Artvin - Yusufeli - Kılıçkaya Lisesi


1965 Yılında açılış onayı çıkan Kılıçkaya Ortaokulu, 1966-1967 Ögretim Yılında şimdi Silahlı Kuvvetlere ait olarak kullanılmakta olan iki katlı, ahşap binada öğretime başlamıştı.Aynı yıl kurulan Ortaokul Yaptırma Derneğince halk iştirakı sağlanarak şimdiki binamızın yerinde bulunan ve vaktiyle Hükümet Konağı, vatandaştan toplanan vergi mahiyetindeki zahirenin konuldugu “ Depo “ diye anmakta olduğu eski bina yıkılarak, yerine yeni ortaokul binasının temeli atılmıştır.
Özellikle o yıllarda daha yoksul durumdaki kasaba halkının, eğitim ve öğretime verdiği yüksek değerin bir sonucu olarak can-ı gönülden yaptığı katkılarla bir dersliği hizmete sokulduktan sonra, o günkü okul, dernek ve kasabamız yöneticileri hiçbir zaman unutulmayacak olan üstün gayret ve uğraşlarını sürdürerek , Milli Eğitim Bakanlığından;

1967 Mali yılında 10.000 ( on bin ) TL.
1968 // // 14.000 ( on dört bin ) TL. Derneğe,
1969 // // 34.000 ( otuz dört bin ) TL.
1970 // // 36.109 ( otuz altı bin yüz dokuz ) TL. Okul Müdürlüğüne olmak üzere toplam 94.000 ( doksan dört bin ) TL. ödenek temin edilmiş ve zemin katın inşası 1971 yılında tamamlanmıştır.

Bina ikinci katının, 1972 yılında Bakanlıktan sağlanan 182.000 ( yüz seksen iki bin ) TL. ödenekle yaptırıldığı, yapımın 1973 yılında tamamlandığı kayıtlardan anlaşılmaktadır.

3530 m2 olan okul arsası, Kılıçkaya Belediyesi’nden yine 70.000 ( Yetmis bin ) TL. tutarındaki Bakanlık ödeneğiyle satın alınarak maliye hazinesine tescil edilmiştir.

1991-1992 Öğretim Yılı sonuna kadar ortaokul olarak kullanılan bu bina, kasabamızda yapımına 1983’lerde başlanılıp 1992-1993 Öğretim Yılında faaliyete geçirilen Şehit Albay Cevat ERTEN Y.I.B.O ile Kılıçkaya Ortaokulunun Valilik onayı ile birleştirilip, ortaokulun Y.I.B.O binasına taşınmasından sonra boşaltılmış , lisemizin açılmasına kadar, iki yıla yakın bir süre boş kalmıştır.

Böyle bir binanın boş kalması, halkımızın öteden beri var olan Kılıçkaya’nın liseye kavuşturulması arzusunu kamçılamış, bu yerinde talep, Bakanlığımızın 10.02.1994 tarih ve 94 / 12214 sayılı onayıyla gerçekleştirilmiş, 1994-1995 Öğretim Yılından itibaren de lisemiz, bu binada eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.Okul binamızın ikinci katındaki salonun bölünerek üç sınıf daha oluşturulması, ikinci kata tuvalet yapılması, pencerelerinin PVC doğramayla değiştirilmesi, kalorifer sisteminin kurulması, florasan lambalarının takılması, sahanın asfaltlanması ve tel örgü içine alınması, ek bina, danışma kulübesi ve kömürlük binasının yapılması, lisenin hizmete girmesinden 1998 yılı başına kadar yapılan değişikliklerdir.

Okulumuz erkek pansiyonludur. Pansiyonumuz, okulumuzun açılışından hemen sonra Bakanlığımızın 18.08.1994 tarih ve 12448 sayılı onaylarıyla, Kılıçkaya Belediyesi’nin ücretsiz olarak tahsis ettiği binada hizmete sokulmuştur.

Kasabamızın gelişmesine, eğitim ve öğretim imkanlarının artırılmasına sebep olan bu okullarımızın yaptırılması ve hizmete sokulmasında emeği geçen herkese, minnet ve şükranlarımızı arz ederiz.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1364
favori
like
share