Afyonkarahisar - Merkez - Afyon Lisesi

Okulumuz ile ilgili ilk kayıtlara “AFYON RÜŞDİYE MEKTEBİ” ismi altında 1912 yılında Servet-i Fünun dergisince yayınlanan bir yıllıkta rastlamaktayız. Yıllığın (Salname) kronoloji bölümünde Merkez Rüştiyelerinin Küşatı (açılışı) Ağustos 1310 (M. 1894) olarak belirtilmektedir.

Rüştiyelerin bütün sınıfları oluştukça, rüştiyelerin üzerinde olan idadiler açılmıştır. Karahisar-ı Sahip İdadisi de Birinci Dünya Savaşı’na kadar Rüştiye içinde olmak üzere eğitim ve öğretim görevini sürdürmüştür (1894-1912). Bu sıralarda üç rüştiye ve iki idadi sınıfı bulunmaktaydı. İdadilere meslek bölümleri açılmasına karar verildiğinde Afyon’da ancak Ticaret Bölümü açılabilmiş ve pek az öğrenci kaydolabilmiştir.

İdadi’nin ilk binası Mecidiye’de, Paşa Camii karşısında mevcut bulunan Rüştiye Mektebinin üst katıydı. İdadi’nin ilk kadrosunda 5 öğretmen, 3 hademe bulunuyordu. Okulda 61 öğrenci eğitim görmekteydi.

Okulun açılışından birkaç yıl sonra ilk binasını İhtilâfçı Mehmet Ziya Bey ziyaret eder. Bu ziyareti ile ilgili hatırasını eserinde şu satırlarda anlatmaktadır:

“O gün dergahtan çıktığımız zaman saat altıya geliyordu. Arkadaşımız Ahmet Çelebi Efendi (Karahisar-i Sahip Maarif Komisyonu başkanı) ile birlikte Mutasarrıf Raşit Paşa’yı konağında ziyaret ettikten sonra Mekteb-i İdadi’ye gittik. Bizim oraya vardığımız ders zamanına mütesadüf olduğu cihetle teneffüs vaktine kadar Müdür İrfan Efendi’nin odasında aram ettik. Bir çeyrek saat sonra trampet çaldı, talebe teneffüshaneye çıktı. Müdür Efendi geldi. Kendisiyle Karahisar’ın ahval-ı maarifine, ahalisinin sanat ve hilfetine dair yarım saat kadar konuştuk. Mekteb mahalle arasında büyücek fakat eski bir hanede muvakkaten tesis etmiş olduğuna taksimat-ı dahiliyesi hey’et-i umumiyesi ve hıfzısıhhaya ve ne de mektep idaresine elverişlidir. Bugünçün burada dahi Şan-ı aliyeye ve hıfzısıhhaya muvafık bir mektep inşası derece-i vaciptir. Müdür Efendi’ye veda ederek mektepten çıktık.”

5 yıllık olan Karahisar-ı Sahip İdadisi, Mecidiye’deki bu okul binasını bırakarak Yukarı Pazar’daki eski Namık Kemal İlkokulu’nun binasına taşındı.

1314-1315 (M. 1897-1898) ders yılında 80 öğrencisi ve 2 hademesi vardı. 1321 tarihli Maarif Salnamesi’nde 6 öğretmen ve 92 öğrencisi olduğu görülmektedir.

Şimdiki ana taş bina yapımına 19 Mayıs 1914’te başlanmış ve Ekim 1916’da iki yılı aşkın kısa bir sürede, özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın bunalımlı devreleri arasında, bitirilmiştir. Yapı Türk mimarisinin son gelişmelerini gösteren neo-klasik üsluptadır. Giriş mermer başlıklı basamaklarla döşeli olup, yapının ön ve yan duvarları Osmanlı çini sanatının en güzel örnekleri ile süslüdür. Duvar ise yontma taştandır. Duvarlardaki çini döşemeler kıvrık dal Rumi Palmet dekorlarını taşımaktadır. Yapı, plan yönü ile dikdörtgen şeklinde olup, bodrumlu uzun bir koridor çevresinde, altı sınıf, üç oda ve tuvaletten ibarettir. Üstte aynı plan uygulanmış; yalnız ön giriş bölümü üzeri, öğretmenler odası olarak farklılık göstermektedir.

