Burdur - Altınyayla - Altınyayla Lisesi

Okulumuz 1968-1969 öğretim yılında Altınyayla Ortaokulu olarak eğitim-öğretime açılmıştır. 1988-1989 öğretim yılında Liseye dönüştürülmüştür. 1991-1992 öğretim yılında bünyesinde Muhasebe Bölümü açılarak "Çok Programlı Lise"ye dönüştürülmüştür. Muhasebe bölümü bir öğretim yılı devam etmiş olup, sonraları açılamamıştır. 1997-1998 öğretim yılında bünyesindeki ortaokul, ilköğretime aktarılarak, sadece lise bölümüyle eğitim-öğretime devam etmektedir.

Okulumuz ilk açıldığında geçici olarak Dirmil İlkokulu'nda eğitim-öğretimini sürdürmüştür.1976 yılında kurulan yaptırma ve yaşatma derneği tarafından bir arsa alınıp, Bayındırlık Bakanlığı'na devredilmiş ve bu arsaya yeni lise binası yaptırılmaya başlanmıştır. Ekim 1993'te yeni lise binasının geçici teslimi yapılmış, 8 Kasım 1993 tarihinde okulun yeni hizmet binasına taşınmasıyla eğitim-öğretime burada devam edilmiştir. 1997-1998 öğretim yılının başından itibaren de 8 yıllık ilköğretim uygulamasının başlamasıyla Dirmil İlkokulu binasına taşınmıştır. Lisemiz, halen bu binada eğitim-öğretime devam etmektedir.

Seviyesi, Derecesi, Öğretim Şekli
Okulumuz 2006-2007 öğretim yılından itibaren, kademeli olarak, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.

Okutulan Yabancı Dil
Sadece İngilizce okutulmaktadır.

Kitaplığındaki Kitap Sayısı
Okul kütüphanesinde C demirbaş defterine kayıtlı bulunan 1664 adet kitap bulunmaktadır. Bu konuda Okul-Aile Birliği ile işbirliği yaparak kütüphanemizin zenginleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.Amaçları

Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının 1. 2.ve 3. maddelerinde ifade edilen;

1-Atatürk inkılaplarına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin Milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar olarak yetiştirmek.

2-Beden, zihin, ahlak ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.

3-İlgi istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi ve beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onları kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve toplumun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Altınyayla Lisesi Müdürlüğü
Taşyaka Mah. Fethiye Cad. No:1 15420 Altınyayla/BURDUR
Telefon ve Faks: (248) 521 28 86 - (248) 521 20 23

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 593
favori
like
share