İzmir - Ödemiş - Ödemiş Anadolu Öğretmen Lisesi


Anadolu Öğretmen Liseleri, Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri ile toplam kalite yönetimi anlayışına uygun olarak;
a-Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak,
b-Öğrencilerine;
Öğretmenlik ruhunu aşılamak ve öğretmenlik mesleğini sevdirmek,
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi,beceri,tutum ve davranışları kazandırmak,
Ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek,
Ülke kalkınmasına sosyal,kültürel ve ekonomik katkıda bulunma bilincini kazandırmak,
Dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak.
Öz güven,öz denetim ve sorumluluk duygulularının geliştirilmesi,her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu ve ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çağdaş bir eğitim ortamı hazırlamak amacıyla ilköğretimden sonra bir yıllık hazırlık sınıfı üzerine üç yıl öğretim süreli,yabancı dil öğretimi ağırlıklı,paralı-parasız ve gündüzlü eğitim-öğretim yapan ortaöğretim kurumlarıdır.
Okulumuzda bütün karar süreçlerinde öğretmen,öğrenci veli ve diğer ilgililerin katılımıyla eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanır.Eğitim-öğretim ve yönetime ilişkin gelişme ve değişmeler bu amaçla hazırlanan mevzuata göre oluşturulan kurul,komisyon ve ekipler tarafından izlenir ve uygulanır.

SEVİYESİ,DERECESİ,ÖĞRETİM ŞEKLİ:
Öğretim süresi İlköğretimden sonra toplam 4 (Dört) yıldır.
Ortaöğretim
Öğretim şekli normal

MÜDÜRÜ:
M. İrfan GÜNDÜZ ( 2001-2003 Vekil)
Yusuf DUMAN ( 2003-…….Asil )
G-OKUTULAN YABANCI DİLLER : İngilizce,Almanca
H-KİTAPLIĞINDAKİ KİTAP SAYISI: Okul binasında yeterli sayıda oda olmadığından okul koridorunda kitaplık ve okuma salonu oluşturulmuştur.Kitaplığımızda 1100`e yakın kitap bulunmaktadır.Kitap kazandırmaçalışmaları yoğun olarak devam etmektedir.

ADRESİ : Zafer Mahallesi Yenikent Konutları / Ödemiş-İZMİR
TELEFON NUMARALARI : Santral : 0-232-5461469 Faks-Tlf: 0 -232-5461918

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 948
favori
like
share