Elazığ - Merkez - Hankendi Lisesi

Beldemiz Hankendi' de bulunan Hankendi Lisesi 1984-1985 Eğitim- Öğretim yılında, Hankendi Orta Okulu bünyesinde resmen açılmıştır. Hankendi Orta Okulunu 1967- 1968 Öğretim yılında eski karakol tabir edilen ve Hankendi' nin girişinde bulunan binada öğretime başlamıştır. 1971 yılında şimdiki kullanılan Lise binası yapılmış olup, Hankendi ortaokulu bu binaya taşınmış ve eğitim- öğretime burada devam etmeye başlamıştır. normal öğretimle eğitimine devam eden Hankendi lisesine artan artan öğrenci sayısı ile bağlantılı olarak 1987 yılında ikisi alt katta, ikisi üst katta olmak üzere toplam dört ek derslik yaptırılmış olup, böylece okulumuz 12 derslikli haline gelmiştir. Hankendi belediyesinden para karşılığı 9000 metrekarelik bir arsayı alan müdürlüğümüz, daha sonra bu arsasını 10.000 metrekarenin üzerine çıkarmıştır. Böylece gerek öğrencilerimizin kullanımı için, gerekse kasaba gençliğinin kullanımı için futbol voleybol ve basketbol sahaları kazandırılmıştır. Hankendi ile birlikte, yaklaşık olarak yirmiye yakın köyün de öğrencilerine hitap edecek duruma gelmiştir.1984 yılında Hankendi; Elazığ ilinde, lise bulunduran iki kasabadan biri olmayı başarmıştır. Lisenin açılmasıyla birlikte Hankendi ve çevresinde okuma ve Üniversiteye girme ve Üniversite okuma oranı da artmış ve kasabanın ve çevresindeki köylerin sosyal yönden gelişmesine katkısı olmuştur. 1987 yılında ilk mezunlarını veren Hankendi Lisesi Üniversiteye girme başarısı olarak uzun yıllar Elazığ ili Liseleri içerisinde, Anadolu Lisesinden sonra ikinci sırada olmuş, çoğu yıllarda İldeki liselerin büyük bir kısmı Üniversite başarısı olarak % 4-5 gibi seviyelerde kalırken, Hankendi Lisesi % 10-11 gibi bir seviyede başarıyı yakalamıştır. İl çapında yakalanan bu yüksek başarı, İdare ve Öğretmen kadrosunun üstün çalışmaları ve yine ortaokul ile lise olarak aynı binada altı yıl boyunca öğrencilerin, aynı öğretmenlerin elinde öğrenim görmelerine bağlanabilir. Son yıllarda Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Özel Liseler gibi, özellikle çoğu seçilmiş, bilgi ve beceri kapasitesi yüksek olan öğrencilerden oluşan okulların artması ile, tüm Türkiye genelindeki Düz liselerdeki başarının düşüşüne paralel olarak okulumuz başarısında da düşüş gözlenmiştir. Bir de Beldemizin şehre yakın oluşu ve ulaşımının kolay oluşundan dolayı bazı velilerimizin bilgi ve beceri olarak iyi öğrencileri ve hatta vasat sayılabilecek öğrencileri bile bu yukarıda saydığımız okullara ve ildeki diğer liselere göndermeleri de başarının düşmesinde etken olmuştur.
Tüm bu etkenlere rağmen son yıllarla ilgili bazı istatistikleri bilgilerden bazıları; 2000- 2003 yılları ortalamalarına göre: Sınavdaki Başarılı öğrencilere göre başarı % si:30,20 dir. Yine bu yıllar ortalamasına göre, Sınav sonucunda yerleştirilen aday sayısı 3 olup, okul başarısı %5,03 dür. yine bu yıllar ortalamasına göre; Elazığ' daki ( Özel, Anadolu, Fen ve diğer tüm liseler ) 49 okul içerisinde Derslerin bazılarına göre Hankendi Lisesinin bu 49 okul içerisinde başarı sıraları; Matematikten: 27. sırada, Fizikte: 26. sırada, Kimyada 23. sırada, Biyolojide 20. sıradadır.

2004 yılı Öss sonuçlarına göre bazı istatistiklerimiz :Sınavdaki başarılı öğrencilere göre başarı% miz: % 36,84 tür.Yine 2004 e göre göre, Sınav sonucunda yerleştirilen aday sayısı 1 olup, okul başarısı %5,26 dır. yine bu yıllar ortalamasına göre; Elazığ' daki ( Özel, Anadolu, Fen ve diğer tüm liseler ) tüm okul içerisinde Derslerin bazılarına göre Hankendi Lisesinin bu okullar içerisinde başarı sıraları; Matematikten: 26. sırada, Fizikte: 26. sırada, Kimyada 8. sırada, Biyolojide 10. sıradadır. Yine Türkiye Genelinde türünde ( Düz Liselerde) tüm okullara göre 1580 okul arasından Derslere göre başarı sıralaması Matematikten: 874. sırada, Fizikte: 241. sırada, Kimyada 6. sırada, Biyolojide 6. sıradadır.

2004 yılı istatistiklerine göre Elazığ' daki Guruplar bazındaki (Gurupta Anadolu,fen, Düz Liseler ve diğer tüm liseler var) (Hankendi lisesi İlçeler ve beldeler gurubunda yer alıyor ve bu gurupta 17 okul yer alıyor) Hankendi Lisesinin ders başarı sırası:Matematikten: 8. sırada, Fizikte: 7. sırada, Kimyada 2. sırada, Biyolojide 2. sıradadır

MİSYONUMUZ

Milli Eğitim sistemi genel amaç ve temel ilkeleri ile Atatürk İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda yasalar ve diğer mevzuatlar ışığında;milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi,sosyal ve kültürel kalkınmanın desteklenmesi,hızlandırılması ve çağdaş uygarlığın yapıcı yaratıcı,seçkin bir ortağı olan bireyler yetiştirilmesinde araç olan eğitim öğretim sürecini düzenleyen eğitim sistemi ve işleyişinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi,eğitim bilimlerindeki çağdaş yenilik ve gelişmeleri takip ederek araştırmalar yapılarak geliştirilmesi;bağlı kurumların ve çalışanların etkinlik ve verimlilikleri ile çalışanların ve hizmet alanların memnuniyetlerinin artırılması ve geliştirilmesini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Bilim ve Teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden en az bir yabancı dili çok iyi bilen sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımcı, kendini sorgulayan, etkili ve nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1055
favori
like
share