Kayseri - Develi - Develi Anadolu Lisesi

Okulumuz 1993-1994 Eğitim Öğretim yılında Şehit Üsteğmen Ömer Mavi İlköğretim Okulu’nda hizmete başlamıştır.Adı geçen okul bünyesinde 5 yıl, Develi İmam Hatip Lisesi bünyesinde 1 yıl faaliyet gösterdikten sonra 1999-2000 Eğitim Öğretim yılından itibaren kendi binasına taşınmıştır.

Binamızda 16 derslik, 1 kütüphane, 1 fizik laboratuarı, 1kimya laboratuarı, 1 bilgisayar laboratuarı ve 1 video-CD salonu bulunmaktadır.

Okulumuz 2001-2002 Eğitim Öğretim yılında 86 öğrenci mezun etmiştir.2003 yılında mezun olmaya aday 74 öğrenci, son sınıfta eğitim öğretimine devam etmektedir. Lise ikinci sınıf öğrencilerimizin sayısı 87, lise birinci sınıf öğrencilerimizin sayısı 58’dir. Okulumuzda 2002-2003 Eğitim Öğretim yılında 145’i erkek, 130’u kız olmak üzere toplam 275 öğrenci eğitim öğretimine devam etmektedir.

Okulumuzda 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 13 kadrolu öğretmen ve 2 hizmetli görev yapmaktadır.
2002-2003 Eğitim Öğretim yılında okulumuzu sınavla kazanan 60 öğrenci arasında en yüksek puan alan öğrenci 813.795, en düşük puanla yerleşen öğrenci de 666.509 puanla yerleşmiştir

Misyonumuz

Bilgi toplumunun gerektirdiği kişisel özelliklere ve donanıma sahip,

Doğaya ve çevreye duyarlı, bunu davranış biçimi olarak benimsemiş,

Bir dünya vatandaşı olarak anadiline, Almanca'ya ve İngilizce'ye hakim,

Kendini kontrol eden ve yönetebilen, sorumluluğunu bilen,

Birlikte çalışma alışkanlığı gelişmiş,

Güzel sanatları takdir eden, sanattan zevk alan, sanatı yaşamının bir parçası haline getiren ve estetik görüş sahibi,

Temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı,

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmektir

Bir başka ifade ile Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, çağdaş, demokratik lider özelliklerine sahip, okuduğu okula bağlılık duygusu gelişmiş ve laik gençler yetiştirmektir. Bu çerçeveden hareketle biz, öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak; onların bilgili, yetenekli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlamak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız.


Vizyonumuz:

Yasam boyu sürdüreceği bir beceri olarak öğrenmeyi davranış haline getirebilen, kendi öğrenmesi için çaba harcayan, özgüvenini kazanmış olan, teknolojinin insanlığa hizmet veren bir araç olduğu bilincine sahip, araştırma ve geliştirmeyi hedef haline getiren, özgür düşünceye önem veren, bölgemizde lider, ülkemizdeki teknolojik gelişmelere önderlik edebilecek, kişilikli, ahlaki değerlere sahip girişimci bireyler yetiştirmektir. küreselleşen dünyada evrensel ve ulusal değerlere sahip, çağın değişimlerine uyum sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmektir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1675
favori
like
share