Necatibey Lisesi - Necatibey Lisesi Tanıtımı - Altındağ Necatibey LisesiOkulumuz 1931 yılında, eğitim – öğretime başlamıştır. Bölgenin ilkokul ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmete başlayan okul aynı zamanda 1925–1929 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmış Mustafa Necati Bey’in adını yaşatması bakımından da önemlidir. 1997 yılında ilköğretim şekline çevrilen okulumuz, 2005–2006 Eğitim – Öğretim yılında da genel lise olarak hizmete başlamıştır.


Okulumuz 10 dersliklidir. Ancak şimdilik 7 şube ile eğitim – öğretimine devam etmektedir. Okulumuzda 1 Bilgisayar Eğitimi Sınıfı, 1 Projeksiyon Sınıfı, 1 Spor Odası, olmasına karşı Çok Amaçlı Salonumuz, Spor Salonumuz, yeterince büyük kütüphanemiz ve Fen laboratuarımız bulunmamaktadır. Okulumuzun kuruluş konumu bahçe içindedir. Ancak ön bahçenin otopark olarak kiraya verilmesi okulumuzun giderlerini karşılaması bakımından olumlu gibi görünse de öğrencilerimizin oyun alanlarını kısıtlaması bakımından da olumsuz bir durum meydana getirmektedir. Necatibey Lisesi 3 yıl gibi kısa bir süre önce Eğitim –Öğretime başladığından dolayı da oturmuş bir öğretmen kadrosu yoktur. Bu durum öğretimin kalitesini olumsuz etkileyebilir.


Okulumuz, Ulus Semtinde, Ankara Kalesi içinde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi yakınında ve iş merkezlerinin hemen yanı başındadır. Ulus semti Anakara’nın da merkezi sayıldığından Okulumuza ulaşım sorunu yoktur. Okulumuzda 155 öğrenci, 19 kadrolu öğretmen, 1 görevli memur, 1’i kadrolu olmak üzere 2 müstahdem bulunmaktadır. Okulumuzda normal öğretim yapılmaktadır. Sınıflarımızın mevcudu 16 ile 25 arasındadır. Okulumuzun öğrenci sayısı ve öğretmen sayısı her ne kadar az gibi görünse de sosyal faaliyetlere katılma çabası içindedirler. Belirli gün ve haftalarda öğrenciler aktif olarak görev yapmak istemektedirler. Sportif faaliyetler kısmında futbolun yanında diğer spor dallarında da etkin olunmasını öğrenciler arzu etmektedirler. Bu bakımdan masa tenisi için faaliyetlere hız verilmesinde fayda vardır.


Okul rehberlik servisi faal olarak görevini yapmaktadır. Az sayıdaki öğrenciye daha iyi hizmet vermek ve ailelerin okula adanmışlığını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. OGYE çalışmalarında da etkin rol oynayan rehberlik servisi öğretmen dayanışmasında da çalışmalar yapmaktadır. Okul rehberlik servisinin de iyi çalışması sebebiyle 2005 – 2006 Eğitim - Öğretim yılından bu yana gözle görülür bir öğrenci disiplin sorunu yaşanılmamıştır.

Okul rehberlik servisinin ve idaresinin yoğun çalışmasına rağmen velilerin okula gelmesi ve öğrencileriyle yeterince ilgilendikleri söylenemez. Hatta veli toplantılarında veli katılım oranı % 40 civarındadır. Veli profilimiz memur, işçi ve serbest meslek sahiplerinden oluşmaktadır. Velilerin her ne kadar ekonomik gücü çok iyi değilse de kırtasiye malzemelerini ve giyim kuşam malzemelerini temin edebilmektedirler. Velilerin asgari geçim sıkıntısı içinde olması onların ekonomik olarak okula katkı sağlamalarını da engellemektedir. Bundan dolayı Okul - Aile birliğine büyük iş düşmektedir. Çevrenin okula sahip çıkması gerekir ki okul da çevreyi değiştirsin ve geliştirsin.


Okulumuzun çevresi gecekondulardan da oluşmaktadır. Ailelerin gelir düzeyinin asgari seviyede olması, öğrenci velilerinin öğrenim seviyelerinin düşüklüğünün de etkisiyle ilköğretimden yeterince donanımlı gelmeyen öğrencilerden lisede de istenilen bir başarı görülememektedir. Her ne kadar daha önce mezun öğrenci vermesek de bazı seviye belirleme sınavları ve öğrencilerin ders başarı ortalamalarının düşüklüğü bize bu izlenimi vermektedir. Ders başarıları istenilen düzeyde olmasa da öğrencilerimizin devamsızlık oranı diğer okullara göre çok düşüktür. Bütün bu politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik sıkıntılara rağmen öğrencilerimizin başarıları için, öğretmenlerimiz ellerinden gelen gayreti göstermektedirler.
Öğretmenlerimiz genel olarak derslerini ve mesleğini seven heyecanlı kişilerden oluşmaktadır. Yaş ortalamasının da genç olması bunu etkilemiş olabilir. Son zamanlarda öğretmenlerimizin, gerek uzun süreli yabancı dil kursuna gerekse diğer Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerine katılımda isteklilik artmaktadır.


Okul müdürümüzün gerek velilerle gerekse çevredeki esnafla kurmuş olduğu güzel diyalog okulumuzun iyi şekilde tanınmasına yol açmaktadır. Müdürümüz gerek yerel belediye gerekse Büyükşehir Belediyesiyle sürekli irtibat halindedir. Okulumuzun donanımının geliştirilmesi amacıyla belediyeler ve il-ilçe Milli eğitim Müdürlükleriyle gerekli iletişimin sürekliliğini sağlamaktadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1652
favori
like
share