Kadэnlarэ anladэm... Bir kadэn зocuktur aslэnda. Зocuk gibi davranmayэ sever. Erkeрin kendisine bir зocuрa gцsterdiрi юefkati gцstermesini de ister. Bir зocuрu okюar gibi incitmekten korkarak okюamalэdэr erkek kadэnэ... Ama her kadэn зocukзa da olsa dinlenilmesini, dikkate alэnmasэnэ ister. Yani bir kadэnэn зocukluk yapmasэna izin vereceksiniz, ama asla onu bir зocuk olarak gцrmeyeceksiniz.

Bir kadэn gьзlьdьr aslэnda. Hatta erkeklerden зok daha gьзlьdьr. Ama bu gьcьnь her zaman ortaya koymasэnэ sevmez. Эster ki erkeрin gьcь kendisine huzur versin. Kendi kendine yapabileceрi юeyleri bile erkeрin yapmasэnэ bekler. Bцylece hem daha kadэn olduрunu hissedecektir hem de erkeрinin ne kadar gьзlь olduрunu gцrecektir. Ancak kadэn gьcьnь gцstermek istediрinde onu engelleyemezsiniz. Yapmak istediрi bir юey varsa mutlaka yapar.

Bir kadэn sevgilidir aslэnda. Эзinde her zaman sevgiyi taюэr. Sevdiklerinden kolay kolay ayrэlamaz. Sevdiklerini kolay kэramaz. Zor sever ama tam sever. Bir kadэnэn tam anlamэyla sevebilmesi iзin yьreрinin kabul ettiрini beyninin de kabul etmesi gerekir. Ve sevmezse
de onu asla sevmeye zorlayamazsэnэz. Belki kolayca yьreрine girebilirsiniz. Ancak beyninde yer etmemiюseniz her an terk edilebilirsiniz. Sevmediрi halde terk etmeyen kadэnlar da var elbette. Bunun nedeni ise engelleyemedikleri acэmak duygusudur.

Bir kadэn yalnэzdэr aslэnda. Hiзbir zaman kadэnэ bьtьnьyle elde edemezsiniz. Kendisine ait bir dьnyasэ vardэr ve orada hep yalnэzdэr. O dьnyaya kimsenin girmesine izin vermez. Hiзbir anahtar o dьnyanэn kapэsэnэ aзamaz. Yalnэzlэk onun sэрэnaрэdэr. O sэрэnaрa ne zaman gireceрine, ne kadar kalacaрэna hep kendisi karar verir. Sэрэnaktayken oradan зэkmaya zorlarsanэz onu sonsuza dek kaybedebilirsiniz.

Bir kadэn bilgindir aslэnda. Neler yapabileceрini erkek akli hayal bile edemez. Yaratэcэlэрэnэn siniri yoktur. Ama bunu ortaya зэkartmak iзin hayatinin erkeрini bekler. Hoyratзa harcamaz yaratэcэlэрэnэ sadece erkeрine saklar. Bir kadэnэn gerзek erkeрi olmayэ baюarabilmiюseniz зok юanslэsэnэz demektir. Зьnkь yaюamэnэz asla sэradan olmayacaktэr.

Bir kadэn hayattэr aslэnda. Зьnkь hayatin iзinde olan her юey ancak kadэnlar olduрunda anlam kazanэyor. Yemek yemek, su iзmek bile. Bir kadэnэn elinden iзtiрiniz suyla kendi kendinize bardaрэ doldurup iзtiрiniz su arasэndaki lezzet farkэnэ anlayabiliyor musunuz?

Anlэyorsanэz ne mutlu size. Anlamэyorsanэz, ne yazэk ki yasamэyorsunuz....

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 558
favori
like
share