İzmir - Çeşme - Sıdıka Kelami Ertan Lisesi

İlçemizde okumak isteyen öğrencilerin çektikleri sıkıntılar göz önüne alınarak 1951 yılında eğitime gönül vermiş kişilerce ortaokul ve Akşam Kız Sanat Okulu Yaptırma Derneği kurulmuştur.
Ortaokul açılabilmesi için çaba sarfeden dernek yönetim kurulunun girişimleri ile ilçemiz sakinlerinden Kelami ERTAN, Muammer ERTAN, Rıdvan ERTAN ve Rıza ERTAN adlarında dört kardeş, babaları Vafir ERTANdan miras kalan 16 Eylül Mahallesi Tekke Rıhtım mevkiindeki halen Çeşme Kız Meslek Lisesinin bulunduğu yerdeki 408 metrekare miktarındaki arsa ve üzerindeki ahşap evi ayrıca Muammer ERTANa ait aynı mevkideki 237 metrekarelik yeri ortaokul yapılmak kayıt ve şartı ile maliye hazinesine bağışta bulunmuşlardır.
Daha sonra aynı mevkideki arsalara bitişik olan Hasan OMAYa ait 26 metrekare miktarındaki arsa 3000TL. bedelle dernek tarafından alınarak okul arsasına ilave edilmiştir.
Böylece toplam 671 metrekare arsa ve üstündeki ahşap eve sahip olan ortaokul 24 Eylül 1951 tarihinde Eğitim ve öğretime açılarak Çeşmeli gençlere hizmet vermeye başlamıştır. Okula arsa ve ev bağışında bulunan ERTAN kardeşlerin anısını yaşatmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca Ertan Ortaokulu adı verilmiştir.
1951-1952 Öğretim yılında 1.sınıfın açılması ile öğretime başlayan okulumuz takip eden yıllarda 2. ve 3. sınıfların açılmasıyla ilk mezunlarını 1953-1954 öğretim yılında vermiştir.
Ekim 1961 tarihinde Ortaokul Yaptırma Derneği tarafından yeni bina yapma girişimleri devam etmekte iken Milli Eğitim Bakanlığınca 25000TL. ödenek gönderilmiş, bu paranın harcanması için Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Yanaşık ile veznedar İlhan DİRİMe yetki verilmesi uygun görülmüştür. Ayrıca aynı yıl Bakanlık Okul Yaptırma Derneğince yaptırılacak yeni bina için vaziyet planları ile B tipi mimari planlardan 2 adet göndermiştir.
Bu çalışmalar üzerine Ortaokul ve Akşam Sanat Yaptırma Derneğince Sefer ERGENe ait bugünkü okulumuzun bulunduğu yer olan 6344 metrekare arsa 16000TL. bedelle satın alınmıştır.
Haziran 1962 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca 2 adet baraka gönderilmiş, ancak barakanın kuruluşu ile ilgili ödenek bulunmadığından Derneğin mevcut 30000TL.si ile bu barakalar alınan arsanın üzerine kurulmuş ve 1962 tarihinde 1964 yılı sonuna kadar eğitim ve öğretimini burada sürdürmüştür. Daha sonra 1965 yılında aynı arsa üzerinde Milli Eğitim Bakanlığınca şu andaki mevcut C tipi okul binası yaptırılmış ve 1965 yılından 1975-1976 öğretim yılı başına kadar Ertan Ortaokulu adıyla eğitim ve öğretimi sürdürmüştür.
İlçemizin gelişmesi göz önünde bulundurularak yapılan girişimler sonucu 18.07.1975 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının emirleri gereğince mevcut ortaokul liseye dönüştürülerek, lise 1. sınıf ilavesi ile eğitim ve öğretime devam etmiştir.
Bu tarihe kadar Ertan Ortaokulu olarak isimlendirilen okulumuzun adı liseye dönüştükten sonra 17.12.1975 tarih ve 400/29177 sayılı Bakanlık Onayı ile Çeşme Lisesi olarak değiştirilmiştir. Yapılan girişimler sonucunda okulumuzun adı kısa bir süre sonra tekrar 24.12.1976 tarih ve 400/700042 sayılı Bakanlık Onayı ile Çeşme Ertan Lisesi olarak düzeltilmiştir.
1984 yılı Mart ayına kadar bünyesinde ortaokulla beraber eğitim ve öğrenimini sürdüren okulumuz ilçemizde ilköğretim okulu açılması nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 28.03.1984 tarihli emirleri uyarınca orta kısmı lise bünyesinden ayrılarak Namık Kemal İlköğretim Okuluna devredilmiştir. Bundan sonra okulumuz müstakil lise haline dönüşmüş, ikili öğretime son verilerek tekli öğretime geçilmiştir.
Ek binanın temeli 19 Aralık 1984 tarihinde atılmış, binanın 1.katı 1986-1987 öğretim yılı başında, 2.katı ise 16.02.1993de hizmete girmiştir..
Ayrıca 1988 yılında yıkılmak üzere olan baraka da tadilat yapılarak 2 adet lojman 20.01.1988 tarihinden itibaren kullanılmaya başlamıştır. 1995 yılında bu barakalar boşaltılarak, bir kısmı kantin bir kısmı da okul deposu ve Kütüphane olarak kullanılmağa başlanmıştır. 1996 Yılında okulumuz bahçesindeki eski Spor salonu yıkılarak yerine daha modern ve Standartlara uygun bir spor salonu yaptırılmıştır

VİZYONUMUZ

Biz ,
her türlü bilgiye açık,
Toplum içinde çevresiyle barışık,
Bilgiye ulaşabilme becerisine sahip,
Kendini geliştirme yolunda ilerleyen,
Gelişen dünyada evrensel değerleri benimsemiş,
Öğrenci, veli ve toplum için varız

MİSYONUMUZ

Çevremizde okuyan, okuduğunu yorumlayabilen,
Öğrenmeyi öğrenen, bilginin değişikliğine inanan,
Bilgiyi araç olarak kullanabilen, bu yolda çevresindeki diğer okullara örnek olan;
Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümseyen, Türk Milletinin bir üyesi olarak, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşıyan;
Haklarını ve sorumluluklarını bilen iyi insan, İyi vatandaş ve dünya uluslarının meslek mensupları ile rekabet edebilecek bilgi ve beceri düzeyi yüksek kalitede insanlar olarak yetiştirmek;
Hem ulusumuzun değerlerini, hem de dünyadaki insanlık ailesinin ortak mirasını koruyacak bilinçte erdemli insanlar olarak hayata hazırlamak misyonumuzdur.


İnönü Mahallesi 2052 sokak No:1/BÇeşme/İZMİR

TEL:0 232 712 68 49

Belgegeçer: 0 232 712 66 21

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 748
favori
like
share