Kastamonu - Bozkurt - Bozkurt Çok Programlı Lisesi

Okulumuz 1975-1976 Öğretim yılı itibari ile Eğitim hayatına başlamıştır.Okulumuz binası ilk olarak belediyeye ait bir binada kira karşılığı açılmıştır.Okulumuzun ilk müdürü halen ilçemiz belediye başkanlığı hizmetini sürdüren Engin CANBAZ'dır.

HALEN FAALİYETİNİ SÜRDÜRDÜĞÜ YER: Sakarya caddesi üzerinde mülkiyeti Milli Eğitime Bakanlığına ait lise binası 1996 Haziran ayından itibaren faaliyetini sürdürmektedir.Şu anda okulumuz ihata duvarını çevrelediği alan ve okul yeri 3212 metre karedir.Binanın kapladığı alan 486 metre karedir.Bahçe alanı 2737 metre kare olup bahçede voleybol ve basket bol sahası bulunmaktadır.

- Pansiyon binamız Başkanlığımıza aittir.Şuanda bütün derslikler kullanılmaktadır.


VİZYONUMUZ

İçinde yaşadığımız yüzyıla yakışır eğitim ve öğretim faaliyetleri alanında uluslararası standartlara uygun yabancı dil, teknoloji ve bireysel gelişim alanında yeterli donanıma sahip öğrenciler yetiştiren ve onları hayata hazırlayan Türkiye�nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmaktır.

MİSYONUMUZ

Toplam kalite yönetimi çerçevesinde eğitimde kaliteyi arttırmak.
Öğrencilerin bireysel ilgi ve yetenekleri göz önünde tutularak her bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak.
Yönetim ve eğitim personelinin yeterliliklerini artırarak, mesleki becerilerini geliştirmek
Kaynak kullanımında daha etkili ve verimli olmak amaçlanır.
Bu amaçlar doğrultusunda,
Atatürk ilkelerini benimsemiş, Atatürk�ün düşünce ve felsefesini özümsemiş
Karşılaştırma, değerlendirme ve sentez yapabilme gücüne sahip,
Araştırarak, sorgulayarak öğrenen, bilgiyi öğrenme yollarını keşfetmiş,
Bilgiden yeni bilgiler üretebilen,
Dünya insanlarıyla iletişim kurabilecek en az bir yabancı dile sahip,
Çevresiyle sosyal ilişkileri gelişmiş, ekip ruhuna sahip,
Kendini tanıyıp ifade edebilen, düşüncelerini savunacak özgüvene sahip,
İnsanların düşüncelerine saygılı, sorumluluk bilinci gelişmiş, doğaya karşı duyarlı ve düşünceli, bilinçli nesiller yetiştirmek okulumuzun ana hedefidir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1477
favori
like
share