Burdur - Merkez - Burdur Lisesi

İbrahim Nafi Efendinin Müdürlüğünde Zafer mahallesinde eski bir taş binada (Kilise) 1885 yılında Rüştüye (Ortaokul) adı ile açılan üç sınıflı okulumuz 1906 yılına kadar gene üç sınıflı olarak öğretime devam etmiştir.
1906 hesap, ziraat ve Fransızca öğretmeni ve Müdür olarak görev yapan Şaip Bey zamanında beş sınıflı idadi 1915 yılına kadar beş sınıflı kalmıştır. 1915 yılında altı sınıflı idadi haline getirilmiştir. Bu durum 1923 yılına kadar devam etmiş ve sekizinci sene sonunda 1923 yılında idadiler ilave edilince bir devreli lise haline getirilmiştir. İki yıl bir devreli lise olarak öğretim yapan okulumuz 1925 yılında tekrar orta okula dönüştürülmüştür. Üç yıllık tedrisat Zafer Mahallesindeki binasında 1945 - 1946 yılına kadar devam etmiştir.
1971 depreminde yıkılan lisenin temeli 1936 yılında atılmış 1945 yılına kadar tamamlanmıştır.43 207 metre kare çevre bahçesi olan bina orta okul olarak 1945-1946 yılında öğretime açılmıştır. Bilahare 1950 - 1951 öğretim yılında binaya bir kat daha ilave edilerek 24.09.1951 tarihinde Türkçe Öğretmeni ve Okul Müdürü Hikmet Dizdaroğlu zamanında lise olmuştur.

1960 senesinde kapalı spor salonuna büyük bir sahne yapılarak temsil salonu kazandırılmıştır. Pansiyon binasının temeli 04.12.1960 tarihinde atılmış , o zamanın Milli Eğitim Denetmeni Mahmut Geçgil tarafından plânı çizilmiş okul müdürü Mahmut Yılmaz ve okul personelinin çeşitli gayretleri ile köy ve kentlerden bağışlar toplanarak deve güreşleri yaptırılıp kârının Pansiyon binası yaptırma derneğine devre ile birinci katı tamamlanmış 1962 yılında özel olarak öğretime açılmıştır. 1964 - 1965 öğretim yıllarında ikinci ve üçüncü katları da devlet tarafından tamamlanarak resmi pansiyon haline getirilmiştir.
1971 depreminde pansiyon binası tehlikeyi ucuz atlatmış bazı tamirler görerek bu güne kadar parasız yatılı öğrencilerin hizmetine kullanılmıştır. Lise binası ise tamamen hasar görmüş aynı yıl yaz mevsiminde 7 adet baraka inşa ettirilerek öğretime barakalarda devam edilmiştir. İçinde bulunduğumuz okul binasının temelleri 1972 yılında atılmış 1974 yılı inşaatı bitirilerek orta ve lise karışık olarak okumaya açılmıştır.
Depremle hasar gören bina da 1972 yılında yıkılmıştır. Okulun kuzeyine düşen yaklaşık 21.000 metre karelik bahçelik saha ve tabakhaneler de 1973 yılında Milli Eğitim Müdürlüğünde Denetmen olarak çalışan Mahmut Geçgil ile o zaman orta öğretimde 5442 sayılı kanuna göre görevlendirilmiş okul memurunun gayreti ile istimlâk edilerek okul bahçesine karıştırılmış yaklaşık olarak 64 207 metre karelik bir okul sahası oluşturulmuştur.

Okulumuzun batısındaki 21 derslikli B blok 1976 yılında önce Meslek Yüksek Okuluna tahsis edilmiş daha sonra 1984 yılında aynı bina Anadolu Lisesine verilmiştir. Yine okulumuza ait 21 derslikli C blok binası 1994 yılında Hüsnü Bayer İlköğretim okulu haline getirilmiştir. Şu anda Burdur Lisesi 20 derslikli A blok binasında eğitim ve öğretimine devam etmektedir.Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 738
favori
like
share