VİZYONUMUZ

Öğrencilerimizi; bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanı sıra, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın, bireyler olmalarını, sağlamaktır.


MİSYONUMUZ

Geleceğin Türkiye�sini oluşturacak olan öğrencilerimizi; millî kültürümüz içinde sevgi, akıl ve bilim temellerine; iyiye ve güzele ait sorumluluk duygu ve erdemlerine dayalı ve bağlı olarak; kişilikli ve bilinçli; kendisine güvenli ve yeterli; araştırıcı, üretici ve yaratıcı; görevini, sorumluluğunu, onurunu, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutan; kalbi insan ve vatan sevgisiyle dolu; bilim ve teknolojinin farkında olan; değişime ve gelişime açık; öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden; değerlerini yaşayan ve yaşatan; hoşgörü sahibi; farklılıkları zenginlik kabul eden; en az bir yabancı dili çok iyi bilen; yüksek moral değerlere sahip; kendini sorgulayan; etkili ve nitelikli; çağdaş, demokratik, akılcı ve lâik düşünceye sahip; Atatürk İlke ve inkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmektir.

DEĞERLERİMİZ

1 � Pansiyonumuzun �ev�imizi aratmayacak temizlik ve konforda olması esastır.

2- "Ben" değil "biz" birinci önceliğimizdir. Ekip çalışması bizim her şeyimizdir.

3- Olaylara ve kişilere demokratik yaklaşım esastır.

4- Öğrenci merkezli eğitimden taviz vermeyiz. Bunun bir parçası olarak yurt yönetimini öğrenci konseyi ile beraber yürütüyoruz.

5- Öğrenmeyi öğreten ekibiz.

6- Kurumumuzda başarıyı ödüllendirerek destekleriz

7- Toplam kaliteye ulaşmak hedefimizdir.

8- En az bir yabancı dil bilen bireyler yetiştirmek hedefimizdir.

9- Öğrenen ve paylaşan bir örgüt olma hedefimizdir.

10- Değişimin ve gelişimin sürekliliğine inanırız.

11� Ülkemizin saygın Yükseköğretim kurumlarına her yıl artan sayıda öğrenci göndermek hedefimizdir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 360
favori
like
share