Adıyaman Fen LisesiOkulumuz 2004 yılında Anadolu Öğretmen Lisesi Binasında eğitime açılmıştır. Karma (yatılı ve gündüzlü) eğitim veren okulumuz kuruluşundan 2 yıl sonra fiziki şartların yetersizliğinden dolayı 2006/2007 Öğretim Yılı başından itibaren İ. M. K. B. Lisesi binasına taşınmıştır. Bu okula ait 3 idari oda, 1 öğretmenler odası ve 14 derslik okulumuza tahsis edilmiştir. Bilgisayar laboratuarı, Çok Amaçlı Salon, fizik, kimya ve biyoloji laboratuarları ve okul kütüphanesi ortak kullanılmaktadır. Bugün itibariyle okul binamız bulunmamaktadır. Kasım ayı içerisinde binamızın temeli atılmış olup, 450 günde teslim edilmek üzere çalışmalar hızla devam etmektedir.

Okulumuzda şu anda yeterli sayıda personel mevcuttur. 1 Müdür, 1 müdür başyardımcısı, 2 Müdür yardımcısı, 20 öğretmen, 3 hizmetli, 1 Ambar memuru ve 1 teknisyen mevcuttur.

Okulumuzda Bursluluk, Parasız Yatılılık Sosyal ve Yardım Yönetmeliği, Sınıf Geçme Yönetmeliği doğrultusunda yayınlanan Fen Lisesi Yönetmeliği ve Yönergesi ile Fen Liseleri Müfredat Programı uygulanmakta olup, isteğe bağlı (yatılı ve gündüzlü) eğitim verilmektedir.

1 Müdür, 1 Müdür Başyardımcısı, 2 Müdür Yardımcısı, 3 Türk Dili ve Edebiyatı, 4 Matematik, 2 Kimya, 2 Biyoloji, 2fizik 1Din Kültürü 1 Coğrafya, 1 Tarih, 1 Felsefe 1 Rehber Öğretmen, 1 Beden Eğitimi olmak üzere 20 kadrolu öğretmen görev yapmaktadır. 1 Ambar Memur, 1 Teknisyen, 3 Yardımcı Hizmetli olmak üzere toplam 4 personel görev yapmaktadır.

1 memur ihtiyacı bulunmaktadır.

256 öğrencisi bulunan okulumuzun yurt binasının olmayışından dolayı öğrencilerimizin bir kısmı Anadolu Öğretmen Lisesi yurdunda barınmaktadırlar.

Misyonumuz
Türk Milli Eğitiminin Amaçları ışığında; dünü, bugünü ve geleceği bütünleştirerek tüm öğrencilerimizin eğitilmesini ve öğrenmesini sağlamak, yetenekli oldukları alanları açığa çıkarmak ve o alanda yönlendirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak, Öğrencilere Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsetme, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,

Öğrencilerimizi kendine güvenen, çağımızın hızla değişen yaşam standartlarına ayak uydurabilecek becerileri ve davranışları kazandırmak, Öğrencilerimizi okul sonrası hayata hazırlamak, ortaöğretim düzeyinde genel kültür vermek, mevcut tüm imkanlarımızı kullanarak onları en ideal yükseköğrenim kurumlarına yönlendirip başarılı olmalarını sağlamak, Tüm personelimizi katılımcılığa ve kurum içi işbirliğine özendirmek, yaşayarak öğrenme metodunun uygulanmasına yardımcı olmak, Davranışlarımızla ve faaliyetlerimizle çevremize liderlik yapmak, velilerin okulun ve eğitim-öğretimin bir parçası olduğunu benimsetmek, Öğrencilerimizi Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda yetiştirmek.

Vizyonumuz
Eğitimin, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmak olduğuna inanıyoruz.

Biz her gencin içinde, onun özgür, çok yönlü ve bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna, toplumların mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum yaratma yolunun ancak toplumların iyi yetiştirilmiş bireylerince sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz.

Bizler Ne İstiyoruz, Öğrenci ve Velilerimizden Ne Bekliyoruz?

Bizler İstiyoruz ki:

Öğrencilerimiz yaşadığımız toplumun sorunlarına duyarlı olsun, fikirleri ve davranışlarıyla öncülük etsinler

Bütün öğrencilerimiz bizden mezun olduktan sonra kaliteli eğitim veren bir yükseköğrenim kurumuna girmeye hak kazansın

Öğrencilerimizin kendisini her bakımdan geliştirmiş dolayısıyla da kendine güvenen bir birey olsun

Öğrencilerimiz Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren insanlar olarak yetişsin

Okulumuzun bütün unsurları her gün daha iyiye ulaşmak için şartları zorlasın

İleride her hangi bir yükseköğrenime giremeyen öğrencilerimizin de okumayı seven, düşündüklerini açık ve net olarak ifade edebilen, çağa ayak uydurabilecek insanlar olarak yetişmelerini

Öğrencisini okulumuza gönderen bütün veliler, daha iyi eğitim-öğretim için okulun bütün imkanlarının çocuklarının hizmetine sunulduğunu bilmelerini

Kaliteli, özgün ve etkili bir okul toplumu oluştururken, Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarından ödün vermediğimizin bilinmesini

Okulumuzun bütün bireyleri hedeflerine ulaşırken ilkelerinden ödün vermesin

Öğrencilerimiz ve diğer personelimiz bütün çalışmalarını ekip ruhu içinde yapsın

Öğrencilerimizin yeteneklerinin ortaya çıkarılarak, bu yeteneklerinin geliştirilip bu doğrultuda yüceltilmelerini

Öğrencilerimizin;zamanın değerini bilen, çevre ilişkilerine önem veren, sorumluluk sahibi, görev bilincine sahip, özeleştiri yapabilecek yetenekte yetişmelerini

Öğrencilerimizin; üretimden, çalışmadan ve dolayısıyla da başarıdan zevk ve gurur duymalarını

Ve, tüm öğrencilerimizin bu idealler doğrultusunda ilerlerken milli birlik ve beraberlik içinde, milli duygularından ödün vermeyen, geçmişine ve atalarına ihanet etmeyen ama her zaman geçmişinden daha fazla çalışıp ülkesini ve milletini daha fazla yüceltmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz.

Hedeflerimiz
1. Tüm çalışanların ekip çalışmalarına içten katılması

2. Öğretmenlerin teknolojik araçları eğitim öğretimde kullanması.

3. Çalışanlar arasında güvenli ve sağlıklı iletişimin kurulması.

4. Veli okul ilişkilerinin geliştirilmesi.

5. Sınıf ve kullanılan yerlerin temizliğine dikkat edilmesi.

6. Sınıflarda ısıtma sistemlerinin düzenliliğinin sağlanması.

7. Ders araç ve gereçlerin düzenli kullanılması ve eksiklerin tamamlanması.

8. Velilerin okula güveninin ve eğitime katkılarının sağlanması.

9. Problemli öğrencilerin sorunlarını çözmek için veli, öğretmen, idare, rehberlik servisi işbirliğinin yapılması

10. Eğitsel kolların etkin çalışması.

11. Öğrencilerin kendilerini tanıyıp ifade etmelerinin sağlanması başlıca hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 485
favori
like
share