İzmir - Karşıyaka - Vali Erol Çakır Lisesi

Okulumuzun yapımı aşamasında gösterdiği çabalar dolayısıyla, dönemin İzmir Valisi Erol Çakır’ın adı verilen okulumuz, İlçemizin eğitim ihtiyacını gidermek üzere 23 derslik ve sınırlı bir öğretmen kadrosuyla 1998 – 1999 eğitim-öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlayarak, 2001 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Yaklaşık 250 öğrenci ve 15 öğretmenle İlçe halkına eğitim hizmeti sunmaya başlayan Vali Erol Çakır Lisesi, kısa bir zamanda ikili eğitime geçmiş ve bugün 81 kişilik eğitim kadrosu ile İlçemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmuştur.

Misyonumuz

Kişisel, toplumsal sorumluluk taşıyan, çevre bilincine sahip, özgüvenli, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan, etkili iletişim kurabilen, her yönüyle nitelikli bir yaşam süren, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri, tutum ve sorumluluklar edinmiş bireyler yetiştirmek.

Çalışanlarına karşı saygılı, kendilerini geliştirmeleri için imkân yaratan, yetkilendiren ve yönetime katılımlarını teşvik eden yönetim anlayışı sergilemek. Öğrenciyi merkeze alan öğretim anlayışıyla, bilgi çağını yakalamak.

İnsanımızın ve toplumumuzun rekabet gücünü sürekli arttırmak için, eğitim-öğretim sistemimizin her kademesini teknolojik imkânlarla desteklemek. Okulun fiziki gelişimini sürekli iyileştirmek amacıyla yeni kaynaklar yaratmak, mevcut kaynakları verimli kullanmaktır

Vizyonumuz

Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak eğitim-öğretim etkinliğinin bir parçası olarak; değişen durumlara uyum sağlayabilen, çeşitli becerilerle donanmış, entelektüel altyapısı olan, bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahip, sürekli öğrenme isteği duyan, kurum kültürü almış, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmektir.

Okulumuz; öğrenci merkezli, aile ve toplumun taleplerine cevap veren bir eğitim kurumudur.

Bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere açık, çevre ve ülke ihtiyaçlarına uygun, metotlu çalışan, sürekli olarak gelişen ve yenileşen bir yüksek öğretim kurumuna hazırlanan, her türlü donanıma sahip, etkili ve nitelikli, çağdaş, demokratik ve laik bireyler yetiştirmektir.

Okulumuzda öğrenmenin bilgi depolamak değil, öğrendikleri bilgilerden yeni bilgiler üretmeye odaklanan ve öğrenilenlerin sınıf duvarlarını aşarak gerçek hayatın sorunlarını tartışarak çözüm üreten, okuyan araştıran bireylerdir.

Okulumuzun öğrenci imajı; her bireyin sorumluluk sahibi, kendi kendini kontrol edebilen, kendi amaç ve değerlerini belirleyen, üretken bilimsel bilgilerle toplumun yararına katkı sağlayacak düşünen bireylerdir.

Okulumuzun birincil hedefi, HER ÖĞRENCİ ÖĞRENEBİLİR ilkesidir.

Okulumuz, öğrencilerimizin kendilerine özgü bireysel gerçeklerini göz ardı yapmadan, sosyal etkileşime dayalı kendi sosyal gerçeklerini oluşturarak gelişmelerini sürdürürler.

Okulumuzun öğrencileri düşünen, bilgi üreten, sorunlarını çözen, bireysel çalışmalarını paylaşan, kendilerinin bir değer olduğunu bilen, çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen geleceğe güvenle bakan mutlu öğrenciler olarak görmektedirler.

Okulumuzun öğretmenleri; çağdaş eğitim öğretim stratejileri, etkili öğretim yöntemlerini kullanan, öğretirken öğrenen, işini seven çağın gerektirdiği değişim ve dönüşümü örgütle birlikte yeniden öğrenen, ihtisas sahibi öğretmenlerdir.

Okulumuzun eğitim yönetmeni; Yetkileri ile değil etkileri ile eğitimi ve öğretimi planlayan, demokratik ve katılımcı bir yönetim sergileyen bir eğitim örgütü lideridir.


6131/1 sk. No:3 - Nergiz
Karşıyaka
İzmir
Türkiye
35560

Telefon: 232 365 37 38
Fax: 232 372 44 88

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1983
favori
like
share