Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü Kız Meslek Lisesive Pkso - Trabzonda Bulunan Liseler
[COLOR="orange"]Tarihçemiz
1.YAPININ TARİHÇESİ
a.Yapıldığı Dönem ve Genel Özellikler :

Nemli Zade Konağı, 19.Yüzyılda yaygınlaşan Avrupa mimarisinin (ampir uslup) etkilerini yansıtan yapı haremlik ve selamlık bölümlerden oluşmaktadır.
Bugünkü Konağın yerinde 1800’ lerde ahşap geniş saçaklı geleneksel bir Trabzon evi kurulmuştur. Bu ev yıktırılarak 1874 yılında Konak inşa edilmiştir.

b.Konağı Kuran Aile :

Yapının inşası şehrin en zengin ailelerinden Nemlizade Hacı Ahmed Efendi tarafından başlatılıp Hacı Ahmed Efendinin büyük oğlu Şükrü Bey tarafından tamamlatılmıştır. Duvar işçiliklerinin farklılığı, haremlik ile selamlığın aynı zamanda inşa edilmediğini,selamlığın daha sonra 1892 onarımı sırasında yapıldığını ortaya koyar.
Nemlizadeler şehirde merkez Subaşı Köyünden su getirilmesi, Değirmendere, Maçka-Mataracı, Erzurum Karasu üzerinde Karas köprülerinin yapımı gibi hayır işlerini de gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca bu konağın güneybatı bitişiğindeki Tavanlı Camii bu ailece onarılmış ve mimarisi yaptırılmıştır. Bu caminin haziresini oluşturan kabristanda Nemlizadelere ait mezarlar bulunmaktadır. Kurucusu Hacı Ahmed Efendinin 1891 tarihli mezarıda buradadır.

c.Konağın Geçirdiği Safhalar :

Konak 1892 yıllarında onarılmış ve selamlık inşa edilmiştir.
1.Dünya Savaşı yıllarında Ruslar tarafından hükümet binası olarak kullanılmıştır.Bu sırada yapının ısıtılması için “Paçko” denilen bir nevi sobalar binaya yerleştirilmiştir.
Muhacirlik dönüşü Nemlizade ailesinin bölünmesi ile bina boşaltılmış, binayı Nemlizade Kaptan Bey(Akif Bey) kendisine mal etmiştir (1923)
Binada en son kuşak olarak yaşayan Akif Beyin çocukları şunlardır:
İhsan Bey, Nebile Hanım, Meliha Hanım, Seniha Hanım, Neziha Hanım, Murat Bey, Nahide Hanım, Fadile Hanım, Ahmet Bey, Güner Hanım.
1945 ‘de Kaptan Bey ölünce ailesi bölünmüş ve bina Tekel deposu olarak kiraya verilmiştir.Tekel idaresi binayı boşaltınca, Milli Eğitim Bakanlığınca satın alınarak Fatih Eğitim Enstitüsü haline getirilmiştir (1963)
Uzun müddet Fatih Eğitim Enstitüsü olarak kullanılan yapı, 17 Eylül 1979 tarihinde Trabzon İktisadi Ticari İlimler Akademisine (TİTİA) sonrasında Haziran 1987 yılında da Kız Meslek Lisesine devredilmiştir. 1997 yılında ise Kız Meslek Lisesi Bünyesinden ayrılarak ayrı bir müdürlükle halen faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü olarak eğitim-öğretime devam etmekteyiz.

d.Koruma Durumu :

Nemlizade Konağı, 1973 yılında Trabzon genelinde yapılan eski eser taraması çalışmaları sırasında tespit edilerek Gayrı Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14.12.1974 gün ve 8195 sayılı Kararı ile “Korunacak anıt olarak” tescil edilmiştir.Bu karar 14.4.1975 gün ve 15208 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

2-MİMARİ ÖZELLİKLER:

a.Yapı Malzemesi :

Ana duvarlar taştan yapılmıştır.İç bölmeler bağdadi ve ahşaptır. Yapıda çok iyi bir ahşap doğrama malzeme kullanılmıştır. İki omuzlu bölümlerden oluşan örtü kiremit kaplanmıştır.


