Atatürk Kız Lisesi - Malatya Atatürk Kız LisesiOkulumuz 1970–1971 eğitim-öğretim yılında MALATYA MERKEZ LİSESİ adıyla açılmış olup aynı yıl içinde ATATÜRK LİSESİ olarak değiştirilmiştir. 1978–1979 eğitim-öğretim yılından itibaren karma lise statüsünden çıkarılıp ortaokul bölümünü de bünyesine alarak yalnız kız öğrencilerin eğitim gördüğü kurum haline getirilmiştir. Adı da ATATÜRK KIZ LİSESİ olmuştur. 1999–2000 eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul bölümü kaldırılarak halen kız öğrencilerin öğrenim gördüğü lise (ortaöğretim) durumunda eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

OKULUMUZUN MİSYONU

Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda çağdaş, demokratik, yenilikçi, saygılı ve hoşgörülü bireyler yetiştirmek; eğitim ve öğretim programını bireysel farklılıklar ve çevre faktörlerini de göz önünde tutup sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayarak yeteneklerin gelişmesine ortam hazırlamak, irdeleyen, sorgulayan topluma karşı sorumlu bir insan yetiştirmek için çalışmak temel işlevimizdir.

OKULUMUZUN VİZYONU

Sürekli gelişime inanan, okuyan, araştıran, analiz ve sentez yapabilen, bilgili, becerili, kendine güvenen bireylerin yetiştiği; bütün öğrencilerin çağdaş ve bilime dayalı bir eğitim ortamında, yaşama ve bir üst öğrenime hazırlandığı; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı; çağa ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan; çevrenin eğitim, bilim ve kültür merkezi olan; yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve velilerin elbirliği ile çevrede, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde örnek bir ‘‘model okul’’ olmaktır.

İLKELERİMİZ

1. Dürüstlük
2. Tarafsızlık ve güven
3. Sevgi, saygı ve hoşgörü
4. Çağdaş
5. İletişime açık olmak
6. Önerilere açık olmak
7. Temizlik ve düzen
8. Sorumluluk

:: BİLGİSAYAR LABORATUARI ::

Okulumuz Bilgisayar laboratuarında toplam 20 öğrenci, 1 öğretmen bilgisayarı olmak üzere toplam 21 adet bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca bir adet projeksiyon cihazı vardır. Bilgisayar Laboratuarında 22 saat 10. sınıflarda okutulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersi, 4 saatte 9. sınıflarda okutulan Tanıtım ve Yönlendirme dersi için olmak üzere toplam 26 saat ders vardır. Laboratuarda her bilgisayarın internet bağlantısı vardır.

:: REHBERLİK SERVİSİ ::

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğumdan hareketle yola çıkan Rehberlik Servisimiz ,Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak , kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını gütmektedir.

Okulumuzda bir rehberlik servisi ve 5 tane psikolojik danışman yer almkatadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1149
favori
like
share