Polatlı Anadolu Lisesi - Ankara Polatlı Anadolu LisesiAnadolu liselerinin amacı öğrencilerin;
a) İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini
sağlamaktır.
İlköğretimin 8 inci sınıfındaki isteyen her öğrenci bu okullar için müracaat edebilir.
Hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okullarda 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.
Okullara, merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin yıl sonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı ve tercihlerine göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.
Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.10 Anadolu lisesinde hazırlık sınıfı bulunup, diğer Anadolu liselerinde bulunmamaktadır.
Bu okullarda sınıf mevcudu her şube için 30 öğrencidir.
Anadolu liselerinde öğrenciler; Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil Alanlarında öğrenim görebilmektedirler. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak, matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12 öğrencinin istemesi hâlinde bu derslerin öğretimi, birinci yabancı dille de yapılabilir.
Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca veya Fransızca eğitim verilmektedir.
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS�yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

MİSYON

Öğrencilerimizin;

* Atatürk'ün ilke ve inkilapları doğrultusunda, milli ve manevi değerlere bağlı, toplumsal olaylara karşı tutarlı, özgüven ve kişilik sahibi, insana saygılı, temsil yeteneği olan öğrencilere olmalarını,
* Olaylara tarafsız ve çok yönlü bakabilmelerini,
* Teknoloji ve bilimde yaşanan küresel deyimlere ayak uydurabilmelerini, insanlık alemiyle bütünleşebilmelerini,
* Çevresi ile iyi olumlu iletişim kurabilecek davranışları kazanmalarını,
* Geçmişle köprü kurarak, geleceğe umutla bakabilmelerini,
* Liderliklerinin yanı sıra, işbirliği ve ekip çalışmalrına yatkın, paylaşabilen bireyselliklten uzak bireyler olmalarını
* İnsanlığın geleceğinin bilgi, teknoloji, ahlaki değerler üçlüsünün bütünleşmesi ile yükseleceği gerçeğini kavramalarını ve bu üç unsuru vazgeçilmez olarak kabul etmelerini,

Sağlamak.

Vizyon

Gelişime ve değişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, bilim ve teknolojinin farkında olan, değerlerini yaşayan ve yaşatan, geleneği ve geleceği bütünleştiren, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, en az bir yabancı dili iyi bilen, kendini güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan, etkili, nitelikli, özeleştiri yapabileni sevgi dolu, çağdaş, demokratik ve laik bireyler yetiştirmektir.

İLKELERİMİZ


Bütün öğrencilere, orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek.
Başarı artırmak için veli ve öğretmen olarak karşılıklı sorumluluk almak.
Öğrencilere kişi ve toplum sorunları tanıtmak ve çözüm yolları aramak.
Her öğrencinin ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu alanları bulup teşvik etmek.
Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve gücü kazandırmak.
Yaratıcılığı ve araştırmacılığı geliştiren bir eğitim ortamı hazırlamak.
Öğrencileri alanları doğrultusunda yüksek öğrenime hazırlandırmak ve yönlendirmek.
Öğrencilere çok yönlü yapıcı,yaratıcı,bağımsız ve mantıklı düşünme becerisini kazandırmak.
Öğrencilerin planlı, sistemli, verimli çalışma yöntem ve tekniklerini kazandırmalarını sağlamak.
Güçlü taraflarımızı yüceltip, zayıf taraflarımızı geliştirmek için çaba saft etmek.
Öğrencilere zamanı en iyi biçimde kullanma alışkanlığı kazandırmak.
Öğrencilere, kendileri için sunulan imkanları en verimli biçimde kulanma becerisi kazandırmak.
Öğrencileri, sevgiye, akla, genel ahlaka, bilim ve tekniğe dayanarak, kendi kültürümüz içinde, milli ruhumuzu, özümüzü ve benliğimizi koruyarak, yaşayarak kendisine, ailesine ve milletine yabancılaştırılmadan yetiştirmek.
Öğrencileri, kişilikli ve bilinçli, kendilerine güvenen, kendisi ve başkaları ile yarışan, medeni cesaret sahibi olan, vatanını, milletini seven ve yüceltmeye çalışan, çağdaş, akılcı ve laik davranışlı olarak yetiştirmek.
Öğrencileri, iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak hayata hazırlamak.
Birey ve millet olarak hür ve bağımsız yaşayabilmek için öğrencilerin düzenli ve disiplinli,sistemli biçimde düşünme ve sürekli çalışma, yarışma, başarma, mücadele etme duygusu, heyecznı, iradesi ve çabası içinde olmalarını sağlamak.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1043
favori
like
share