 yılında, deride vezikül veya püstüller, mükoz membran tutulumu (konjonktivit), kemik, diş deformiteleri, periostit, generalize lenfadenopati, hepatosplenomegali, hiperbilirubinemi, anemi ve gözde korioretinit ortaya çıkar Geç konjenital sifiliz: 2-15 yaşları arasında optik atrofi, pupiller anomallikler ve interstisyel keratit bulguları ile ortaya çıkar
Konjenital rubella sendromu: Gebeliğin ilk aylarında rubella enfeksiyonu geçiren annelerin yaklaşık % 50'sinin çocuklarında malformasyonlar görülür Oküler bulgular olarak katarakt, mikroftalmi, glokom, korneal bulanıklık (glokom olmadan), arka kutupta tuz-biber manzarası şeklinde benekli retinit görülebilir Oküler olmayan bulgular olarak da konjenital kalp hastalıkları, sağırlık eşlik edebilir
Orbital Sellülit: Orbital septum önünde, arkasında veya hem ön hem arkada enfeksiyon olabilir Etyoloji genellikle stafilokok, streptokok ve 5 yaş altında hemofilus influenzadır Kapak enfeksiyonlarına sekonder (örn; akut hordeolum) cilt laserasyonu, böcek ısırması, sinüs, kese ve diş enfeksiyonlarına sekonder, travma veya cerrahi sonrası ortaya çıkar Orbital sellülit yaşamı tehdit edebilen bir enfeksiyon olduğundan hastaların hastaneye yatırılarak acil tedavisi gerekmektedir

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 477
favori
like
share