Aydın - Söke - Yavuz Selim Lisesi

1970-1971 tarihinde Söke Ortaokulu adı ile açılmıştır. Okul binası yapılmadan önce buraları zeytin ve incir bahçesi idi. Kurulduğu yer çok rüzgar alan bir tepe olduğu için mahalle Yeltepe olarak adlandırılıyordu. Bu tepe ve çevresi şehir planına alınıp konut yapılması ile Cumhuriyet Mahallesi adını aldı. Halk yine burayı Yeltepe olarak adlandırmaktadır.


Okul arsasının bir bölümü hayırsever vatandaşlardan Yusuf Kocagelle tarafından hibe olarak verilmiş, bir bölümü de Koruma Derneğince Ahmet Subaşı'dan satın alınmış ve hazineye devredilmiştir.


Binası Milli Eğitim Bakanlığınca ayrılan ödeneklerle yapılmıştır. Binanın inşaatına 1968 yılında başlanmış olup 1971'de tamamlanmıştır. 1970-1971 Eğitim Yılı başında inşaatın bitirilmesi üzerine eğiti ve öğretime geçici olarak Çeltikçi İlkokulunda başlanmıştır.Ancak 2. Kanaat döneminde (Mart-1971) asıl binasına taşınabilmiştir. Okul bahçesinin tanzimi ve ihata duvarı koruma derneği tarafından bugünkü haline getirilmiştir.

MİSYONUMUZ

Yavuz Selim Lisesini tercih eden öğrencilerimizin; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirip, teknolojiyi ve dili kullanabilen, akılcı düşünebilen, Türk kültürünü özümsemiş, demokrat, laik, çağdaş, kendini geliştirme yetisi kazanmış, bunun için gerekli tüm altyapıyı sağlayıp, dinamik ve kaliteli bir eğitim vererek mükemmeliyetçi bir nesil yetiştirmektir.VİZYONUMUZ

İstiyoruz ki...
Okulumuzda, öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin.

İstiyoruz ki...
Okulumuzda her veli öğrencisine öğrenme için her türlü fırsatın verildiğini bilsin...

İstiyoruz ki...
Okulumuzda hem öğretenler hem de öğrenciler birbirlerinin gelişimine yardımcı olmanın önemine inansın...

istiyoruz ki...
Okulumuzda, herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın.TEMEL DEĞERLERİMİZ

1.Okulumuzun temel görevinin; öğrencilerimizi hayata üst öğrenime ve özellikle geleceğe hazırlama olduğuna inanırız.
2.Bütün öğrencilerin. Zekalarının geliştirilebilir özellikte, öğrenmeye karşı istekli ve belirli bir öğrenme potansiyeline sahip olduğuna inanır, öğrenciye merkez olan bir eğitim anlayışını benimseriz.
3.Öğrencilere tam öğrenme ortamı hazırlama, bilgi kaynaklarına ulaşma ve bu bilgileri hayatta kullanmalarına yardımcı oluruz.
4.Bilgi toplumu olmanın gereğine inanır, eğitim teknolojisinin ürünü olan ekipmanları kullanmaya ve öğrencilere kullandırmaya çalışırız.
5.Ezberci değil; okuyan, inceleyen, araştıran, düşünen, analiz ve sentezler yaparak kendini sorgulayıp yenileyen öğrencilerin yetişmesine çalışırız.
6.Öğrencilerin olaylara analitik bir mantık, eleştirel ve bilimsel düşünce tarzı ile bakmalarına ortam hazırlar, onlara model olmaya özen gösteririz.
7.Yönetici, öğretmen, personel ve öğrencilerin barışık olduğu örnek ve etkili bir okul ikliminin gereğine inanırız.
8.Okulumuz çalışanlarının tümüne iletişim kanallarının ve diyaloğun açık olduğu, öğrencinin yüreklendirildiği bir ortam hazırlarız.
9."Kalite Yönetimdir" anlayışından hareketle okul yönetiminin her türlü gelişim, değişim ve sürekli iyileştirmede liderlik yapması gerektiğine inanırız.
10.Bir ekip olarak Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile "Ben yerine Biz anlayışının" etkin olduğu güvenli bir ortamın gereğine inanırız.
11.Toplam Kalite Yönetimine inanmış bir ekip olarak okulun her duvarında bir tuğla, dikilen her fidanda bir avuç toprak ve her eserinde alınteri bulunan bir anlayış benimseriz.
12.Y önetici-öğretmen-veli-personel ve öğrencilerin işbirliği ile okulunu, çevrede, bölgede ve ülkede model yapma inancıyla çalışırız.
13.Okulda, tüm çalışanların aktivitesinden yararlandığı katılımlı yönetim ve demokratik anlayışın hakim olduğu bir ortam hazırlamaya çalışırız.
14.Her konuda; devletin, kurumun, okulun ve öğrencilerin çıkarlarının tam anlamıyla korunduğu bir uygulamanın sorumluluğunu duyarız.
15.Öğrencilerin ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda geliştirilmesi dolayısıyla severek, isteyerek seçecekleri ve mutluluk duyacakları bir mesleğe yönelmelerine çalışırız.
16.Başarının ancak ekip (takım) çalışması ile elde edilebileceğine, teşvik ve ödüllendirme ile artacağına inanırız.
17. Kararlarımızı en geniş katılımla alır, bu anlayışa dayalı okul yönetiminin demokrasinin bir gereği olduğuna inanırız.
18.T.C. Devletinin kurucusu yüce önder Atatürk'ün "Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı hedeflediği Türkiye ülkesine" ulaşmayı ilke edinen demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin bu temel değerlerine ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne inanmış öğrenciler yetiştirmeyi temel ilke ediniriz.


Çeltikçi Mahallesi
Yeltepe Cad. Okul Sok.
Söke /AYDIN
Tel: 0 256 518 17 45

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 874
favori
like
share