Kastamonu - İnebolu - İnebolu Anadolu Lisesi

Okulumuz 2005-2006 eğitim-öğretim yılında İnebolu Sağlık Meslek Lisesinin bünyesinde İnebolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Davut YILMAZER�in iki okulu beraber yürütmek üzere görevlendirilmesiyle 80 öğrenci ve 7 öğretmen ile öğretime başlamıştır.

2006 � 2007 Eğitim-öğretim yılında İnebolu Anadolu Lisesine açılan 90 kişilik kontenjanla 80 öğrencinin kaydı yapılmıştır.Fen Bilimleri , Eşit Ağırlık , Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil olmak üzere 10 . sınıflarda 4 alan açılmıştır.

2006-2007 Eğitim Öğretim Yılında da hemen yanı başında bulunan 3 Nolu Sağlık Ocağı binası Milli Eğitim Bakanlığının tahsisiyle İnebolu Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu 60 öğrenciyle faaliyete geçmiştir.

2007-2008 Eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığından 60 öğrencilik kontenjan isteğinde bulunulmuştur.

2007-2008 Eğitim-öğretim yılında İnebolu Anadolu Lisesine açılan kontenjanla 52 öğrencinin kaydı yapılmıştır. Fen Bilimleri, Eşit Ağırlık, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil olmak üzere 10. sınıflarda 4 alan açılmıştır. Türkçe-Matematik alanında iki sınıf bulunmaktadır.

2007-2008 Eğitim-öğretim yılında 94 öğrenci kapasiteli Kız öğrenci yurduna kayıt yaptıran 89 kız öğrenci yurtta barınmaktadır.

2008-2009 Eğitim-öğretim yılında 94 kişilik kontenjanı olan kız öğrenciyurdu kapasitemiz 124'e çıkarılarılarak hali hazırda 124 kız öğrenci pansiyonumuzda barınmaktadır.

OKULUN ÖZELLİKLERİ

Şu an itibariyle İnebolu Anadolu Lisesi 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı , 23 öğretmen ,1 memur, 14 sınıfta 255 öğrenciyle ve bünyesinde bulunan 124 öğrenci mevcutlu kız öğrenci yurduyla İnebolu Sağlık Meslek Lisesiyle ortak paylaştığı binada eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Okulumuz, kız yatılı olup, gündüzlü ve yatılı öğrenciler karma olarak eğitim/öğretim görmektedir.

YATILI OKUL GİRİŞ ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Öğrenim görmek istedikleri okulun yönetmeliğinde tespit edilen kayıt şartlarını taşımak.

Bulundukları sınıfta bir yıllık olup sınıfını geçmiş olmak

Orta öğretim kurumlarında, sınava girdiği ders yılında ve daha önceki yıllarda okuldan tasdikname ile uzaklaştırmadan daha ağır bir ceza almamış olmak.
Ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın bütçe kanununun işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemek kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.

OKULUN AMAÇLARI

Üniversiteyi kazanma oranının niceliksel olduğu gibi niteliksel başarılarında arttığı bir okul olmak ve üniversiteye yerleşme oranında ilde ilk üçe girmek
Öğrenci davranışlarının okul içerisinde ve okul dışında ideal hale getirmek.
Okula güveni ve veli katılımını arttırma.
Ekip bilinciyle sürekli gelişme ve değişmeye inanmak
Kaynakları etkili ve verimli kullanmak
Öğrencilerin ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlara yönelmelerini dolayısıyla severek isteyerek seçecekleri ve mutluluk duyacakları bir mesleğe yönlendirmek.
Yönetici , öğretmen , personel ve öğrencilerin barışık olduğu örnek ve etkili bir okul ortamı oluşturmak.

DERSLİKLER

Okul binasında 18 adet derslik bulunmaktadır.Bu öğretim yılında 11 şube okulumuzca 4 şube de Sağlık Meslek Lisesince kullanılmaktadır. Okul kütüphanesi oldukça geniş ve ferah olup, ders çalışmak için müsait bir ortamdır.

LABORATUVARLAR

Fen laboratuarı : Fizik ve Kimya dersleri için kullanılmakta olup, bu dersler için gerekli araç-gereç bulunmaktadır.
Biyoloji laboratuarı : Biyoloji dersleri için kullanılmakta olup , bu dersler için gerekli araç-gereç bulunmaktadır.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ SINIFI: Okuldaki bütün sınıfların kullandığı 15 + 1 bilgisayardan oluşan bir bilgi teknolojisi sınıfı mevcuttur. BT Sınıfı 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulmuş kurulumu tarafımızca İnebolu Anadolu Teknik ve E.M.L Lisesine yaptırılmıştır.

ÖĞRETMEN, PERSONEL VE ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI
Branş Öğretmen...:23
Rehber öğretmen...:0

YÖNETİCİ SAYISI
Okul müdürü...:1 kişi (Branşı Tarih)
Müdür başyardımcısı...:0
Müdür Yardımcıları :
Pansiyon İşleri Müdür Yrd...: 1 (Branşı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
Öğrenci işleri Müdür Yrd.....: 1 ( Branşı Matematik)

BRANŞLARA GÖRE ÖĞRETMEN DAĞILIMI
Matematik dersi öğretmenleri...:3
Biyoloji dersi öğretmenleri.......:1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleri...:0
Felsefe dersi öğretmenleri...:0
Fizik dersi öğretmenleri ...:1
İngilizce dersi öğretmenleri...:5
Almanca dersi öğretmenleri...:1
Rehber öğretmen...:0
Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmenleri ...:5
Tarih dersi öğretmenleri ...:2
Kimya dersi öğretmenleri ...:1
Coğrafya dersi öğretmenleri...: 1
Beden Eğitimi dersi öğretmenleri...:1

MEMUR, HİZMETLİ, TEKNİSYEN, BEKÇİ İLE DİĞER PERSONELİN SAYILARI ve GÖREV DAĞILIMI
Memur....:0
Ambar Memuru....:1
Şoför...:0
Sayman....:0
Sözleşmeli personel....:0
Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılanlar...:4
Yardımcı Hizmetli (Geçici görevli)....:0


GENEL TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

YATILI
124 (Kız)

GÜNDÜZLÜ
131

TOPLAM
255

48 (Erkek) (İnebolu Lisesi Pansiyonu)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2021
favori
like
share