Kars - Merkez - Serhat Sağlık Meslek Lisesi


Sağlık okulu olarak 1966 yılında hizmete açılmıştır. İlkokuldan sonra öğrenci alarak eğitime devam etmiştir. 1979’da Sağlık Meslek Lisesine dönüştürülerek Hemşirelik Bölümü açılmıştır. Ortaokula dayalı 4 yıl olarak eğitime devam etmiştir. 1996 yılma kadar Ebelik Bölümü ile eğitim vermiş ebe mezun etmiştir.1996 Yılında 16110 – 1996 tarihli YÖK ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile YÖK Öğrenimine devredilmiştir.YÖK bünyesindeki son mezunlarım 1999 yılında vermiştir.2000 yılında tekrar Sağlık Bakanlığı'na devredilerek; Serhat Sağlık Meslek Lisesi" adı altında Ebelik ve Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü açılarak eğitim -öğretime başlamıştır. 2004 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2005–2006 Eğilim-Öğretim yılında;Ebelik Bölümüne ilaveten Acil Tıp Teknisyenliği, Laboratuar Teknisyenliği Bölümleri ve 2007–2008 Eğitim-Öğretim Yılında da Hemşirelik Bölümü açılarak; toplam 4 dalda sağlık personeli yetiştirmektedir.217 öğrenci, 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 İdari Memur, 1 Hizmetli, 14 Öğretmen olmak üzere toplam 18 personel ile eğitime devam etmektedir.


MİSYONUMUZ

Nasıl bir Öğrenci?

* Akademik yönden başarılı, ana dilini etkili olarak kullanabilen
* Eleştirel ve yaratıcı düşünebilen
* Problem çözebilen, araştırabilen ve araştıran
* Çağın teknolojisini kullanabilen
* Ulusal ve evrensel kültürel değerlere saygılı olan
* Kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmek.
* Nasıl bir Okul?
* Bütün öğrencilerin çeşitli alanlardaki bilgilerini, potansiyellerini ve yeteneklerini geliştirebilen bir okul
* Velilerin çocuklarının eğitimine katkıda bulunmalarına fırsat veren ve bu tür çabaları destekleyen bir okul
* Okul personelinin kendi çocukları için arzu ettikleri bir okul yapısını bütün çocuklara sunmak için el ele vererek hep birlikte çalıştığı bir okul.
* Ailelerin sosyo-ekonomik düzeyleri ve kültürel değerleri ne olursa olsun bütün öğrencilerin başarılı olduğu bir okul.VİZYONUMUZ

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalarak. Milli Eğitim mevzuatına ve politikalarına sahip çıkan, zamanın gereklerine uyumlu, kaliteli, yapıcı, girişimci, ekip ruhu olan Öğrenci, öğretmen ve personel ile birlikte ülkemizde sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak.
Gelişen teknolojiyi takip eden, meslek alanındaki en son bilgilerle donatılmış, insanı seven, iletişim becerisine sahip, sağduyulu sağlık personeli yetiştiren bir eğitim-öğretim kurumu olabilmek.
Ortaöğretimin amaçlarına ulaştıracak, bilim ve teknolojiyi takip eden, sporun her dalında etkin. Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş bireyler yetiştirmeye yönelik nitelikli sağlık personeli yetiştirmek.
Serhat Sağlık Meslek Lisesi;
Atatürk İlkelerine sahip çıkan, Cumhuriyeti benimseyen, kendi kültürünü ve ulusal değerlerini özümsemiş bir kurumdur.
Uluslar arası niteliklere sahip sağlıklı insan gücünün yetiştirilmesini sağlayan, çağdaş eğitim tekniklerini süratle ve verimli bir şekilde sisteme yansıtan, yaralanan ve sağlığından sorumlu bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunan, sağlık eğitimi alanında ÖNDER bir KURUM olmak. Tüm bireylere 21. yüzyılda sağlık alanında hızla gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi, beceri, ve davranışları kazandırmak. Onların ilgi ve istekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal, ve kültürel gelişimlerini sağlamak, ilimiz ve çevresindeki bütün sağlık birimlerine Hemşire, Ebe, Laboratuar Teknisyeni ve Acil tıp Teknisyeni branşlarında eleman yetiştirmek, bölgenin sağlık sorunlarını minimuma indirgemek, rehberlik ve uygulama etkinliklerini sunmak için varız.


TELEFON:(0474)2120148

FAX:(0474)2121409

ADRES:YUSUFPAŞA MAHALLESİ ORDU CADDESİİL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1506
favori
like
share