Inegöl Anadolu Lisesi - Bursada Bulunan Liseler
GÜÇLÜ GELENEKTEN SAĞLAM GELECEĞE

ORTAOKUL

1 Ekim 1932 tarihinde İnegöl Ortaokulu şimdiki İshakpaşa İlköğretim Okulu binasında hizmete girdi. 9’u kız olmak üzere 107 öğrenci ile iki sınıf halinde öğretime başladı. Yetersiz öğretmen kadrosu ilkokul öğretmenlerinden tamamlanmaya çalışıldı. 1933 yılı yazında Kaymakam Ekrem Yalçıntaş ve zamanın belediye başkanı eczacı Ali Reşit Eralp öncülüğünde bir komisyon kuruldu. İlçe halkının ve bütün köylerin ortak çalışmasıyla belediyeye ait arsada yeni bina inşaatı başladı. Tek kat üzerine U planıyla yapılan ve 45 günde bitirilen binaya 1933-1934 ders yılında taşınıldı. Bakanlık noksan kadroyu tamamladı; kısa zamanda köylerden ve yakın kasabalardan gelen öğrencilerle öğrenci mevcudu birden bire arttı.

İnegöl Ortaokulu 1934 – 1935 öğretim yılında ilk mezunlarını verdi. Bunlar 2 kız 10 erkek olmak üzere 12 öğrencidir. Daha sonraları mezun sayısı giderek arttı; fakat eleme imtihanlarının kabul edildiği 1940 yılında ancak 4 kız 7 erkek öğrenci mezun olabildi. 1942 yılında öğrenci mevcudu 350’yi bulmuştu. Ortaokulun ilk müdürü Mehmet Zeki Vural’dır.

LİSE

Lise, 25.09.1966 tarihinde 13 kız 83 erkek toplam 96 öğrenci ile açıldı. İlk önce C blokta öğretime başlandı ve 1968-1969 öğretim yılında toplam 14 öğrenciden oluşan ilk mezunlarını verdi.

Lisenin ilk müdürü Nurettin Akyay olup 27.10.1966’da görevine başlamıştır.

C blok ihtiyaca yetmediğinden 1968 yılında A blok yapıldı, daha sonra B blok da inşa edilerek 1971’de hizmete girdi. Buna rağmen ilçenin tek lisesi olması sebebiyle çift öğretime devam edildi.

Lise 1970-1971 öğretim yılından itibaren Deneme Lisesi haline getirildi; Modern Matematik ve Fen Bilgisi derslerine başlandı. Modern programların uygulanması için Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve B blok Biyoloji dersleri için sınıf tipi laboratuarların yapımına başlandı. Bu laboratuarlar 1972-1973 ve 1973-1974 öğretim yıllarında tam teşkilâtıyla kuruldu; ayrıca Fen Bilgisi için ikinci bir laboratuar kuruldu. Modern Matematik ve Fen Bilgisi müfredatının başlamasıyla birlikte 1973-1974 öğretim yılında B blokta sınıf tipi Fen Bilgisi laboratuarları da kuruldu. Okul mevcudunun artması ve öğrencilerin iş eğitimleri için 1975’te ilk binanın bir bölümü yıkılarak yerine işlik binası yapıldı.

İnegöl Ticaret Lisesinin 1977 yılında öğretime başlaması üzerine ilk binanın bir bölümü bu okula tahsis edildi. Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 1994 – 1995 öğretim yılında eğitime başladı.

2003-2004 Eğitim öğretim yılında TKY uygulamalarına başlanmıştır. 3100 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü 117 öğretmenin görev yaptığı okulumuzda bu yıllarda fizikî yetersizlik nedeni ile A-B ve C Bloklarda ikili öğretim yapılmakta, sınıflarda 60 öğrenci bulunmakta ; ayrıca İmam Hatip Lisesi binasında 9 derslikte Yabancı Dil Ağırlıklı Lise öğrencilerimiz eğitim görmekte idi. Ciddi disiplin sorunlarının yaşandığı okulun bütün ortak kullanım alanları, laboratuar ve sınıflar ile diğer donatım malzemeleri çok kötü durumda idi.

2004-2005 öğretim yılından itibaren iyileştirme çalışmaları başlatılmış, öğrenci sayısı (akademik başarısı düşük öğrencileri meslekî eğitime yönlendirmek suretiyle) azaltılmış ve 2004-2005 Eğitim Öğretim yılında öğrenci mevcudu 2877’ye, öğretmen mevcudu 98’e düşürülmüş, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise öğrencileri mevcut okul binasına alınmıştır.

13.02.2005 tarihi itibariyle 6798 öğrenci mezun eden İnegöl Lisesi 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı başında Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerin Anadolu Lisesi’ne dönüştürülmesiyle ilgili genelge doğrultusunda İnegöl’de açılan iki yeni lisenin imkânları da değerlendirilerek İnegöl Lisesi öğrenci ve öğretmen kadrosunu azaltarak Anadolu Lisesine dönüştürülmüş, böylece Bursa’da Anadolu Lisesine dönüştürülen 8 şanslı okuldan biri olmuştur.

2005 - 2006 Eğitim öğretim yılında OKS sınavını kazanarak okulumuza yerleşen 180 öğrenci ve 315 Yabancı Dil Ağırlıklı Lise öğrencisi ile birlikte “İnegöl Anadolu Lisesi” adıyla ilk yılını tamamlamış olan okulumuza 2006 - 2007 eğitim - öğretim yılında 180 öğrenci kayıt yaptırmış ve (mezun olan 125 Yabancı Dil Ağırlıklı Lise öğrencisi düşüldüğünde) nakil gelen öğrencilerle birlikte öğrenci mevcudumuz 360 Anadolu, 216 YDA öğrencisi olmak üzere 576’ya çıkmıştır.

2005-2006 öğretim yılında C Blok İshakpaşa İlköğretim Okulu’na devredilmiş, C Blok önünden duvar çekilerek bahçeler ayrılmış, ayrıca öğrenci giriş kapısı kapatılarak Hükümet Konağı tarafında tek bir giriş kapısı düzenlenmiştir. İnegöl Anadolu Lisesi halen 2 blokta eğitim öğretim hizmeti vermektedir.

Okulumuz, ilçenin en eski lisesi olan İnegöl Lisesi’nin bütün mezunlarına arşiv ve sair hizmetleri vermeye devam etmekte, İnegöl’de ve Türkiye’de saygın bir okul olma hedefine bütün çalışanları, öğrenci ve mezunları ile birlikte yürümektedir...

Fotoğraflar : 1) İlk binamız : 1932 İnegöl Ortamektebi 2) 1935 ilk mezunlar 3) 1942 mezunları 4) 1966 Lise binası açılış töreni


Bağlı olduğu kurum: Milli Eğitim Bakanlığı
Bulunduğu Yer: BURSA / İNEGÖL
Adı: INEGÖL ANADOLU LİSESİ
Adresi: KEMALPAŞA MAH.ATATÜRK BULVARI NO:62
Telefon Numarası: 2247151050
Faks Numarası: 2247136578

[url]http://www.inegolanadolulisesi.com[/url]

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1539
favori
like
share