Ateş Ve Döküntü - Ateş Ve Döküntü Nedir

Hastalığın seyri ve döküntünün özelliği birçok enfeksiyon hastalığında olası etkenin ayrıcı tanısı bakımından yardımcıdır. Ancak bazen biyopsi ve kültüre gerek duyulur.

Kızamık, kızamıkçık gibi bazı döküntülü hastalıklar karakteristik özelliklerinden dolayı kolaylıkla tanınmalarına rağmen, enfeksiyon hastalıklarının çoğu cilt bulgularıyla beraber seyreder. Örneğin antraks ve tularemide etkenin cilde direk bulaşmasına bağlı olarak; meningokoksik menenjit, sepsis ve diğer bakteriyel hastalıklarda görülen kanın yapısındaki değişiklikleri sonucu olarak olduğu gibi birçok enfeksiyon hastalığında cilt bulgusu vardır.

Döküntüler makülopapüler, bülloz, peteşiyel, ülseratif ve nodüler erüpsüyonlar olarak sınıflandırılabilirler. Bunlar tıbbi tanımlamalardır.Küçük kızarıklıklar, deriden kabarık olan, içi su toplamış kabartılar, basmakla solan veya solmayan gibi değişik tanımlamalar vardır.

Hastalığın seyri ve döküntünün özelliği birçok enfeksiyon hastalığında olası etkenin ayrıcı tanısı bakımından yardımcıdır. Ancak bazen biyopsi ve kültüre gerek duyulur. Yine öykü ve hastanın fizik muayenesi döküntünün ayrıcı tanısında yardımcıdır.

Sadece öykü ve fizik muayene klinik seyri nispeten daha selim seyreden 5. ci hastalıktan hayatı tehdit eden meningokoksemiye kadar uzanan döküntülü hastalıkların ayrıcı tanısında kolaylık sağlar.

Döküntülü hastalıklarda;

Hastalığın ve döküntünün başlama zamanına,

Döküntünün özelliğine (maküler, papüler, purpurik)

Döküntünün dağılımına (gövde, yüz, kol ve bacaklar),

Bulaşma kaynağına, (seyahat, ilaçlar, güneş, döküntülü hastalıkla temas, vahşi hayvan, mevsim, sinek ısırığı, seksüel aktivite),

Geçmişteki immün durumu Allerjik bünyeli olma, yumurta, çikolata alerjisi gibi,

Altta yatan hastalığı (konjenital kalp hastalığı, kan hastalığı) ve hastalığın klinik şiddeti dikkate alınmalıdır.

Fizik muayene sırasında standart bulgulara (taşikardi, hipotansiyon, ateşin derecesi), hastanın genel durumuna, zehirlenme belirtilerine, döküntünün karakteristik özelliklerine, menenjit belirtilerinin olup olmadığına, lenf bezelerinin durumuna, ağız içi bulgulara, dalak ve karaciğer ebatlarına ve eklemlere dikkat etmeli, altta yatan kronik bir hastalığın (AIDS, habaset, inflamatuar barsak hastalığı) olup olmadığını ve nonenfeksiyöz bir hastalığı düşündürecek klinik bulguların var olup olmadığına özellikle dikkat edilmelidir.

Döküntü lokal deriden bulaşan bir enfeksiyon sonucu meydana geldiyse döküntüden alınacak materyalin kültürü ve histolojik incelenmesi (gram, immünfloresan, Tzanck) ile kesin tanıya gidilebilir. Yine cilt biyopsisi infeksiyöz hastalıkları nonenfeksiyöz hastalıklardan ayırt etmekte yardımcı olabilir.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 533
favori
like
share