Karacaören Çok Programlı Lisesi - Keçiören Karacaören Çok Programlı Lisesi - Karacaören ÇPL TanıtımıVizyonumuz

BİZ, Bilgi Çağı’na uyarlanmış bir kurum olarak;

* Öğrencilerimizin; kendine güvenen, ideallerini gerçekleştirmeye istekli,toplum içinde başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyan birey olmalarını sağlamak,
* Her çocuğun içindeki yaratıcı, çok yönlü, haklarını koruyabilen,güven, hoşgörü ve sevginin hakim olduğu bir ortam yaratmak,
* Eğitim – Öğretim etkinliklerinde, çağdaş teknolojinin getirdiği tüm olanakların kullanıldığı bir ortamı öğrencilerimizin hizmetine sunmak,
* Okulumuzu; öğrencileri, öğretmenleri ve velileri ile çevrede örnek gösterebilecek ve gurur duyacak bir kurum haline getirmek,
* Öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçlarını en kısa sürede gidererek, onları başarıya götüren yolda motive edip, umut ve güveni aşılayarak hedeflerine emin adımlarla gitmelerini sağlamak,
* Çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteğini ve yeteneğini kazandırmak


İÇİN VARIZ.

Misyonumuz

Ulusal ve evrensel değerlerin farkında olup, değişime ve gelişime açık; Atatürk ilkelerine bağlı; laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen; kendine güvenli; çevresine saygılı; yaratıcı ve farklı düşünebilen, özgür, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek, Bilginin yanında uygar davranışın önemini bilen bir gelecek nesil yaratmak, sevgi ve saygının; güven ve huzur sağlandığı, mutlu ve gurur duyacağımız başarılı bir okul olmak hedefimizdir.

Değerlerimiz

Karacaören Çok Programlı Lisesi tüm çalışanları olarak, velilerimize – öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza karşı;

* Dürüst ve fedakar,
* Güler yüzlü ve hoşgörülü,
* Saygısını ve sevgisini esirgemeyen,
* Empati kurabilen, şeffaf,
* İletişime açık, mücadeleci,
* Temiz – titiz ve düzenli,
* Takım çalışmasına yatkın, idealist bir okuluz.


Hedeflerimiz

Okulun fiziksel yapısı açısından;

* Çağın teknolojik ürünlerini kullanarak, tüm sınıflarımızı teknolojik sınıflar haline getirebilmek.
* 2008/2009 Eğitim Öğretim yılında derslere göre “Öğretmen Derslikleri” sistemine geçiş yapmak.
* Okulumuzun salonunu kültürel ve sosyal alanda kullanabilir hale getirebilmek.
* Okulumuzu daha güvenli, huzurlu ve çevre düzenlemesi açısından daha güzel hale getirmek.

Eğitim öğretim açısından;

Öğrencilerimizi;

* Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda kendisinin ve başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı, öğrenme sevgisi güçlü, yaşam boyu öğrenen ve öğrendiklerini yaşama aktarabilen bir bireyler olması,
* Kişisel gelişim, bilgi, beceri ve donanım açısından; yaratıcı, aktif, bilgisini ve becerisini yerinde kullanabilen, çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen,
* Özgür düşünme ve öğrenme yeteneğine sahip, araştırmacı,
* Ana dilini iyi kullanan ve en az bir yabancı dilde iletişim kurabilen,
* Açık fikirli, dürüst, olayları çok yönlü bakış açısıyla değerlendirebilen,
* Özgüveni yüksek, ulusal kimliğinin ve değerinin bilincinde olan,
* Boş zamanını iyi değerlendirebilen, sosyal, sanatsal ve spor alanlarında daha etkin 8-Ulusal ve Uluslar arası ortaöğretim ve yüksek öğretime hazır dünya vatandaşı olan bireyler yetiştirmek


Sosyal - kültürel ve sportif alan açısından;

* Kültürel çeşitliliği anlayan, saygı gösteren ve katkıda bulunan,
* Beden ve ruh sağlığına önem veren, spora ve sanata ilgili ve duyarlı,
* Takım çalışmasını önemseyen bireyler olması,
* Spor ve sanatsal alandaki yeteneklerinin ortaya çıkması ve geliştirilmesinde uygun ortamın yaratılması

HEDEFLENMEKTEDİR

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 429
favori
like
share