Kastamonu - Araç - Araç Çok Programlı Lisesi

Halen lisenin bulunduğu ana bina; ORTAOKUL YAPTIRMA DERNEĞİ tarafından bir kısım malzemesi temin edilerek zamanın Kastamonu Valisi Necdet Yalçın'ın gayreti ile tamamlanmış; 25.12.1962 tarihinde, 1951 yılından beri Merkez İlkokulu binasında öğretim yapan Araç Ortaokulu'na teslim edilerek eğitim-öğretime açılmıştır.

Okul ana binası ve eklentileri 5571 m²'lik bir arsa üzerinde yer almakta olup, ana bina bodrum kat dahil üç katlıdır. Bodrumda 10, birinci katta 8, ikinci katta 11 oda olmak üzere; toplam 29 oda ve 3 salondan ibarettir.

Ortaokul olarak 1972 yılına kadar hizmet veren bina, 25.09.1972 tarihinde lisenin açılması sonucu lise binası haline dönüşerek orta kısımla birlikte eğitim-öğretim hizmetine devam etmiştir. 1995 yılında orta kısımdan ayrılarak, okul sadece lise öğrenimini vermeye başlamış, 1997 yılında ise hazır giyim bölümü açılarak Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlanmış ve ARAÇ ÇOK PROGRAMLI LİSE adını almıştır. Ayrıca 2001-2002 eğitim-öğretim yılında okulumuzda Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü ile Elektrik bölümü açılmıştır.

Okulumuz bahçesinde bulunan işlik binası 2000 yılında onarımı yapılmış ve şu hali ile üst kat Elektrik Atölyesi alt kat Tekstil-Konfeksiyon Atölyesi olarak kullanılmaktadır. Üç binanın ısınma sistemi merkezi olup kalorifer dairesi pansiyon binasını alt katındadır. Bugünkü hali ile okul binası ve eklentileri öğrenci sayısı ve bölümlerin şube sayılarına göre sıkıntılıdır. Okulumuza ve pansiyona birer kat çıkılması veya ek derslik yapılması gerekmektedir.


Vizyonumuz:

Herkes tarafından tanınan, beğenilen, çevreye örnek olan ve yön veren bir okul,

Öğrencileri; eğitim sisteminin dışına atan değil, eğitim sistemi içerisinde bir meslek kazandıran ve hayata hazırlayan, Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda yetişmiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Vatanını ve Milletini seven, gelecek kaygısı yerine, öğrendiği mesleki bilgi ve becerilerini yaşam boyu kendisini mutlu edeceği bilincinde olan, bilgiyi teknolojiye dönüştüre bilen, ekip çalışması içinde inisiyatifini kullanabilen, kişilik ve karakter gelişimini sağlayan, öğrenci merkezli bir eğitim modeli içinde, kendine güvenen, bağımsız ve özgür düşünen, öğrenmeyi öğreten, paylaşımcı, her türlü zihinsel ve bedensel faaliyetleri ön planda tutan �Okul � Sanayi � Veli� işbirliğine dayalı bir çalışma sistemini bünyesinde yeterince bulunduran, Bir Okul Olmak İstiyoruz!

Misyonumuz:

İlkeli, hayatta ne istediğini ve ülkenin ekonomik koşullarını bilen, hayattaki hedefini belirlemiş, bu amacına ulaşmak için çalışan, toplum içinde saygınlığı olan, Türk toplumunu en iyi şekilde temsil edebilecek genç bireyleri yetiştirmek, öğrencilerimize, bilgi ve tecrübelerimizi aktararak, sosyal cevre ile daha güçlü iletişim kurmalarını sağlamak, kendi ve ailesinin geçimini sağlamak amacıyla yapacağı işi seçerken, harcadığı emeğin ve zamanın boşa gitmemesi için teknolojiyi kullanabilen, işinde bunu uygulayan, teknolojik gelişmelere açık olan, piyasa şartlarını tanıyan, kendi mesleğinde çalışan, kendi iş yerini kurabilen, girişimci ve pratik zekalı insanlar yetiştirmek, öğrencilerin hayatında ve kişiliğinde olumlu başlangıçlar yapmak, her türlü sorunlarına rehberlik etmek, çözüm yolları aramak, Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun olarak eğitim�öğretimi gerçekleştirmek, ülkenin sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak öğrencileri ilgi, yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda, iş ve hizmet sektörünün gereksinim duyduğu alanlarda; hayata, iş alanlarına ve Yüksek öğretime hazırlamak için Varız.


Adres
Yeni Mah. Hastane Cad. Adil Acar Sok. No:2
Araç/KASTAMONU

Telefon
0 366 362 10 40(Okul Müdürü)
0 366 362 11 35(Müdür Yardımcısı)

Fax
0 366 362 10 40

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1080
favori
like
share