Ankara Fen Lisesi - Ankara Fen Lisesi Tanıtımı - Ankara Fen Lisesi Giriş Şartları
MisyonÖğrencilerimizin;

Günün teknolojisini kullanarak, bilimsel çalışmalara yönlendirmek, değişimin ve gelişimin farkında olmalarını sağlamak, bilgilerini becerileriyle birleştirerek yeni bilgi ve projeler üretebilmek, donanımlı olarak bir yüksek öğretim kurumlarına gitmelerini sağlamak ve iyi bir insan olarak yetişmeleri için varız.

VizyonOkulumuzdaki her öğrencinin;

Bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmeleri, bilgili, becerikli, özgüvenli,

* Problemlerin çözümünde, akılcı yöntemleri kullanan,
* Bilgi toplumunun gereği olan araştırmacılar olarak yetişen,
* Çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuran,
* Olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen,
* Çağın, gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerilere sahip olan,
* Liderlik özelliklerinin yanı sara, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın,

Bireyler olmalarını sağlamaktır.

İlkelerimiz 1. Bütün öğrencilerimiz, ortak bir okul kültürünü paylaşırlar, sorumluluklarının farkında olurlar ve çalışmalarını bu doğrultuda yaparlar.

2. Bizler, öğrencilerimizin, velilerimizin ve toplumun değişen ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek şekilde kendimizi geliştirir ve birbirimizi destekleriz.

3. Bizler, bilimin önemini kavramış, bilimi kullanan, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleyen, bu gelişmelere katkı sağlayan, sorumluluk bilici taşıyan, özgüveni olan nitelikli bireyler olarak varız.

Tarihçe1950'li yıllarda dünyadaki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve ülkeler arasındaki teknoloji yarışı, bu alanda yetişmiş kalifiye insanlara olan ihtiyacı da arttırmıştır. 1959 yılında OECD'nin desteği ile başlatılan "Fen Projesi" ortaöğretim okulları süzerinde etkili olmuştur. VII. Milli Eğitim Şura’sında alınan kararlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde bir ilim lisesi açılması hususunda hazırlık çalışmalarına başlanılmış ve bu amaçla 3 Nisan 1962 gün ve 675 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı emri ile "Fen Lisesi açılması konusu inceleme komisyonu" adında bir komisyon kurulmuştur.

Komisyon, 21.05.1962'de Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduğu raporda Fen Lisesi kurulmasının gerekçelerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir. (Marshall, 1969:1)

1. Bir ülke için en büyük avantaj, sahip olduğu insan kaynağının en önemli unsuru olan üstün yetenekli insan kaynağını kabul etmektir.
2. Türkiye’nin politik, ekonomik ve sosyal problemlerine etkili çözümler getirebilecek üstün yetenekli liderlere özellikle ihtiyaç vardır.
3. Türkiye’de diğer pek çok ülkede olduğu gibi üstün yetenekli öğrenci grupları ihmal edilmektedir. Eğitim sistemleri genellikle orta yetenekli öğrencilerin ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuştur. Milli eğitim Bakanlığının değerlendirmelerine göre lise çağındaki öğrencilerin %78'i lise öğrenimine devam etmektedir, hiç şüphesiz devam etmeyen bu gurubun içinde üstün yetenekli öğrenciler de vardır.
4. Bütün çocukların kendi yetenekleri ölçüsünde eğitim görmeleri demokrasinin eşitlik ilkesi ile çelişmez. Türkiye, insanın biyolojik ve fizyolojik olarak eşit doğmadığı ilkesini kabul etmektedir. Eğitimde demokrasinin anlamı her bireyin kendi yeteneklerinin en üst sınırına kadar çıkabilmesi için gerekli olan eğitim imkânının verilmesidir.


Bu rapor ışığında konu Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli kademe ve komisyonlarında
tartışılarak 1963 yılı başında Fen Lisesi kurulması fikri dörtlü proje olarak ele alınmıştır. Bu projeye Milli Eğitim Bakanlığı, Ford Vakfı, O.D.T.Ü ve A.I.D. (Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı) katılmışlardır.

Hazırlanan programa göre Fen Lisesi projesinin Ankara'daki üniversiteler (Ankara Üniversitesi, O.D.T.Ü), İ.Ü.Fen Fakültesi ve A.B.D.’nde Florida State Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülmesi öngörülmüş ve proje 23 Ekim 1963 tarihinde fiili olarak başlamıştır.
Fen Liselerinin kuruluş amaçları da aşağıdaki gibi belirlenmiştir. (MEB,1990:7-18)

1. Matematik ve fen bilimleri alanlarında üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerini sağlamak,
2. Memleketimizin ihtiyaç duyduğu yüksek düzeyli bilim ve fen adamlarının yetiştirilmeleri için kaynaklık etmek,
3. Öğrencileri araştırmacılığa yöneltmek
4. Yeni buluşlara meraklı öğrencilerin çalışmaları için ortam ve şartları hazırlamak, diğer ortaöğretim kurumlarının matematik ve fen programlarının günümüzün gerektirdiği yeniliğe kavuşturulması konusunda laboratuarlık yapmak


Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan Türkiye'nin ilk Fen Lisesi 1963–1964 eğitim öğretim yılında öğretime başlamıştır. 1982 yılına kadar tek fen lisesi olarak devam etmiştir. Bugün itibariyle Anka Fen Lisesi Adı ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 333
favori
like
share