b)Yapı Elemanları :
Haremlik ve selamlık duvarları düzgün yontu taştır. Evin dış avlusu (Doğu taraf) ile zemin kat antresi yassı blok taşlarla döşenmiştir.Merdivenler,kapı ve pencereler ahşaptır. Zemin ahşap döşenmiş olup iç bölgeler bağdadidir. Bazen, ahşap çatı arasında tuğla malzemede kullanılmıştır.

c)Plan Elemanları :

Yapı temel planlamada Türk-İslam hayatının gereği olarak haremlik ve selamlık olarak ele alınmıştır. Evin ocakları -mutfağı-çamaşırlığı selamlığın doğu bitişiğindeydi. Bu kısım bugün mevcut değildir. Batıdaki geniş bahçe içerisinde ise at ahırı ve hizmetçi konutları vardır.

d)Süsleme :

Yapının inşasında süslemeye birinci derecede önem verildiği görülmektedir. Dış cephelerde kapı, pencere ve kat silmeleri şeklinde taş süslemelere dikkati çekmektedir. İçeride zemin kat odaları ve salonlardaki çini panolar yapıya apayrı bir hava vermiştir.

1.Dış süsleme :

Dış cephelerdeki taş süsleme batı cephesinde yoğunlaştırılmıştır.
Ana giriş kapısının iki yanındaki birer yarım sütun bulunur. Sütunların kaidelerinde bitkisel bir bezeme görülür. Başlıklar korint düzenindedir. Bu sütun başlıkları iki sıra akantus yaprağı ile kaplıdır. Sütunlar,çıkmaların taş payandaları,pencere ve kat silmeleri ampir özellikleri hatırlatmaktadır. Birinci katta ortadaki, 2.katta iki yandaki çıkmalı odaların köşelerinde deyarım sütunlara yer verilmiştir.

2.İç Süsleme :

İç süslemede geneldeki ahşap işçiliğinin yanı sıra daha önce belirtildiği, çiniler dikkati çekmektedir.
Zemin katta giriş bölümünde ve salonlarda büyük dikdörtgen panolar vardır. Salon ve odalarda da daha küçük panolar ve aynalılar şeklinde devrin Kütahya çinilerinin en güzel örnekleri sergilenmiştir. Çiniler yapı için özel olarak tasarlanmışlardır. Bazıları üzerinde kitabe ve vecizeler mevcuttur.
1973 yılında yapıya etraflıca tetkik eden Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tescil uzmanı Kemal Turfan “Salonlarda üst kısımlarda ampir tarzında kalem işi süslemelerin” varlığını belirtiyor bu süslemelerin nemden bozulduğunu ve bina okul olduğu sırada da bu süslemelerin sıvanarak yok edildiğini kaydetmektedir.


3.SONUÇ :

Temel planlamada haremlik-selamlık ayrımına yer verilmesi toplumsal hayatın gereğidir. Fakat selamlık pek kullanılmamıştır.
Haremlik ise her katta kendi içinde bölümlere-dairelere ayrılarak “yaşama birimleri “oluşturulmuştur. Bu şekilde büyük bir ailenin bir çatı altında toplanması sağlanırken bir tür apartman uygulamasına geçilmiştir. Bu ise kent konut mimarisi için önemli bir yenilik sayılmalıdır.
Nemlizade Konağı bunun yanı sıra süsleme ve iyi korunmuş olması bakımından Trabzon’un önemli sivil mimarlık örneklerinden biridir.

Bağlı olduğu kurum: Milli Eğitim Bakanlığı
Bulunduğu Yer: TRABZON / MERKEZ
Adı: KIZ TEKNİK ÖĞRETİM OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ, KIZ MESLEK LİSESİVE PKSO
Adresi: Gazipaşa Mah.Tavanli Camii Yani Nemlioğlu Konaği No:27
Telefon Numarası: 4623212512
Faks Numarası: 4623215899


[url]http://www.trabzonolgunlasma.com[/url]

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2766
favori
like
share