Sivas - Merkez - 4 Eylül Lisesi

Bilgi son yüzyılın efendisidir. Tarihe de bakıldığında ancak bilgiye köle olmuş toplumların ayakta kalabildiği görülmüştür. Bilgi bir toplumunun kurtarıcısı elindeki en geçerli silahıdır. Bilgi şüphesiz ki aynı kalmamakta her an değişmektedir. Önceleri atomun parçalanamayacağı kanısında olan insanoğlu çok değil yüz yıl önce atomu parçalayıp enerjiye dönüştürebilmiştir. Kendini her an yenileyen ve artık bir pazar haline gelen bilgiye en kısa ve en güvenilir yollardan ulaşabilmeliyiz.

4 Eylül Lisesi olarak bizler bilginin ömrünün kısa olduğu her bilginin yıllar aylar hatta saatler içinde yerini bir yenisine bıraktığı bu bilgi ve bilişim çağında öğrencilerimizi; Milli eğitim temel kanununda ifadesi bulunan Atatürk İlke ve devrimlerine bağlı, bilgiyi araştıran ,yeni bilgilere ve değişimlere çabucak adapte olabilen bireyler olarak yetiştirmek gayesindeyiz.Bunu gerçekleştirirken sosyo ekonomik ve sosyo kültürel yönden kısıtlı imkanları olan bir çevrede yaşayan öğrencilerimizi ilimizin ve ülkemizin daha geniş kültürel ve sosyal imkanlara sahip yerleriyle eşit koşullarda eğitme gayretindeyiz. Ülke ekonomisine katkının kaliteli ve nitelikli insan gücü yetiştirmek olduğuna inanan Öğretmenler ve okul idaresi olarak bizler; öğrencilerimizin geleceğin ışığı ve topluma üreterek katkıda bulunan bireyler olması gerektiğinin farkındayız.

Bu amaç ve gayretle eğitim öğretim çalışmalarını sürdürdüğümüz okulumuz 2005–2006 Eğitim öğretim yılında hizmete açılmıştır. Bu öğretim yılında okulumuza 150 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Okulumuz Fatih mahallesinde olup kendimize ait okul binası henüz tamamlanmadığı için Elçibey İlköğretim Okulunun binasını kullanmaktayız. Geçici olarak kullandığımız bu binada 16 derslik 1 labaratuvar ,1 kantin,1 kütüphane,1 bilgisayar odası,3 idare odası,1 rehberlik servisi ve 1öğretmenler odası ile her katta bayan ve erkek tuvaleti bulunmaktadır.2005- 2006 eğitim öğretim yılında ikili öğretim yapan okulumuz 2006-2007 öğretim yılında normal öğretime geçmiştir. Okulumuzda 2007-2008 eğitim öğretim yılı itibariyle 8 tane 9. sınıf,5 tane 10. sınıf ve 3 tane 11. sınıf bulunmaktadır. Okulumuzda öğrencilerimiz 25 kişilik sınıflarda tekli sıralarda eğitim görmektedirler. Sınıf mevcutlarının az olması eğitim başarımızı olumlu yönde etkilemektedir. Okulumuzda 1 müdür,2 müdür yardımcısı,1 rehber öğretmen,19 branş öğretmeni görev yapmaktadır. Görev yapan öğretmenlerimizin çoğu 6-10 yıllık bir çalışma süresine sahiptir. Ayrıca 1 öğretmenimiz yüksek lisans eğitimini tamamlamış bir öğretmenimiz ise halen doktora eğitimine devam etmektedir. Ayrıca kadrolu olarak görev yapan 2 memur ve 2 hizmetlide okulumuzdaki eğitim öğretim çalışmalarında gerekli desteği sağlamaktadırlar.

2005–2006 yılında 144 olan öğrenci sayımız 2007–2008 öğretim yılında 393 e yükselmiştir. Öğrencilerimizin sayısının az olması ve okulda daha çok davranış değiştirmeye yönelik doğru disiplin anlayışının hâkim olması sonucu okulumuzda disiplin cezası alan öğrenci sayımız oldukça azdır.2007 2008 eğitim öğretim yılında disiplin kurulu 2 kez toplanmış ve 3 öğrenciye disiplin yaptırımı uygulanmıştır. Bu yıl başarıları ve davranışları sebebiyle çeşitli şekillerde ödüllendirilen(taktir, teşekkür ve onur belgesi) öğrenci sayımız ise 25 olmuştur. Ayrıca sosyal etkinliklere katılan 14 öğreniciye de belge verilmiştir. Okulumuz mahalle içinde bir okul olduğu ve öğrencilerimizin çoğu bu mahallede yaşayan ailelerin çocukları olduğu için okula geç gelme veya devamsızlık oranları yüksek değildir.2007–2008 eğitim öğretim yılında 15 öğrencimiz devamsızlık sebebiyle sınıf tekrarı yapmıştır.