1916 yılından itibaren okulumuz kendi binasında 5 sınıflı İdadi olarak eğitim ve öğretimini sürdürmüştür. 1921-1922 öğretim yılında İdadi 9 sınıflı bir Sultani’ye çevrilmiştir. 1923-1926 yılları arasında ise ilk ve orta kısmı kapsayan Ortaokul olarak çalışmaya başlamıştır. 1926’da, artan öğrenci sayısı nedeniyle orta kısımdan ilk kısımlar ayrılıp, boşalan sınıflara pedagoji bölümü eklenmiş ve öğrenim süresi 2 yıl olan pedagojili orta okul şeklinde eğitim öğretim hayatını sürdürmüştür. Bu sırada 2 pedagoji sınıfı vardır. Bu bölümden 23 öğretmen yetişerek diploma almış ve eğitim ordusunda hizmet görmüşlerdir.

1929-1930 ders yılı döneminde Ortaokul kentin ve çevre ilçelerin artan nüfusu ve duyulan lise ihtiyacını karşılamak amacı ile Liseye dönüşmüştür. Bu arada pedagoji bölümlerinin sayısı da artırılmıştır. İhtiyacı karşılamak üzere 1931 yılında yatılı öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır.

Lise’nin artan ihtiyacını karşılamak üzere 1937 yılında ana binanın yanındaki yerde Dumlupınar İlkokulu satın alınmış büyük onarımdan geçirilerek, yemekhane kısmı yaptırılmıştır.

1942 yılında okulumuza bir yapı daha kazandırılmış, yeni binaya eklenti ile bu yapı genişletilmiştir. Dershaneleri, laboratuarları ile 13 sınıf ve diğer kısımları okulumuza kazandırılmıştır.

1956 yılında Atatürk binası satın alınarak Lisemize aktarılmış ve bir onarımdan geçmiştir. Yine bu dönemde ana binanın ahşap olan plakaları beton plakaya dönüştürülmüştür.

1957-1961 yıllarında ahşap olan konferans salonu yıkılmış (deprem bölgesi gerekçesiyle) yerine konferans salonu olmayan bina yapılmıştır (yemekhane bölümü). Yine bu dönemde ana yapı ile Atatürk binası arasındaki boşluğa bir idare binası yapılmıştır. (Bu bina, 2 yıl öncesine kadar Sağlık Eğitim Merkezi olarak kullanılmıştır.).

1961-1965 döneminde öğrencilerin teknik öğrenime kaydırılması düşüncesiyle Lise’ye, eleme sınavı ile bakanlıkça öğrenci alınması uygun görülmüş; fakat bu karardan çabuk dönülmüştür.

1966 yılında okulumuzun bütün bölümleri, merkezi sistemde çalışan bir kalorifer tesisine kavuşturulmuştur.

1971-1972 öğrenim yılı başlangıcı ile birlikte diğer liselerin çoğunda uygulandığı üzere Fen Deneme Lisesi olarak yeni ders yılına başlamıştır. Aynı yıl ortaokul kısmı resmen kapatılmıştır.

1993 yılında okulumuzda Yabancı Dil Ağırlıklı Lise açılmıştır.

Artan öğrenci sayısı mevcut binalarla eğitim ve öğretimi güçleştirince 1992 yılında ihalesi yapılarak Pansiyon binası olarak da bilinen ek binanın, yemekhanenin, çamaşırhanenin yıkılmasıyla elde edilen araziye, okulumuz mezunu 9. Cumhurbaşkanımız sayın Süleyman DEMİREL tarafından 7 Haziran 1994 tarihinde temel atılmıştır. Yapılan binalar, ana bina ile aynı mimariye sahip olup 26 derslik ve laboratuarlar, 300 kişilik konferans salonu ve olimpik ölçülerde kapalı spor salonundan oluşmaktadır. Bu binaları, 18 Eylül 1997 tarihinde yine Cumhurbaşkanımız sayın Süleyman DEMİREL eğitim ve öğretime açmıştır.

Okulumuz ana bina restorasyon çalışmaları 1999 yılının Eylül ayında başlamış olup, orijinal yapısına sadık kalınarak restorasyona devam edilmektedir.

Ana binamız 2004 yılında restore edilerek , teknoloji odası, internet kullanım odaları kalıcı olarak tesis edilmiş, ayrıca fizik, kimya, biyoloji labaratuar yeniden doantılmış, resim ve müzik odaları ise daha kullanışlı hale getirlmiştir.

2005-2006 öğretim yılından itibaren ise ismi aynı kalmakla birlikte Anadolu Lisesi statüsüne kavuşmuştur.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 330
favori
like
share