Uşak - Banaz - Şehit Necati Sargın Anadolu Lisesi

Şehit Necati SARGIN Anadolu Lisesi 1994-1995 eğitim öğretim yılında Banaz Lisesi’ne ait binada eğitim ve öğretime
72 öğrenci ile başlamıştır.
Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü İl Danışma Kurulu 21.09.1994 tarihinde okulumuza Doğu Anadolu Bölgesinde şehit olan

Banaz –Kavacık Köyü’n den Necati sargın adını okulumuza vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’nün 28.07.1996 tarih ve B.08.0.OGM.0.9.03.02.702(64) -96 sayılı yazıları
ile okul binası Şehit Necati SARGIN Anadolu Lisesi adına tahsis edilmiştir.Halen tahsis edilen eski Banaz Lisesi ‘nde eğitim ve öğretime devam edilmektedir.

Misyonumuz

Öğrencilerimizin;

Bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini,bilgili,becerikli,özgüvenli olmalarını,

Çevresiyle iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını,

Olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini.

Çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını,gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini.

Liderlik özelliklerinin yanı sıra,işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın,bireyler olmaları sağlamaktır.Bu anlamda misyon

cümlemiz,ÖĞRENCİLERİMİZİ,ÖZ GÜVENİ TAM HEDEFİNİ, AMACINI BELİRLEMİŞ BİREYLER OLARAK YETİŞTİRMEK olmuştur.


Vizyonumuz

Bilim ve teknolojinin farkında olan, değişme ve gelişmeye açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç olarak kabul eden,

değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, en az bir yabancı dili çok iyi bilen,

yüksek moral değere sahip, kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan, etkili ve nitelikli, çağdaş, demokratik ve laik bireyler yetiştirmektir.


Okulumuz Telefon No : 0 276 3151523 Fax :0276 3154687 Okulumuz Yeni Pansiyon Telefonu 276 3151524

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1460
favori
like
share