Okulumuzun şehir merkezinden kısmen uzakta olması öğrencilerimizin olumsuz örnek oluşturacak kahvehane, bar internet cafe vb mekânlara ulaşımını zorlaştırmaktadır. Bu da öğrencilerimizin çevresel risklerden uzak olması açısından önemli avantajdır. Okulumuzun yeni, açılan bir okul olması sebebiyle şehrimizde ve okulun bulunduğu yakın çevrede yeterince tanınmamaktadır. Ayrıca okul tanıtımı için iyi bir yol olacağını düşündüğümüz web sayfası henüz hazırlanamamıştır.

Öğrencilerimizin çoğu düşük benlik saygısı olan ve hedeflerini belirlemekte zorluklar yaşayan bireylerdir. Bilinçli bir aile ortamında yetişmedikleri için risk faktörlerine daha açık konumdadırlar. Akademik başarıları genelde düşük olan öğrencilerimiz okulda verilen eğitim dışında herhangi bir kurs dershane vb destek eğitimi alma şansına sahip değillerdir. Yapılan okul memnuniyet araştırmaları sonucunda öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun okul idaresi, öğretmenler ve rehberlik servisiyle iletişim kurmadan yana çok ciddi sıkıntılarının olmadığı okulda öğretmenlerine güvenebildikleri tespit edilmiştir. Ancak sorunların çözümü konusunda isteklerinin yeterince karşılanamadığını düşünmektedirler. Ayrıca öğrencilerimizin çoğunun okulda öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabileceklerine inandıkları görülmektedir. Öğrencilerimiz kütüphaneyi kullanma konusunda ise yetersiz durumdadırlar. Öğrencilerin ders başarılarının istenilen düzeyde olmadığı özellikle Fizik ve matematik derslerinde ciddi bir başarı problemi olduğu görülmektedir.

Okulumuzda öğretmenler okul idaresi ve diğer çalışanlar arasında güçlü bir iletişim vardır. Çalışanlar ve öğretmenler okul idaresine rahatlıkla ulaşabilmekte sorunların çözümü konusunda destek isteyebilmektedirler. Fakat çalışanların takdiri ve ödüllendirilmesi konusunda liderlerin eksik olduğunu düşünmektedirler. Çalışanlar okulda kendini geliştirme imkânına sahip olduğuna inanmakta ve okulda alınacak kakarlarda rahatlıkla fikrini iletebilmektedir. Çalışanlarımızın çoğu okulun amaç ve stratejilerini benimsemiştir. Ancak genel anlamada çalışanlarımızın çoğunun okulumuzun fiziki mekân, teknik donanım, çalışma ortamı ve iş yükünün eşit dağılımı konularında sıkıntıları vardır. Bunun sonucu olarak da okulun çağın gerektirdiği değişim ve gelişimi yakalama potansiyelini yeterince kullanamadığını düşünmektedirler. Şuan okulumuzda halihazırda kullanılan bir bilgisayar odamız ,1 projeksiyon makinemiz ve bir tepegözümüz vardır.Spor ve sanatsal aktiviteler için ise maalesef yeterli fiziki mekanımız ve malzememiz yoktur.Buna karşın Okul bahçemizde voleybol ve basketbol sahamız kullanılabilecek duruma getirilmiştir.

Öğrenci velilerimizi düşük sosyo kültürel ve ekonomik çevreden gelen kişiler oluşturmaktadır. Büyük bir kısmının ikametgâhı okula yakın civardadır. Bu nedenle okula gelip gitme ve ulaşım açısından sıkıntı yaşamamaktadırlar. Velilerimizin okulla iletişimleri çok yeterli düzeyde olmasa bile okula geldikleri anda kendileriyle iletişim kurabilecek yeterli sayıda yetkiliye ulaşabilmektedirler. Velilerimizin çoğu okul idaresi ve öğretmenleri güvenilir bulmakta okulun ise güvenli bir mekân olduğunu düşünmektedirler. Genel anlamda okulda sunulan eğitim öğretim ve sağlık hizmetlerinden memnun oldukları tespit edilmiştir. Okul kantininden ve kantinde sunulan hizmetten ise pek memnun olmadıkları tespit edilmiştir Velilerimizin ekonomik yönden zayıf olmaları okulumuza maddi destek sağlama yönünden bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.

Okulumuz rehberlik servisi 1 rehber öğretmenle öğrencilerin okulda bulunduğu bütün bir hafta içi hizmet vermektedir. Rehberlik servisine öğrenciler randevu alarak gelebilme imkânına sahiptir. Rehberlik servisinde yıl boyunca öğrenci problemlerinin tespiti, mesleki ve eğitsel yönlendirme, ders çalışma programı, verimli çalışma teknikleri, bireysel psikolojik danışma ve grup rehberliği hizmetleri verilmiştir. Ancak öğrencilerimizin hepsinin orta ergenlik döneminde olması ve kişisel problemlerinin yoğun olması sebebiyle daha çok yüz yüze görüşmeyi ve psikolojik danışma yardımını talep ettikleri görülmüştür. Aynı zamanda rehberlik servisi öğretmenlere ve velilere müşavirlik hizmetini de yıl boyunca devamlı olarak sürdürmüştür.


Tel: 346 225 02 23 225 10 97

Adres: FATİH MAH. YAV.SULTAN SELİM CAD.29.SOK.NO.6 SİVAS

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1731
favori
like
share