Avrupa’nın Türk Korkusu

14yüzyıl 16yüzyıl arasında Osmanlıların Balkanlara çıkıp Avusturya sınırlarına dayanması ile birlikte Avrupa’yı Türk korkusu sardı16yüzyılda toplumları etkisi altına alan Türk tehdidi, güncel hayatın ve tartışmaların da odak noktasını oluşturmaktaydı Türklerin Avrupa’ya ilerlemeleri ve savaşların gidişatıyla ilgili haberlerin durmaksızın yayınlandığı bir dönemde, insanlarda düşmana karşı neler yapılabileceği konusunda fikir yürütme ihtiyacı duymuştur O günün haberleşme araçları vasıtasıyla Türklerin yaptıkları hakkında bilgilendirilirdi Türk konusuna duyulan ilgi sadece savaşlarla sınırlı değildi Kültürel, dinsel ve toplumsal düzendeki farklılıklarda merak edilmekteydi

Tehlike altında olan olmayan her taraf da bu korku duyulmaktaydı Hıristiyan Avrupa Türkleri ezelî düşman olarak görmekteydi Birisinin Türk olması Hıristiyanların düşmanı olabilmesi için yeterli oluyordu

Bu korkuyla birlikte ilgi de duymaya başlamışlardır Osmanlı imparatorluğunun askeri gücü, sosyal düzeni ve zenginliği sadece askeri anlamda, dışarıdan gelen bir tehdit oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda iç tehlikelere de sebebiyet vermektedir Halkın bu tehdit karşısındaki duyarsızlığı, ilgisizliği ve vergi vermekten kaçınması ise önlem almayı güçleştiren başlıca etmenlerdendir Bu nedenden dolayı Türkler aleyhindeki propagandalar alt tabakaya ve özellikle çiftçi kesimine yöneltilir ve Türklerin kadın ve çocuklara karşı gerçekleştirdikleri ‘’zulümler’’ anlatılarak düşman imgesi pekiştirilmeye çalışılır Çiftçi kesimin toplumsal değerlerine ters düşen tüm yargıları öne sürdükleri görülmektedir Bu propaganda yöntemi soylular üzerinde de uygulanmıştır Buradaki amaç soylulardan daha fazla askeri ve maddi alabilmektir

Bu korku neticesinde halkı sakinleştirilmek için teselli konuşmaları, teselli yazıları devlet kanalıyla halka sunulmuş, diğer yandan da kiliselerde vaazlar verilmiş ve dualar okutulmuştur
Yazımızın asıl konusunu da, Almanya’nın birçok bölgesinde ‘’Türk korkusu’’ karşısında okutulan dualar oluşturmaktadır
Türk korkusu karşısında okunan dualar:

1)-Martin Luther’in Türklere Karşı Çocuk Duası

Tanrım yardımcı ol bize sözlerinle
Papa’nın ve Türklerin cinayetini engelle
Senin oğlun İsa’yı
İsterler senin tahtından indirmeyi

Yüce İsa, gücünü kanıtla,
Sen ki Tanrı’ların Tanrı’sı,
Himayen altına al zavallı Hıristiyanlığı,
Sonsuza dek meth etsinler adını

Tanrım, Kutsal Ruh, teselli ol bizlere
kullarına ver şu dünyada
Yardımcı ol bizlere ve son anımızda
Ölümden götür bizi yaşama

2)-Martin Mirus’un Türklere Karşı Çocuk Duası

Biz çocukların yüce Tanrısı, sesleniyoruz sana yürekten,
Dualarımızdan güçlenerek hazırlan
Hıristiyanlığın düşmanına karşı
Ah Tanrım yoksulluk ve tehditlerle dört bir yanımız sarılı
Türk, tıpkı Herot misali
Almak ister hepimizin canını,
Kılıç, haydutluk, savaş, cinayet ve yangınlarla harap etmek ister vatanımızı,
Dökülür o kadar çok Hıristiyan kanı
Değişir gökyüzünün bile rengi,
Anne karnındaki çocukların bile
Bağışlamazlar canını
Ah yüce Tanrım acı bizlere
Zamanında zavallı bizlerden yardımlarını esirgeme,
Ve bizler için savaş Yüce İsa
Yardım edecek kimse yok senin dışında,
Miras kaldık biz sana
Kurtardın sen bizi kanınla,
Tanrım bağışla tüm günahlarımızı
Hak ettik senin cezalarını
Ölçüyle cezalandır, öfkeyle değil
Kaybolmayalım biz sonsuzlukta,
Uzaklaştır düşmanın gücünü
Adını lekeler çünkü
Senin mirasına bu dünya
Böylesine bir utancı yaşatma
Kurtar kendi gücünle onurunu,
Korkut düşmanı, kır cesaretini,
Demesin ki, nerede onların Tanrı’sı?
Kurtaracak olan sıkıntıdan onları
Ah Tanrım yardım et merhametinle
Kuzularımız senin çayırlarında,
Sözün dur, barış ver ülkeye,
Ki tanıyalım seni hak ettiğin şekilde,
Ve önünde yaşayalım selamet içinde,
Ve ebediyen adını meth edelim orada

(Leyla Coşan’ın, Tanrım Bizi Türklerden Koru kitabından alıntılanmıştır )

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 624
favori
like
share