Kars - Merkez - Cumhuriyet Lisesi

Okulumuz 1973 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Cumhuriyetin 50. yılı olması münasebetiyle Cumhuriyet Lisesi adını almıştır. Öğrenime farklı binalarda 3 yıl devam ettikten sonra halihazırda bulunan binasına 1976 yılında taşınmıştır. 1973 yılında açılırken o yıl Alpaslan Lisesi'nde okuyan bazı öğrencilerin nakilleri Cumhuriyet Lisesi'ne alınmıştır. Sonraki yıllarda normal kayıtlarda öğrenciler alınarak öğrenimine devam etmiştir. 1994-1995 yılında okulumuzun bünyesinde yabancı dil ağırlıklı lise iki sınıf olarak açılmıştır. 2005-2006 ders yılından sonra yabancı dil ağırlıklı lise kaldırılmıştır. Okulumuz hala eğitim ve öğretime aynı binasında devam etmektedir.MİSYONUMUZ

Öğrencilerimize;

- Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmek,

- İlgi istek ve yetenekleri doğrultusunda mesleki eğitim vermek,

- Kendini anlayabilme yetenekleri geliştirebilme ve toplum yararına kullanabilme ilkesini benimseyen birey olmalarını sağlamak,

- Yeni durum ortama uyum sağlayabilme becerisini kazandırmak,

- Öğrenmeye hazır üretici sağlıklı iletişim kurabilen sorumluluk duygusuna sahip bir birey olarak hayata hazırlamak,

- Alanlarında yüksek öğretime devam edebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak,

- Çağın gereklerine göre iş hayatının ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmek,

- Planlı sistemli ve modern eğitim öğretim hizmeti vermek,

- Öğrenme sevgisini yaşam boyu benimseyerek yaşamalarını sağlamak için varız.


VİZYONUMUZ

Biz;

Okulumuzda çalışan herkesin; en iyi,sağlıklı ve güvenli çalışma ortamında, her türlü imkan ve fırsatlara sahip, konusunda uzman,bilgili,becerili,sorumluluğunu bilen, mesleki etik değerlere sahip, kendini sürekli geliştiren, yeniliklere ve değişime açık, katılımcı ve adaletli yönetim anlayışına sahip, çalışkan, etkili ve onurlu kişiler olduğu inancı ile,

Öğrencilerimizi;

Beden, ruh ve duygu yönlerinden dengeli ve sağlıklı, çevresi ile etkili iletişim kurabilen, milli kültürüne ve değerlerine bağlı, insani değerlere sahip, dürüst, demokratik, laik ve insan haklarına saygılı, bilimsel, akılcı ve mantıklı düşünme becerisi kazanmış, mevcut teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, yeni teknolojiler yaratabilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip, girişimci, üretken ve verimli, alanında yüksek öğretime yönetebilen, sürekli gelişen ve değişime açık, estetik duygusuna sahip, başarılı ve mutlu bireyler olarak


Adres : Gamp cad. No:203 KARS
Telefon : (474) 2122956
Fax : (474) 2233963

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1992
favori
like
share