Bahçebaşı Lisesi - Malatya Bahçebaşı Lisesi - Malatya Bahçebaşı Lisesi TanıtımıOkulumuz 1969-1970 Eğitim-Öğretim yılında, bugünkü okulumuz bahçesinde yer alan eski Orduzu İlkokulu binasında Bahçebaşı Ortaokulu olarak hizmete açılmıştır. İlk açıldığında; biri Türkçe ve Sosyal Bilgiler, diğeri Matematik ve Fen Bilgisi derslerine giren iki asil öğretmen atanarak Eğitim-Öğretime 43 öğrenci ile başlamıştır.
Okulumuz açıldıktan iki öğretim yılı sonrası olan, 1971-1972 Eğitim-Öğretim yılı başında bugünkü hizmet binasına taşınmıştır.
1985-1986 Eğitim-Öğretim yılında okulumuzun Lise kısmı açılmış ve okulumuzun adı Bahçebaşı Lisesine dönüştürülmüştür.
1996-1997 Eğitim- Öğretim yılında İlköğretim okullarının 8 yıla çıkartılması ile okulumuzun Ortaokul kısmı kaldırılıp ve bu tarihten itibaren sadece Lise kısmı olarak Eğitim ve öğretime devam etmektedir.
Bugün okulumuz da tüm branşlarda mevcut öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Okulumuza öğrenci gönderen Orduzu'nun tüm mahallelerinde belediye otobüsü ile okulumuza öğrencilerimiz ücretsiz taşınmaktadır. Okulumuz Normal öğretim yapmaktadır. Isınma şekli kaloriferlidir.
Okulumuzun 2500 kitabı bulunan bir kütüphanesi,1 Bilgisayar laboratuarı ve 1 Fen laboratuarı vardır. Öğrencilerimiz için okul bahçesinde futbol, voleybol, basketbol ve hentbol spor sahaları mevcuttur.
1969 yılından 1998 yılına kadar Ortaokul kısmından 1230 öğrenci mezun olmuştur. 1989 yılından 2006 yılına kadarki süre içinde Lise kısmında 550 öğrenci mezun olmuştur.
Lise kısmında mezun olan 550 öğrencinin yaklaşık 200 ü üniversitelere girmiştir. Üniversiteye öğrenci yerleştirmedeki başarımız yaklaşık %30 civarındadır.
Bu gün okulumuzun 4 tane Lise-9.sınıfı , 3 tane Lise-10.sınıfı, 2 tane Lise-11.sınıfı olmak üzere 9 sınıfı mevcuttur. Okulumuz 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında ;100 Kız, 127 Erkek toplam 227 öğrenci ile Eğitim-Öğretimine devam etmektedir.

VİZYONUMUZ

İdareci,öğretmen,öğrenci ve velilerimizle birlikte hareket ederek; Okulumuzun çevresinde tercih edilen, Ülkemize çalışkan, dürüst, güzel ahlaklı, kararlı ve azimli gençler yetiştiren, Gençleri kötü alışkanlıklarda korumak için sportif ve kültürel
etkinliklerde bulunan, Yüksek öğretimkurumlarına her yıl artan sayıda öğrenci
yerleştiren bir orta öğretim kuruluşu haline getirmektir.

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılapları
doğrultusunda; Ülkesini seven,insanhaklarına
saygılı, milli değerlerine önem veren, çağdaş ve laik gençler olarak yetiştirmek. Bu ilkeler doğrultusunda biz, öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini sağlamak, onları ; bir üst öğretime ve hayata hazırlamak, onları bilgili, saygılı, cesaretli, öz güvenli,olaylar karşısında insiyatif kullanan bireyler olarak; Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgilerle donatmak için varız.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 720
favori
like
share