Kayseri - Melikgazi - Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi

Cumhuriyet döneminde ilk olarak 1940’lı yıllarda, değişik bir müfredat ile uygulanması düşünülen sosyal bilimler lisesi projesi, 1970’li yıllarda yeniden gündeme geldi. Kültür çevrelerinde yazıldı, konuşuldu. O zamanlar daha çok edebiyat fakültelerinin zeminini oluşturacak bir alt yapı lisesi olarak düşünülüyordu; ama olmadı. 2003 Eylülüne kadar bekledik. Okulumuzun kuruluşunu imzalayan Milli Eğitim Bakanımız Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK’in bir konuşmasında geçen “Sosyal Bilimler Lisesi’nin kurulmasının en önemli amaçlarından biri, siyaset ve bürokrasiye kültürlü, devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanlar yetiştirmektir“ ifadesi konunun önemini çok güzel anlatmaktadır.

AMAÇLAR
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sosyal Bilimler Lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetlenebilir:

*Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,
*Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak,
*Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,
*Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak.
* Bu tür liselerin Avrupa'da örnekleri çok vardır. Bu lisenin kurulmasındaki amaçlardan biri de siyaset ve bürokrasiye de kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmek.
*Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlamak.
*Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirerek toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmak.

SOSYAL BİLİMLERİN ÖNEMİ

*Günümüzde ortaöğretimdeki alan seçiminde başarılı öğrencilerin fen alanına yöneldikleri veya yönlendirildikleri bir gerçektir. Başarı düzeyi düşük olanların ise sosyal bilimler alanına yönelmesi için neredeyse psikolojik bir baskı oluşmuştur. Bu nedenle sosyal bilimler alanı herkesin çok kolay başarılı olup diploma alabileceği bir alan kabul edilmektedir. Oysa toplumların geçmişinde de geleceğinde de sosyal bilimlerde uzmanlaşmış fertlerin önemi büyüktür.
*Şehirlerdeki yüksek nüfus, sosyal problemlere sebep olurken, fen bilimleri bu problemlerin çözümüne yardımcı olamıyor. Af yasalarıyla boşaltılan hapishaneler, diğer taraftan yeniden doluyor. Toplumsal bir problem olarak suç hadisesinin çözümlenmesi, doğru bir metodoloji kurmuş olan bilim adamlarının görev alanına girmekte iken, sadece polisiye tedbirlerle yetiniyoruz.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

*Hazırlık + 4 yıl olmak üzere 5 yıl öğretim verilmekte; 11. sınıftan başlayan Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler alanları bulunmakta, isteyen öğrencilere Uluslararası Bakalorya Diploması verilmektedir.
*Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesini, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesini, eğitim alt yapısının iyileştirilmesini, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkla iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden oluşan Bilim Danışma Grubu oluşturulmuştur.

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

*Okulda, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Sosyal Bilimler Grubu, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerine ağırlık verilir ve eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir. Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.
*10 11 ve 12’nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 60’ından az olmayacak şekilde düzenlenir.

IB DİPLOMA PROGRAMI

Uluslararası Bakalorya (IB) programının uygulanması durumunda Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet (CAS) çalışmalarına ağırlık verilir. Okulumuzda 11 ve 12. sınıflarda uygulanacak olan Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı, Türkçe-Matematik alanında yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, ulusal diploma alınması için alanlarına uygun dersleri seçebilmektedirler. IB Hazırlık Programında öğrenim gören ve aşağıdaki akademik kriterlere ve davranış kriterlerine uyan öğrenciler;

a) Ortalama Yükseltme Sınavları öncesinde ders yılı sonu ağırlıklı başarı ortalamasının en az 3.50 ve üzerinde olması,
b) İngilizce dersi yıl sonu notunun (iki dönem ortalaması) en az 4.00 olması,
c) Öğrencinin yöneleceği alana kaynaklık eden derslerden (Türkçe - Matematik Alanında Türkçe ve Matematik Dersleri) başarısız ders veya derslerinin bulunmaması,
d) Önceki sınıflarda okuldan uzaklaştırmayı gerektiren bir disiplin cezası almamış olmaları halinde 11.sınıf (IB 1) Diploma Programı'na devam etmeye hak kazanırlar.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1215
favori
like
share