Çanakkale - Gelibolu - Gelibolu Lisesi

1929 yılından beri Geliboluluların bir ortaokul açılması isteğine 23/03/1933 tarihinde Maarif Vekaletinden Kaza kaymakamlığına gelen bir tel yazıda (bina ve tesisatın halk tarafından temin edileceği taahhüt edildiği taktirde) Gelibolu'da ortaokul açılacağı bildirilmiştir. Bunu duyan memleket halkı hemen belediye dairesinde toplanarak aralarından sabık belediye başkanı Ali ARMAOĞLU, dava vekili İbrahim ÇEKMECE, Borsa komiseri İbrahim GÜRSOY, sarraf Şimon ABELEFYA ile tüccar Nesini BANBANESTİ'den oluşan bir müteşebbis heyet seçilmiştir.

Adı geçen heyet hükümete müracaat ederek aldığı ruhsat üzerine faaliyete geçmiş, kısa zamanda 6898 lira temin edilmiştir. Bu para ile istibdat devrinde Gelibolu'da Fransız papazlar tarafından 1897 yaptırılmış olan uzun zaman mektep ve kilise olarak kullanılan bina; cumhuriyetin ilk yıllarında hükümet daireleri tarafından icar mukabilinde işgal edilen bu bina satın alınmış tamir ve tadilat yapılarak ihtiyacı karşılayacak bir hale konmuştur. Binanın Maarif Vekaleti adına
maliyeye takriri verildikten sonra 1933-1934 eğitim öğretim yılında tedrisatına başlamıştır. Okulun ilk Müdürlüğünü Cemal Bey yapmıştır.

1968-1969 Eğitim öğretim yılında okul Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ortaokula dayalı liseye dönüştürülmüştür. 27/09/1993 yılında lise kısmı orta okuldan ayrılarak sadece Gelibolu Lisesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Zamanla öğrenci sayısının artmasıyla ortaya çıkan sıkıntılar Sağlık Meslek Lisesinin işlik kısmının da kullanılmaya başlanmasıyla çözülememiş; 2005-2006 Eğitini öğretim yılında Gelibolu Ticaret Lisesi ile Bina değişimi yapılmıştır.

Gelibolu Lisesi halen bu binada eğitim öğretim sürdürmeye devam etmektedir. 1996-1997 Eğitim öğretim yılında okulumuz bünyesinde yabancı dil ağırlıklı lise programı uygulanmaya başlanmış; 2004-200 Eğitim öğretim yılında bu programlar kapatılarak yerine Gelibolu Cumhuriyet Anadolu Lisesi açılmıştır. Halen lise 2.sınıfı (16 erkek 38 kız) ve lise 3.sınıfı (25 erkek 27 kız) öğrenimine devam eden bu programdan toplam 234 öğrenci mezun olmuştur. Gelibolu lisesinden 2006-2007 eğitim öğretim yılına kadar 2770 öğrenci mezun olmuştur.


OKULUN VİZYONU

*BİLİM VE KÜLTÜR ABİDELERİ YETİŞTİRMEK

OKULUN MİSYONU

* Gelibolu Lisesi Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Temel Kanunun amaçları ile Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde kurumumuzdaki öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim öğretim yaşamlarının gelişme ve değişme ihtiyacım karşılamak etkinlik ve verimliliklerini arttırmak teknolojik gelişmeleri kullanmalarını sağlamak ve öğrenci rehberlik hizmetlerini kullanarak onları hayata hazırlamak böylelikle Türk Milli Eğitim sistemimize katkıda bulunmaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 983
favori
like
share