Fatih Lisesi - Malatya Fatih Lisesi - Malatya Fatih Lisesi Tanıtımı 1972-1973 Öğretim yılında imam hatip okullarının birinci sınıfına öğrenci alınmaması üzerine bu okulun birinci sınıfına kaydolan öğrenciler normal ortaokul programı uygulamışlardır. İşte bu uygulamadan sonra farklı program uygulamadan doğacak güçlükleri gidermek üzere ilimiz imam hatip okulu bünyesinde ortaokul programı pratikte uygulayan 1.devre öğrencilerini içine alan ortaokulun bağımsız hale getirilmesi Bakanlığımız Orta Öğretim Müdürlüğünün 24-02-1973 tarih ve 4968 sayılı yazılarıyla Bakanlığımız tarafından Bağımsız hale getirilen Ortaokula yeni bir müdür atanıncaya kadar İmam Hatip Okulu müdürü Mustafa Yelbay’ın vekâlet etmesi il onayı ile sağlanmıştır.
Böylece Bakanlık kayıtlarına göre 24-03-1973 tarihinde bu yazının bize ulaştığı ve tatbik sahasına konması 23-03-1973 tarihlerinde olmuş ve böylece ‘’Malatya İmam Hatip Okulu Bünyesindeki Müstakil Ortaokul Müdürlüğü’’adıyla bir ortaokul açılmıştır. Okul öğretimine İmam Hatip Okulunda devam etmiştir. Fakat bunun zorluğu ve ilerde daha da çok zor düşüleceği zaman, zaman yapılan yazışmalarla Bakanlığımıza aksettirilmiş, bunun üzerine;

Bakanlığımız Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 20 Şubat 1974 tarih ve 423,46/4076 sayılı yazılarıyla okulumuzun ‘’Malatya Fatih Ortaokulu olarak adlandırılması ve il merkezinde inşaatı devam den (18) derslikli bina tamamlandığında bu binaya nakledilmesi 18-02-1974 tarihli 4201 sayılı Bakanlık mucibiyle kararlaştırılmış denilmektedir.

Böylece okulumuzun ismi Bakanlık kayıtlarına göre 18.02.1974 tarihinden itibaren ‘’Malatya Fatih Ortaokulu’’ olarak anılmaya başlanmış ve okulun mührü de bu tarihten itibaren kazdırılmıştır.

(Bu tarihten önce mühür gereken yerlere İmam Hatip Okulunun mühürü kullanılmıştır.

Okulumuzun yeni binasına sıra ve diğer malzemelerin 1-9-1975-tarihinden itibaren getirilmeye başlamış ve yeni kayıtlarını yeni binasında yapmış,1975-1976 öğretim yılına yeni binasında başlamıştır.

Okulun henüz geçici kabulü dahi yapılmamış olup, müteahhit halen eksik ve noksanları tamamlamaktadır. O bakımdan bina olarak henüz neyin eksik ve ya noksan olduğunu bizce bilinmemektedir. Bu bakımdan bahçe ve bina olarak diyebileceğimiz bir durum yoktur.Vizyon

Eğitim-öğretimi, çağın gereklerini, en çağdaş yöntemleri, yaklaşımları göz önüne alarak düzenlemek ve bu sayede Malatya’da üniversiteye en fazla öğrenci yerleştiren okul olmak, öğrencilerimizi, kendilerine, içinde bulundukları topluma fayda sağlamaları için donanımlı hale getirmek, hizmet sunmayı bir tek öğrenciye sınırlamayıp, okulumuzu tüm bireylere hizmet veren bir kültür merkezi haline getirmek.

Misyon

Okulumuz,tüm çalışanlarıyla, öğrencilerin bilgi düzeylerini en üst seviyeye çıkararak; onları bir üst kuruma hazırlamayı, genel kültür ve yetenek düzeyleri yüksek, analitik ve kritik düşünme yetkisi kazanmış, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, toplum değerleriyle barışık bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 544
favori
like
share