Aydın - Merkez - Aydın Atatürk Anadolu Lisesi

Ülkemizin en öncelikli meselesinin eğitim öğretim olduğu konusunda, konuyla uzak yakın ilişkisi bulunan herkesin görüş birliği içerisinde olduğunu biliyoruz. İçinde yaşadığımız zamanın “bilgi çağı” olarak adlandırılması, gittikçe küçülen ve giderek adeta büyük bir köye dönüşen dünyamız üzerinde 21. yüzyılın nesillerini yetiştiriyor olmamız, küresel ölçekte bilgi, beceri ve üretim rekabetinde yarışın gerisine düşmeme gayreti, millet olarak eğitim öğretime ne kadar önem vermemiz gerektiğine dair ipuçlarını içinde barındıran gerçekliklerdir. Bu bakış noktasından hareketle, denebilir ki, güzel Aydın’ımız ve ülkemiz yeni okullara, yeni bilgi ve irfan yuvalarına kavuşuyor.

Bunların son örneklerinden biri de Aydın Atatürk Anadolu Lisesi’dir. 2001 yılında önce Ticaret Odası Lisesi adıyla açılmış olan okulumuz, 2003 yılından itibaren Aydın 80. Yıl Lisesi adıyla yeni yerleşkesinde eğitim öğretime devam etmekte iken, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 12.07.2005 tarihli kararı ile Anadolu Lisesi statüsü kazanmıştır. Bilindiği gibi bu karar, Türkiye genelinde, bünyesinde yabancı dil ağırlıklı lise (halk dilindeki adıyla süper lise) bulunduran okullarımızı kapsamaktaydı.2005–2006 eğitim öğretim yılında ilk kez OKS ile öğrenci alan okulumuzda halen yabancı dili İngilizce olan 840 öğrenci 33 şubede öğrenim görmektedir. Okulumuzun idari ve öğretim kadrosunda 1 müdür, 1 müdür baş yardımcısı, 2 müdür yardımcısı, 2 psikolojik danışman ve 50 öğretmen görev yapmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği çerçevesinde yalnızca OKS ile öğrenci almakta olan okulumuzun hedefleri, yine anılan yönetmelikte açıkça belirtildiği gibi, bir yandan bir yabancı dili çok iyi öğretmek; öte yandan öğrencilerimizi bir yüksek öğretim programına hazırlamaktır.

Tabiidir ki, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun gösterdiği özel ve genel amaçlara ulaşmak, hem hukuki varlığımızın, hem de eğitim öğretim çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi, 21. yüzyılın rekabetler dünyasına adım atacak gençlerimizi çağın bilgileriyle donatmak; kendisinden ve yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve milletine yararlı birer fert olarak hayata hazırlamak; sürdürülebilir bir kalkınmanın eğitim süreçleriyle ilgisini kavratmak; bütün bunları gerçekleştirirken de kendi değerleriyle barışık, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, milli ve insani duyarlılıklara, aynı zamanda hür ve bilimsel düşünceye sahip birer genç insan olarak yetiştirmek temel ilkemizi ve felsefemizi oluşturmaktadır.

MİSYONUMUZ


Kendisine emanet edilen cumhuriyeti çağdaş uygarlığın üzerine taşımaya azimli, çağın sınırlarını zorlayan, toplumsal değerlere saygılı fertler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ


Kendi geleneğini oluşturmuş, eğitim ve öğretimdeki kalitesi ile mutlu yarınlara açılan model bir eğitim kurumu olmaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 819
favori
like
share