İzmir - Gaziemir - Gaziemir Anadolu Lisesi

Gazİemİr Anadolu Lİsesİ 2005–2006 Eğİtİm-öğretİm yIlInIn Eylül ayInda 90 öğrenci ve Kurucu Müdür Hayatİ TÜKEL İle eğİtİm ve öğretİme başlamIştIr. KasIm 2005 tarİhİnde Beden Eğİtİmİ, Bİyolojİ, Coğrafya, Fİzİk, İngİlİzce, Kİmya, Matematİk, Tarİh ve Türk EdebİyatI öğretmenlerİnİn atamasI yapIlarak İlk kadro oluşturulmuştur.2006 YILINDA TARİH ÖĞRETMENİ BERNA ŞEHAN KADROLU MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK GÖREVE BAŞLAMIŞTIR

2006–2007 Eğİtİm-öğretİm yIlInda öğrencİ sayIsI 180’e çIkmIşTIR.

2007–2008 Eğitim-öğretim yIlInda Sabahattİn ÖNER Okul Müdürü olarak atanmIştIr. Gazİemİr Anadolu Lİsesİ; 1 Müdür, 1 Müdür YardImcIsI, 18 Kadrolu öğretmen, 1 kadrolu memur, 1 geçİcİ sözleşmelİ personel ve 276 öğrencİ İle eğİtİm-öğretİmİnİ tamamlamIştIr.

Gazİemir Anadolu Lisesİ, Kipa 10.YIl Lisesi İle ortak olarak kullandığı binasından 2007 yılında Hayırsever İş adamı Salih İŞGÖREN tarafından yaptIrIlan 24 derslİklİ modern bİnasIna taşInmIŞ olup, 2008–2009 Eğİtİm-Öğretİm yIlInda aLINAN 90 yenİ öğrencİsİyle, toplam 373 mevcutla, 30 KİŞİLİK ÖĞRETMEN KADROMUZLA faaliyetini yeni binasında sürdürmektedir.

TELEFON: (0232) 274 42 42
FAKS :(0232) 274 34 84

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1637
favori
like
share