Çanakkale - Merkez - Çanakkale LisesiOkulumuz ilk olarak 1892 yılında, Mutasarrıf Ziver Paşa zamanında Maarif idaresinin ve halkın yardımı ile yaptırılıp açılmıştır. Üçü rüştiye (ortaokul), ikisi İdâdî (lise) olmak üzere beş sınıflı bir okul olarak "Kale-i Sultani Mekteb-i İdâdîsi" adıyla eğitim ve öğretime başlayan okulun 1900'lü yıllardaki müdürü, İsmail Hakkı Efendi'dir. Türk edebiyatının büyük kalemlerinden Reşat Nuri Güntekin de bu yıllarda bir buçuk yıl kadar bu okulda okumuştur.

Okul, 1913'te "Çanakkale Sultanisi" (lise) adıyla anılmaktadır. Milli Edebiyat Akımı temsilcilerinden Ali Canip Yöntem o yıllarda, okula edebiyat ve felsefe öğretmeni olarak atanmıştır.

12.09.1949'dan itibaren ortaokulu da bünyesinde bulundurarak "Çanakkale Lisesi" adını alan okul; bu devirde üç yıllık ortaokul, üç yıllık lise olarak hizmet vermiştir. Lise, daha sonra dört yıla çıkarılmıştır ve Bakalorya sınavları konmuştur. Okulun halk arasındaki yaygın adı "Taş Mektep" olarak günümüze kadar gelmiştir. 1924 ile 1949 yılları arasındaki zaman dilimi içinde ortaokul kentin tek ortaokulu olarak Çanakkale gençliğinin yetişmesinde önemli bir misyon üstlenmiştir.

Eski lise binası, 1957 yılına kadar "lise", 1958-1971 yılları arasında "Öğretmen Okulu", 1971-1998 yıllarda arasunda "M.Akif Ersoy Ticaret Lisesi" olarak eğitim işlevini sürdürmüştür. 2000 yılının başlangıcında geçirdiği restorasyonla "Öğretmenevi Oteli" olarak hizmet vermeye başlamıştır. Okulumuz 1957-1958 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Cumhuriyet Meydanı’ndaki bugünkü Fen Lisesi binasına taşınmış ve 13.09.1982 tarihine kadar eğitimine iki katlı bu binada hizmet vermiştir.

1982-1983 yılında halen öğrenimin sürdüğü İsmetpaşa Mahallesindeki 4 katlı, 32 derslikli, bilgisayar, kimya ve biyoloji laboratuvarları, bir kütüphane, bir sinevizyon odası, iki öğretmenler odası, ile yönetim odalarından oluşan binasına taşınmıştır.

1994-1995 Eğitim-Öğretim yılından itibaren okul bünyesinde Çanakkale Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi de hizemte girmiştir. Son mezunlarını ise 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında vererek sadece bünyesinde genel lise olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

Yeni uygulanmaya başlanan öğretim modeli olan ÖĞRETMEN/BRANŞ DERSLİĞİ UYGULAMASI 2008-2009 Eğitim-öğretim yılında geçilmiştir. Öğrenci merkezli yeni bir eğitim modelinin seçilmesi, sınıf içinde ve sınıf dışında değişik yeni eğitim modellerinden yararlanılmasını gündeme getirmektedir.

Fiziki Yapı

Çanakkale Lisesi dört katlı yirmisekiz derslikli bir binadır. Müdür odası, müdür baş yardımcı odası, iki adet müdür yardımcıları odası, muhasebe, büro odası, okul aile birliği odası, iki adet arşiv odası ve kantini bulunmaktadır. Kütüphane, öğretmen odası, bilgisayar laboratuarı, iki adet sinevizyon salonu ve spor salonu mevcuttur. Ayrıca öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına yönelik serbest amaçlı etüt odaları da mevcuttur.

Okulumuzda ÖĞRETMEN/BRANŞ DERSLİĞİ UYGULAMASIna 2008-2009 Eğitim ve öğretim yılında geçilmiştir. Bu kapsamda sınıflarda görsel öğrenmeyi desteklemek amacıyla ilk olarak her branşın kendine ait bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Ayrıca tüm derslikler branşa ait öğrenmeyi kolaylaştıracak ve pekiştirecek araç-gereçlerle donatılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalarda veliler ve okul-aile birliğinin desteğinin katkısı büyüktür.

VİZYONUMUZ; bilimsel düşünen, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyi iletisini kavrayan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, yüksek öğretim kurumlarına hazırlanan ve aynı zamanda değerlerini yaşayan ve yaşatan, davranışlarıyla çevresine örnek olan, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, yüksek moral değere sahip, kendine güvenen, katılımcı, kendini ve hayatı sorgulayan, etkili ve nitelikli, çağdaş, demokratik, laik, milletini ve ülkesini seven sağlıklı bireyler yetiştirmektir.

MİSYONUMUZ; öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerikli ve özgüven sahibi olmalarını, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışlar kazanmalarını, milli değerlere bağlı, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanı sıra, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın bireyler olmalarını sağlamaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 545
favori
like
share