İzmir - Balçova - Balçova Anadolu Lisesi

Tarihte Smyrna olarak anılan Ege’nin incisi İzmir’in hızla gelişen ve kalabalıklaşan bir köyü iken, 1992 yılında ilçe statüsüne kavuşan Balçova’nın ilk Ortaöğretim Kurumu olan Balçova Lisesi 1966-1967 Yılında Balçova Ortaokulu olarak 52 kız, 63 erkek öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Okulumuzun ilk müdürü Bekir Akyıldız bir yıla yakın bir süre görev yapmıştır.

1976-1977 öğretim yılında ihtiyacı karşılamak üzere Lise Eğitimi de vermeye başladığı için Balçova Lisesi adini alan ortaokul, lise olarak hizmete devam etmiştir. Okulumuzun lise kısmının açıldığı sene Lise birinci sınıfa 31 kız, 51 erkek öğrenci kaydolmuştur.

Eğitim ve öğretime açıldığı günden 1996-1997 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar ortaokuldan 5502 öğrenci, liseden ise 2421 öğrenci mezun olmuştur.

1976-1977 öğretim yılında bütünleşmiş fen uygulamasına başlayan okulumuzda orta-lise karma eğitime geçilmiştir. 1986-1987 öğretim yılında ise entegre fen uygulamasına son verilerek klasik fen uygulamasına başlanmıştır. 1995-1996 Öğretim yılında müfredat laboratuar okulu(MLO) statüsünde uygulamaya geçilmiş ve eğitim teknolojisindeki son gelişmeler, bilgisayar laboratuarı ve öğrenci merkezli eğitim konularında yapılan çalışmalarla 1997-1998 öğretim yılında(MLO) ilk mezunlarını vermiştir. 1995-1996 öğretim yılında ek bina Balçova Ticaret Lisesine tahsis edilmiştir. 1995-1996 yılından itibaren kademeli olarak ve 1996-1997 öğretim yılında okulumuz bünyesinde orta kısım tamamen kaldırılmıştır.

1997-1998 öğretim yılında okulumuz bünyesinde bir hazırlık sınıfı açılarak yabancı dil ağırlıklı program uygulaması başlatılmıştır.

22 Haziran 2005 tarihinde Anadolu Lisesine Dönüştürülen okulumuz Eğitimine Balçova Anadolu Lisesi olarak devam etmektedir.MİSYONUMUZ

Biz, BALÇOVA ANADOLU LİSESİ olarak,bütün öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılapları ile donanmış, çevreleri ile barışık, uyumlu, araştırmacı ruhu gelişmiş, bilgi ve kabiliyetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda daha da ileriye götürebilecek,kendine güvenen, özgür düşünebilen, eğitim sürecinde katılımcı, toplumun bütün ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler olarak yetiştirmek için varız.

İLKELERİMİZ

BALÇOVA ANADOLU LİSESİ OLARAK İNANIYORUZ Kİ;

*Bizim için öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi en önemli önceliktir.

*Bizim çalışmalarımız her zaman öğrenci merkezlidir.

*Biz öğrencilerimizin başarısını artırmak için birlikte sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız.

*Biz bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanırız.

*Biz kendimize ve öğrencimize güveniyoruz. Öğrencimize birey olarak saygı duyar , onları koruyup gözetiriz.

*Biz veli, okul birliği temeli üzerine oturan temiz, düzenli bir ortamda en iyi eğitim ve öğretimi sağlayacak katılımcı bir yönetim anlayışına sahibiz.

*Biz iyi bir eğitim öğretim ortamı yaratarak öğrenciler arasındaki farklılıkları kabul ederek farklılıkların birer zenginlik kaynağı olduğuna inanıyoruz.

*Biz sürekli olarak yeni öğrenme biçimlerine kendimizi adapte edecek beceriler geliştiririz.

*Biz değişim için cesur, geçmişinden güç alan ,yetenekli, üretken ,dinamik,olumlu düşünen, bir okul toplumuyuz. ÇÜNKÜ BİZ BALÇOVA ANADOLU LİSESİYİZ!

VİZYONUMUZ

Türk Milli Eğitiminin Amaçları doğrultusunda,her gün daha iyiye ulaşmak için her bireyin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olan,paylaşımcı,dinamik,üretken, katılımcı, demokratik ve laik, bilimsel düşünen, eleştiriye ve değişime açık, öğrenmeye istekli, çalışmalarını bir plan doğrultusunda yürütebilen, kendisiyle barışık, ailesi ve çevresiyle uyumlu, olumlu davranışlarıyla çevresine örnek olabilen, hoşgörülü ve sağlıklı bir okul toplumu oluşturmaktır.


T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İzmir Balçova Anadolu Lisesi - 2007
Adres: Onur Mah.Eren Sokak No:9 Balçova/İzmir
Tel:0232 259 65 82
Fax:0232 278 49 93

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1964
favori
like
share