Bitlis - Tatvan - Tatvan Anadolu Lisesi

1955 yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Konya ve Samsun’da “Maarif Koleji” adıyla açılmış, 1975 yılında “Anadolu Lisesi” adını almıştır.
Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.
Okulun amacı, öğrencilerin;
a) İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini
sağlamaktır.
Okullara merkezî sistemle yapılan seçme ve yerleştirme sınavına göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.
Birinci yerleştirme ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra çeşitli sebeplerle okulların açık kalan kontenjanlarına, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre öğrenci yerleştirilir.
Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; öğretim yılı sonunda ilköğretim okulu 8 inci sınıflarından Şube Öğretmenler Kurulu Kararı dâhil mezun olmaları gerekmektedir.
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; birinci yabancı dil dersi aynı olmak kaydı ile açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Merkezî sistem sınavıyla öğrenci alan ve genel orta öğretim programı uygulayan resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve aynı programı uygulayan özel okullar, askerî liseler ile polis koleji öğrencilerinin nakilleri; Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girmiş olmak şartıyla birinci yabancı dil dersi aynı olmak kaydı ile açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Ancak, belirtilen okullar dışındaki resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarından bu okullara öğrenci nakli yapılmaz.
Resmî Anadolu liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına geçiş “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi” hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
-Birinci yabancı dili İngilizce, Almanca ve Fransızca olan Anadolu liseleri bulunmakta olup, okulların hangi yabancı dille öğrenim yaptıkları okul listelerinde belirtilmiştir.
Ayrıca hangi Anadolu liselerinde hazırlık sınıfı bulunduğu okul listelerinde bulunmaktadır.
-Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.
AMAÇLARIMIZ

1- Öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamak.

2- Yabancı dil, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır.

a- Seviyesi, derecesi, öğretim şekli: Okulumuz ortaöğretim müfredat programı dört yıl süre ile öğrenim veren karma bir okuldur.

b- Okulumuzda ana yabancı dil İngilizcenin yanı sıra, seçmeli ders ve ikinci yabancı dil olarak almanca okutulmaktadır. Öğrencilerimiz, öğrenim gördükleri dört yılda en az bir yabancı dili okuyup yazabilmekte, konuşup anlayabilmektedir.MİSYONUMUZ

İSTİYORUZ Kİ;

OKULUMUZ ÇALIŞANLARI VE ÖĞRENCİLERİ, BUGÜN VE GELECEKTE, ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI, GÖREV VE SORUMLULUKLARININ BİLİNCİNDE, EVRENSEL ANLAMDA İYİ İNSAN, İYİ VATANDAŞ, YAPICI, VERİMLİ, SAYGIN VE TATMİN EDİCİ BİR MESLEK SAHİBİ OLMANIN BİLİNCİNE VARSIN.

İSTİYORUZ Kİ;

BÜTÜN PAYDAŞLARIMIZ ÖZGÜR DÜŞÜNEN, DÜŞÜNDÜĞÜNÜ AÇIKLAMAKTAN ÇEKİNMEYEN, SORGULAYAN, BİLİMİ YOL GÖSTERİCİ OLARAK BENİMSEMİŞ, ÇEVRESİYLE BARIŞIK İNSANLAR OLSUN.

İSTİYORUZ Kİ;

ÖĞRENCİLERİMİZ VE VELİLERİ, BÖLGESİNDEKİ YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM GÖRDÜĞÜ TEK SEÇKİN OKULUNUN FARKINI ÖZÜMSESİN, KORUYUP GELİŞTİRSİN; BU OKULUN MENSUBU OLMAKLA ONUR DUYULAN BİR KURUM OLMASININ BEKLENTİSİ VE HEDEFİNE ODAKLANMIŞ OLSUN.VİZYONUMUZ

BİZ;
TATVAN ANADOLU LİSESİ YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE DİĞER ÇALIŞANLARI OLARAK ÖĞRENCİLERİMİZİN, EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRECİ SONUNDA EN AZ BİR YABANCI DİLİ KONUŞAN, OKUDUĞUNU ANLAYAN, TAMAMINA YAKINININ ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALMAYA HAK KAZANMIŞ, BU OKULUN ÖĞRENCİLERİ OLMAKLA GURUR DUYAN KİŞİLER OLMALARI İÇİN VARIZ.


Tel: 0 (434) 827 65 07 Faks: 0 (434) 827 67 73

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1119
favori
like
share