Muş - Varto - Varto Çok Programlı Lisesi

1972 yılında şu anda halen Varto İlköğretim Okulu olarak devam eden Varto Ortaokulu binasında öğretim hayatına başlayan okulumuz, 1982 yılında Varto Lisesi binasının hizmete girmesi ile şimdiki binasında öğretim vermeye devam etmiştir. 2008 - 2009 Öğretim Yılında Genel Lisenin yanında okulumuz bünyesinde Çocuk Gelişimi ve Bilişim Teknolojileri eğitim alanları oluşturularak Çok Programlı Liseye dönüştürülmüştür.Misyonumuz

Bizler Varto Çok Programlı Lisesi'nde çalışanlar olarak; öğrencilerimizi BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ün İlke ve İnklaplarını benimsemiş, demokratik, laik hukuk devletinin üstünlüğüne inanan, temel hak ve özgürlüklere saygılı, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, bunları yakından takip eden, bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeleri yaşamına uygulayabilen, yaptığı işten zevk alabilen. Takım ruhuyla hareket edebilen, düşünen, eleştirebilen, yorumlayabilen, kendi haklarını koruyabilen, empatik davranabilen, özgüvene sahip, bulunduğu şartlar ne olursa olsun başarılı olmayı öğrenebilen, her türlü iletişimi kurabilen, yetenek ve kabiliyetlerine göre yönlendirilmiş, VATANINI ve MİLLETİNİ seven bireyler olarak yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Mevcut Eğitim ve Öğretim imkanlarını kullanarak, Atatürk İlke ve İnklaplarını benimsemiş, ulusal kültürümüzü özümsemiş, demokrasi ve katılımcı anlayışa sahip çağdaş, akılcı, üretken, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, sorumluluk taşıyan, değişimci ve yeni fikirlere açık, kendileri ve toplumlarıyla barışık, gelecek kaygısının olmadığı, toplumsal sorumlulukları üstlenen, yaşama sevinciyle dolu, sempatik, her bireyin kendi ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda bir mesleğe sahip olacağı, her türlü şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korunmuş, soyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan, kollektif ve takım çalışmalarına katılan, paylaşan, en az bir yabancı dil bilen, teknolojik araçları kullanabilen ve iletişimi sağlayan ve kendilerini ifade edebilen, bulunduğu topluma yön verebilen, çağ dışı geleneklere davranış ve yaşamlarıyla yön verebilen, Yüksek Öğretim Programlarına yerleşebilen fertlerin yaşayabileceği bir toplum, bir okul yaratmaktır.

Temel İlkelerimiz

* Herşey insan içindir
* Her birey bizim için değerlidir
* Öğrenci ve çalışanlarımızın öğrenmeyi öğrenmesi önceliğimizdir
* Öğrenme ve öğretme bizim için tutkudur
* Biz takım çalışmasına inanırız
* Biz birbirimize ve kendimize güveniyoruz
* Okulumuzda bilgi aktarımından çok rehberliğe önem veriyoruz
* Bizler öğrenmenin parmak izi kadar kişilere özgü bir karakter olduğunu biliyoruz
* Bireysel farklılıkları bir zenginlik olarak görüyoruz
* Birbirlerimize karşı hoşgörülü ve saygılıyız
* Bizler, değişim ve gelişmelere açık bir kurumuz
* Dün bizim için mazidi, yarın gelecektir ne olacağı belli değildir, önemli olan bugündür.
* Ben değil, biz ruhuyla hareket ederiz.
* Problem değil, problemlere çözüm buluruz.
* Müşteri memnuniyeti temel görevimizdir
* Öğrencilerimizi ilgi,yetenek ve değer yargıları doğrultusunda hayata hazırlamak önceliğimizdir.
* Emeğe Saygılıyız,Alın teri bizim Kutsallarımızdandır.
* Çalışanlarımızın huzur,mesleki ve iş doyumu ,kendilerini gerçekleştirmeleri bizim temel arzumuzdur.
* Kurumlar arası diyalog ve işbirliğine önem veriyoruz.
* Biz işerimizi bir plan ve program çerçeversinde ürütmeyi biliriz.
* İşlerimiz kendi aramızda istişareyledir.
* Her başarının temelinde disiplinin yattığını biliyoruz.
* Öğrenme ve öğretme Faaliyetlerimiz öğrenci merkezlidir.
* Bilime inanıyoruz

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1724
favori
like
share