Ankara Atatürk Lisesi - Ankara Atatürk Lisesi Tanıtımı - Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Okulumuzun ilk binası Okulumuz ilk binası, bugünkü Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bulunduğu saha üzerine kurulmuş olup, Ankara halkı arasında "Taş Mektep" ismiyle tanınmıştır. Rumi 1302 senesinde zamanın Ankara Valisi Sırrı Bey tarafından temeli atılan okul binası, Rumi 1305 senesinde tamamlanmıştır. Rumi 1302, Miladi 1886 senesinde beş yıllık İDADİ olarak eğitim ve öğretime başlayan okul 1908'de de SULTANİ haline getirilmiştir.Okulumuz, Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilk defa 30 Aralık 1919 da ziyaret edilmiştir.
1921 senesinde Milli Mücadele'nin o günkü şartları gereğince diğer resmi dairelerle birlikte Kayseri'ye nakledilen okul, bir yıl sonra 1922'de tekrar Ankara'ya alınarak eski binasında hizmetine devam etmiştir.
Milli Mücadele’nin hüküm sürdüğü yıllarda okulun öğretmen ve öğrencileri cephelerde savaşlara katılmış, gazilik ve şehitlik mertebesine yükselmişlerdir. Vatan müdafasında gösterdikleri üstün gayretleri ve vatanperver çalışmaları sebebiylede, okulumuza Milli Mücadele sonunda bizzat Atatürk tarafından ay yıldızlı sancağımız hediye edilmiş, günümüze kadar itina ile muhafaza edilen Atamız'ın bu kutsal emaneti okulumuzun en büyük gurur ve şeref kaynağı olmuştur. (Bu Sancak okulumuz bahçesinde bulunan 75. Yıl Eğitim Müzesi'nde sergilenmektedir.)
Okulumuzun ismi, 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra ANKARA ERKEK LİSESİ olarak değiştirilmiştir.
Atamız okulumuzu ziyaret ettiği bir zamanda okulumuzda oymak kurulmasını istemiş ve adının GAZİ OYMAĞI olmasına izin vermiştir. ( Bu değerli flama okulumuz bahçesindeki 75. Yıl Eğitim Müzesi'nde sergilenmektedir.)
Okulumuz yeni binasının halen inşaat halinde olduğu, 1938 senesinde zamanın Orta Tedrisat Genel Müdürü H. Avni Yukaryuç, Ankara Maarif Müdürü Salim Atalık ve Okul Müdürü İhsan Üngüt'ten oluşan bir heyet okulumuzun isminin ATATÜRK LİSESİ olması hususunu Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Ulu Önder Atatürk'e arz ve teklif etmiş ve Atatürk'ün müsadesiyle okulumuzun ismi ANKARA ATATÜRK LİSESİ olmuştur.Okulumuz 10 Ekim 1940 tarihinde de yeni yapılan bugünkü binasına taşınmıştır. İlk önce bir bloktan oluşan okulumuza zamanla iki blok daha ilave edilmiş ayrıca toplantı salonu ve kapalı spor salonları yapılmıştır.
1960 - 1970 yılları arasında okulumuzun bazı bölümleri Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na tahsis edilmiş, yatakhane, yemekhane ve etüd hizmetleri karşılanmıştır.
Yine bu yıllardan itibaren okulumuz öğrencileri için pansiyon (yatılılık) açılmış, ancak daha ileriki yıllarda ortaya çıkan sıkıntılar ve problemler sebebiyle 1987 - 1988 öğretim yılının sonunda pansiyon hizmetleri kaldırılmıştır. Okulumuz 1974-1975 öğretim yılından itibaren kız-erkek karma eğitime geçmiştir.


1991 - 1992 öğretim yılından itibarende okulumuz bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan ANADOLU LİSESİ statüsüne kavuşturulmuştur.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 28 Haziran 1933'te okulumuzu şereflendirerek Tarih - Coğrafya - Yurt Bilgisi imtihanlarını izlemiş ve 6/F sınıfının not cetvelini imzalamıştır.


Müdürlerimiz
Daha sonraki yıllarda da, 23 Ekim 1945'te başvekil Şükrü Saraçoğlu, 10 Mayıs 1985'te Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 29 Kasım 1992'de T.B.M.M. Başkanı Hüsamettin Cindoruk okulumuzu ziyaret ederek şereflendirmişlerdir.
Okulumuzun ilk müdürü Pertev Bey olup daha sonraki yıllarda görev yapan okul müdürleri sırasıyla şunlardır:
1886 - 1969
Pertev Bey, Musa Kazım Bey, Akil Bey, Nafi Atıf Kansu, Müfit Kemal, Celal Ferudun, Emin Ali, Hayri Ardıç, Osman Kazım, Necmettin Halil Onar, Cemal Gökçe, Şerif Par, Sabri Urunç, İhsan Üngüt, Esat İnetaş, Himmet Akın, Mustafa Dayıoğlu, Ali Rıfat Ergeç
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 953
favori
like
share