Isparta - Eğirdir - Eğirdir Endüstri Meslek Lisesi

Endüstri Meslek Lisemiz 06 Kasım 1980 tarihlerinde Elektrik Bölümü olarak; Mülkiyeti Eğirdir Belediyesine ait eski PTT binasında (şimdiki garaj karşısı Eğirdir ikinci otelinin olduğu yerde), üç (3) kültür dersleri, iki (2) meslek dersleri öğretmeni ve (25) yirmi beş öğrencisiyle 1980-1981 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 1982 yılında 2 ve 3 üncü sınıflarda toplam öğrenci sayısı (80) seksene ulaşınca, atölye kısmı eski PTT binasında kalmak ve dershaneler ile idari kısmı gene mülkiyeti Eğirdir Belediyesine ait Halk Otelini (Atatürk Anıtı karşısındaki, şimdiki şoförler odası üzeri) 4 katına idari odalarını ve dershanelerini taşırarak, eğitim-öğretimini sürdürmüştür. 1985 yılında, eski PTT binası belediyece özel şahıslara satılmış ve atölyelerde, Halk Otelinin 4 katına taşınmıştır.
1983 yılından itibaren çok güç şartlarda okulumuz, adı geçen binanın 4. katında eğitim-öğretimini sürdürmeye çalışmıştır.
1985 yılından İlçemiz Belediye imar planında tadilat yapılarak, okulumuzun şimdiki bulunduğu, İstasyon Mahallesi Altın kum Plajı karşısındaki 13012 m2'lik arsa Endüstri Meslek Lisemiz inşaatlarının yapımı için ayrılmıştır.
1986 yılı Haziran ayında 13012 m2'lik arsamızın hazine adında kamulaştırılması yapılmış ve tapusu hazine adına alınmıştır.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nü 01.10.1986 tarih ve 34813 sayılı yazıları ile arsamız MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğümüze, Endüstri Meslek Lisemiz binalarını yapımı için tahsis edilmiştir.
Okulumuz arsasının teminimden sonra başta sayın valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, İlçemiz il genel meclisi üyeleri ve okulumuz tüm çalışanlarının gayretleri ile gerekli prosedürler tanımlanarak, 02 Ağustos 1990 Perşembe günü (2.000.000.000) iki milyar bedelle ihalesi yapılmış, ihaleye (35) otuz beş müteahhit firma katılmış, yüzde 12.90 kırımla inşaatlarımızın ihalesi Burdur'lu Ali UĞURLU' da kalmıştır.
Ağustos 1990'da müteahhide yer teslimi yapılmış ve müteahhit tarafında inşaatlarımızın yapımına başlamıştır. Okulumuzun eğitim-öğretimine sürdürmekte olduğu şehir merkezindeki halk otelinin 4. katına; Eğirdir Anadolu Lisesi ve Eğirdir Anaokulu açılacağı belirtilerek okulumuza inşaatlarının devam ettiği yeni binalarımıza taşınması istenmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün isteği üzerine, henüz sadece atölyelerin işlerinin azda olsa tamamladığı, atölye kısmına 16.03.1993 tarihle yapılan tutanaklar taşınılmaya başlanılmıştır, bu aradan müteahhit firma tarafından hızla inşaatları devam edilmiş, ana bin adiye tahmin ettiğimiz dersliklerin bulunduğu kısma 06 Eylül 1993 tarihinde taşınılmıştır.
Lisemiz binalarına Belediyemizin yardımıyla 12 Eylül 1993 tarihinde şehir suyu, 07 Ekim 1993 tarihinde elektrik bağlanmıştır.
Okulumuza taşınılması, gerek kaba bahçe düzenlenmesi bilahare bahçenin kullanılması, İlçemiz Belediye Başkanı Sayın Ömer ŞENGÜL Beyefendinin direktifleri, belediye personellerinin yardığımlar okulumuz tüm personelleri ve öğretmenlerin büyük gayretleri ile gerçekleşmiştir.

OKULUMUZUN BÖLÜMLERİ

Okulumuz BİLGİSAYAR (yazılım), ELEKTİRİK, GIDA TEKNOLOJİSİ ve YAPI bölümleri olmak üzere, uzun süredir dört bölümle faaliyetini sürdürmüştür. 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılında Su Ürünleri Bölümü açılmıştır. Bu bölümle birlikte okulumuz beş bölümle eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Elektrik bölümümüz 06 Kasım 1980 tarihinde, 1980-1981 öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Gıda teknolojisi bölümümüz MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürümüm üzün 22.06.1993 tarih ve 420 Yatımlı yatırımlar Şubesi Müdürlüğünün 93-211 / 6384 sayılı makam olurları ile 1993-1994 öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Bilgisayar bölümümüz MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğümüzün 07.02.1994 tarih ve 420 Yatırımlar Şubesi Müdürlüğünün 94-52 / 885 sayılı emir ve makam olurları ile 1994-1995 öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Yapı Bölümümüz M.E.B Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğümüze 28.02.1996 tarih ve 2.41/991 sayılı makam onayı ile 1996-1997 yılında öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Su ürünleri Bölümümüz M.E.B Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğümüze ../.../...... tarih ve ........./....... sayılı makam onayı ile 2004-2005 yılında öğretim yılında faaliyete geçmiştir.


Vizyonumuz

Okulumuzda personelimizin Atatürk İlke ve inkılaplarını ve Türk Milli Eğitiminin hedef ve sorumluluklarını bilen, konusunda uzman,bilgili,becerili,sorumluluğunu bilen, mesleki etik değerlere sahip, kendini sürekli geliştiren, yeniliklere ve değişime açık, katılımcı ve adaletli yönetim anlayışına sahip, çalışkan, etkili ve onurlu kişiler olduğu inancı ile,

Öğrencilerimizi;

Beden, ruh ve duygu yönlerinden dengeli ve sağlıklı, çevresi ile etkili iletişim kurabilen, milli kültürüne ve değerlerine bağlı, insani değerlere sahip, dürüst, demokratik, laik ve insan haklarına saygılı, bilimsel, akılcı ve mantıklı düşünme becerisi kazanmış, mevcut teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, yeni teknolojiler yaratabilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip, girişimci, üretken ve verimli, alanında yüksek öğretime yönetebilen, sürekli gelişen ve değişime açık, estetik duygusuna sahip, başarılı ve mutlu bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz


Vizyonumuz

Öğrencilerimize;
Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmek,

İlgi istek ve yetenekleri doğrultusunda mesleki eğitim vermek,

Kendini anlayabilme yetenekleri geliştirebilme ve toplum yararına kullanabilme ilkesini benimseyen birey olmalarını sağlamak,

Yeni durum ortama uyum sağlayabilme becerisini kazandırmak,

Öğrenmeye hazır üretici sağlıklı iletişim kurabilen sorumluluk duygusuna sahip bir birey olarak hayata hazırlamak,

Alanlarında yüksek öğretime devam edebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak,

Çağın gereklerine göre iş hayatının ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmek,

Planlı sistemli ve modern eğitim öğretim hizmeti vermek,

Öğrenme sevgisini yaşam boyu benimseyerek yaşamalarını sağlamak için varız.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1032
favori
like
share