İzmir - Konak - Ellinciyıl Lisesi

1. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği,
2. Planlılık
3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları,
4. Yöneltme,
5. Eğitim Hakkı,
6. Fırsat ve İmkan Eşitliği,
7. Süreklilik
8. Genellik ve eşitlik,
9. Demokrasi Eğitimi,
10. Laiklik,
11. Bilimsellik,
12. Karma Eğitim,
13. Okul ve ailenin işbirliği,
14. Her yerde EğitimDeğerlerimiz

1. Görevlerin yerine getirilmesinde objektiflik ilkesinin uygulandığı,
2. Tüm ilişkilerde İnsana Saygı esasının uygulandığı; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve düşüncelerine değer verildiği,
3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu
4. gerçekleşeceğine inanılarak eğitim ve iyileştirme sonuçlarının en etkin şekilde değerlendirildiği,
5. Çalışmalardaki etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip çalışmalarına gereken önemin verildiği,
6. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlamak,
7. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmek,
8. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil olunduğu, kuruma katkının tanınıp takdir edildiği,
9. Konak 50.Yıl Lisesi’nin değerli bir ferdi olduğunun gururunun duyulduğu; çalışanlar arasında dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleştirildiği, İnanç ve değer duygularına sahip duruma ulaştırmaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 424
favori
like
share