Sivas - Merkez - Sivas Lisesi

VİZYONUMUZ
Bilimi ve teknolojiyi rehber olarak alan,
Bilimsel ve teknik esaslara ve yeniliklere açık ve bunların gereğine inanmış,
Ülkemizin içinde bulunduğu şartları ve ihtiyaçları bilen,
Çevre ve ülke ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak buna uygun çalışan ve düşünen,
Çağa uygun metotlarla çalışan, çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen ve kendini yenileyen,
Her türlü değişime ayak uydurabilen,
Ülkemizin, ulusumuzun çıkarlarını kendi çıkarlarından önde tutmayı ilke edinen, Zamana karşı yarışan, dinamik, aktif, araştırmacı, müteşebbis kimlik taşıyan,
Bir yüksek öğretim kurumuna hazırlanan,
Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir biçimde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip olan,
Hür düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı olan,
Topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, verimli özellikleri taşıyan,
Maddî ve Mânevî bakımdan donatılmış, milÎ, ahlâkî, insanî, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren,
Etkili ve nitelikli, çağdaş, demokratik,laik bireyler yetiştirmektir


MİSYONUMUZ
İlgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, öz güvenli olmalarını, kendi yetenek ve becerilerinin farkında olup, bunu değerlendirebilmelerini, kendi içinde ve başkalarıyla ilişkilerde dengeli olabilmelerini, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, objektif olmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, üretici, müteşebbis, yaratıcı, mücadeleci, girişimci bireyler olabilmelerini, saygı ve sevgi çerçevesi içinde düşüncelerini paylaşabilmelerini, alternatif düşüncelere saygılı olabilmelerini, çağın gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, kendine ve toplumuna yararlı olabilecek beceriler ve alışkanlıklar kazanmalarını, bilgilerini hayata geçirebilecek pratik kullanım yöntemleri edinmelerini, birlikte iş görebilme alışkanlığı kazanmalarını, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak hayata hazırlanmalarını, hür ve bağımsız yaşayabilmek için düzenli, disiplinli ve sürekli çalışmanın gereğine inanmalarını, liderlik özelliklerinin yanı sıra, iş birliği ve ekip çalışmalarına yatkın bireyler olmalarını, kendiyle ve başkalarıyla yarışan, medeni cesaret sahibi olan, vatanını-milletini seven ve yüceltmeye çalışan, çağdaş,akılcı ve laik davranışlı bireyler olmalarını sağlamaktır.


SİVAS LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAYRI SIĞIRCI CADDESİ TAŞLI SOKAK
58040 SİVAS - TÜRKİYE
TEL : +90 346 221 12 20
FAX : +90 346 221 12 27

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 403
favori
like
share