Ağrı - Patnos - Patnos Lisesi

VİZYONUMUZ

Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

a) Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası�na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,

b) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak,

c) Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,

d) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek,

e) Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak, Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel etkinliklerle millî kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak,

f) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,

g) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak,

h) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak,

MİSYONUMUZ

Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, okulumuz öğrencilerinin özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirip,çevresel ve sosyal-ekonomik,kültürel yapılarını da dikkate alarak tüm potansiyellerini kullanmalarına fırsat tanıyarak iyi bir eğitim almalarını sağlamak ve okul içinde temiz ve sağlıklı bir atmosferde eğitim-öğretim çalışmalarını yürütmektir.Öğrencilerimize 21.yy�ın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 652
favori
like
share