Elazığ - Merkez - Kaya Karakaya Anadolu Lisesi

A) Okulun adı: Kaya Karakaya Anadolu Lisesi

B) Okulun Kodu : 966344

C) Okulun Adresi : Cumhuriyet Mah. Fatih Ahmet Baba Bulvarı No 1 Elazığ

D) Okulun E Posta Adresi : [email]966344@meb.k12.tr[/email].

E) Telefon ve faks No: 1 Faks : 0424 2482075

2- Telefon: 0424 2482077

F) Okulumuzun Misyonu :
Bütün öğrencilerimizi milli ve çağdaş değerler ile donatılmış, özgüveni gelişmiş, sağlam karakterli bireyler olarak yetiştirmektir.

G) Okulumuzun Vizyonu :
Okulumuzu, ilimizde eğitim - öğretim faaliyetleri ; sosyal ve kültürel etkinlikler ile müşteri memnuniyeti en yüksek kurum haline getirmektir.

H) Okulumuzun Temel Değerleri:
Bütün öğrencilerimizi ilgi , istek , yetenek ve başarı durumlarına göre alanlarında akademik eğitime hazırlarken öğrenci merkezli bir okul anlayışında öğrenmeyi öğrenmenin bilgi toplumundaki yeri ve önemini benimsetmek, bilginin yeni bilgi üretmek için bir araç olduğu düşüncesini kavratmak, topluma kolay ve sağlıklı uyum sağlayabilen sosyo – kültürel ve ekonomik kalkınmayı destekleyici davranışlar kazandırmak, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilme; evrensel ve ulusal düzeyde bilim ve sanat eserlerinden yararlanma yeteneği kazandırmaktır.
Vatan – Millet ve aile sevgisi gelişmiş, Milli kültür değerlerini benimsemiş, Milli birlik ve beraberlik anlayışına sahip beden zihin duygu ve ruh yönünden dengeli ve sağlıklı bir kişiliğe hür ve bilimsel düşünce gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı görev ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek. Çevre koruma bilincinin geliştirmek, doğal güzelliklere ve sanat eserlerine karşı ilgi ve hayranlık uyandırmak, yönetici , öğretmen ve diğer personel öğrenci, veli ve diğer sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile okulu çevrede ve bölgede bir model yapma çabasında bulunmak.

Bütün öğrencilerimizi Türkiye Cumhuriyeti Devletine bağlı görev ve sorumlulukların bilincinde Atatürk ilke ve inkılaplarına ve anayasamızda ifade edilen Atatürk Milliyetçiliğine inanmış Demokratik ve laik davranışları benimsemiş, beceri düzeyleri yüksek Türk Vatandaşları olarak yetiştirmektir.

K) SEVİYESİ – DERECESİ – ÖĞRENİM ŞEKLİ :
İlköğretimden sonra sınavla öğrenci alır ve 4 yıllık öğretim yapar. Öğretim şekli tam gündür.

L) Okul Müdürü : Ahmet KARABULUT

M) Okutulan Yabancı Dil : İngilizce

N) Kütüphanesindeki Kitap Sayısı :
567 Kitap mevcut olup Taşınır işlem Fişlerinin düzenlenmesi devam etmektedir.

2 . İKİNCİ BÖLÜM :

A) Okulun Tarihçesi :

2007/2008 Eğitim Öğretim yılında 120 öğrenci ile faaliyete başlamıştır. Eğitime Yüzde yüz destek kampanyası çerçevesinde okulumuz yapımına beşyüzbin YTL bağış yapan Hayırsever iş adamı Kaya KARAKAYA’nın ismi verilmiştir. Okulumuz müdürlüğü kurucu müdür olarak atanan Ahmet KARABULUT tarafından yürütülmektedir.

B) Okula özel bir isim verilmiş ise verilmiş amacı:
Okulumuzun yapımına 500 bin YTL bağış yapan Hayırsever işadamı Kaya KARAKAYA’ nın adı verilmiştir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3238
favori
like
share